De schaarste op de arbeidsmarkt is uitgedraaid op een fenomeen dat we ondertussen allemaal kennen: de war for talent. Veel bedrijven hebben steeds meer moeite met het invullen van hun vacatures en het aantrekken van talent. De oorzaak? Werkgevers kunnen maar moeilijk afwijken van de ideale kandidaat die ze voor ogen hebben. Wie niet over het juiste diploma beschikt of de gewenste werkervaring heeft, is eraan voor de moeite. SBS Skill BuilderS wil daar verandering in brengen. Via werkplekleren en De Gazet Van Talent tonen ze aan dat mensen met het juiste talent dankzij training on the job de ideale kandidaat kunnen zijn. “Op deze manier bewijzen we dat de arbeidsmarkt wél nog barst van talent en de geschikte kandidaten”, aldus Wout De Bondt en Jarno Broodcoorens.

SBS Skill BuilderS is het enige bedrijf in België dat werknemers gedurende het volledige loopbaantraject begeleidt. Van hulp bij het opstellen van je motivatiebrief tot loopbaanbegeleiding, trainingen en outplacement. Nu het aantal open vacatures blijft stijgen en bedrijven niet altijd de profielen vinden die ze zoeken, is hun rol belangrijker dan ooit. “Als jobcoach proberen we de brug te slaan tussen werkgever en werkzoekende. We nemen contact op met bedrijven om mogelijke kandidaten voor te stellen en daarna op te volgen”, legt Jarno Broodcoorens uit.

Talent primeert

Toch is dit niet altijd even simpel. “Werkgevers hebben vaak een bepaald idee van een specifiek profiel en durven daar niet van af te wijken”, vertelt Wout De Bondt. “Via werkplekleren willen we op een meer laagdrempelige manier een kandidaat een instap bieden bij een werkgever. Tijdens een stage, bijvoorbeeld, kan de kandidaat in kwestie zichzelf ontwikkelen in het bedrijf, waardoor de werkgever ziet dat hij nog verder kan evolueren en niet noodzakelijk dat ene diploma of een specifieke werkervaring hoeft te bezitten. Door iemand in de praktijk bezig te zien en waar nodig extra op te leiden, creëert een werkgever alsnog de ideale kandidaat.”

Wout De Bondt en Jarno Broodcoorens

SBS Skill BuilderS focust dus niet op het cv, maar op de talenten van de werkzoekenden. Dat is dan ook hoe ‘De Gazet Van Talent’ ontstond: een platform waarop werkgevers werkzoekenden kunnen terugvinden, gebaseerd op de sector waarin zij graag terecht zouden komen. “We zetten hierbij in op de talenten van de kandidaten. In hun pitch omschrijven ze naar welke job ze op zoek zijn en waarom. Ze geven duidelijk aan welke talenten ze bezitten die volgens hen goed aansluiten bij deze job of sector. Werkgevers doorzoeken onze database dus op basis van talent en niet op basis van vooropleiding of werkervaring”, duidt De Bondt.

Win-win, voor werkgever én werkzoekende

Werkplekleren biedt tal van voordelen voor zowel de werknemer als de werkzoekende. “De voordelen voor de werkgever zijn eigenlijk ook die van de werknemer”, zegt Wout De Bondt. “Beide partijen krijgen de kans om elkaar te verkennen. De werkgever ziet hoe de werkzoekende functioneert op de werkvloer, terwijl de werkzoekende een beter zicht krijgt op wat het bedrijf juist is en op een zachte manier zijn intrede kan doen in het bedrijf. Bij het afsluiten van een contract wordt er soms duidelijk gemaakt dat als je niet aan de verwachtingen voldoet, je opnieuw mag vertrekken. Een stage daarentegen is meer laagdrempelig en beide partijen krijgen ondersteuning van ons.”

We merken dat ook de werkgever zelf echt meegaat in het verhaal van een jobcoach die een bemiddelaar kan zijn

De coaching van SBS Skill BuilderS blijkt vooral voor de werkzoekende een groot voordeel te zijn. “Vragen die je niet meteen aan je werkgever durft stellen, kunnen via ons gaan. We merken dat ook de werkgever zelf echt meegaat in het verhaal van een jobcoach die een bemiddelaar kan zijn. We promoten natuurlijk wel om problemen onderling op te lossen omdat dit het dichtste aanleunt bij de realiteit, maar we zijn er wel als het nodig is”, verduidelijkt De Bondt.

Voor de werkgever is het financiële voordeel dan weer het grootst. “De jobcoaching die wij aanbieden is volledig kosteloos, wat het financieel zeer aantrekkelijk maakt voor werkgevers”, vult Broodcoorens aan.

Ga niet op zoek naar de witte raaf

Als bedrijven opnieuw talenten willen aantrekken, zullen er enkele dingen moeten veranderen. “Voor bedrijven is het belangrijk om meer open minded te zijn. Ga niet op zoek naar ‘de witte raaf’, maar naar kandidaten met potentieel om bij te leren”, legt Broodcoorens uit. Daarnaast speelt ook de vacature een belangrijke rol. “Soms moet een werkgever zich wat meer afvragen of het takenpakket dat in de vacature staat al bij aanvang volledig bij de kandidaat zal terechtkomen. Als dit niet zo is, bouw je dat best wat af in de vacature. Zo schrikt de vacature minder af en ga je meer kandidaten aantrekken.

Werkplekleren is gewoon nog niet bekend genoeg en wij zien het als onze taak om dit te promoten

Toch merkt SBS Skill BuilderS dat de intentie om het anders te gaan doen er vaak al is. “Veel bedrijven willen het wel, maar echt de stap durven zetten om talenten zichzelf te laten ontwikkelen binnen de organisatie is nog moeilijk”, bemerkt De Bondt. Deze afwachtende houding is vaak te wijten aan onwetendheid. “Bedrijven weten niet altijd goed wat nu juist de mogelijkheden zijn. Wanneer wij contact opnemen met hen voor onze kandidaten, vallen ze soms uit de lucht en beseffen ze dan pas dat die mogelijkheden bestaan. Werkplekleren is gewoon nog niet bekend genoeg en wij zien het als onze taak om dit te promoten”, besluit hij.

Werkplekleren en De Gazet Van Talent lijken dus een goede oplossing te zijn om het gat in de arbeidsmarkt, veroorzaakt door The War for Talent, te dichten. De markt bevat zeker en vast nog getalenteerde werkkrachten, maar die hoef je niet noodzakelijk te herkennen aan hun diploma of werkervaring. Werkplekleren zorgt voor prachtige trajecten, maar vraagt wel veel tijd om te kunnen slagen.

Die tijd is een grote investering, maar wij merken dat werkgevers inzien dat die investering de moeite waard is als je een enorm gemotiveerde kandidaat die alles voor je zou doen in de plaats krijgt.