Stanimira Vlaeva


Amper 23 is de NativeScript developer Stanimira Vlaeva, die goed op weg is om haar stempel te drukken op het internationale softwarelandschap. De Bulgaarse reist de hele wereld rond om te spreken over haar projecten. Zo vertoefde ze het afgelopen jaar onder andere in de Verenigde Staten, Hawaii en China. Doorgaans vind je haar terug op het Progress kantoor in Sofia. Wie is deze jonge rijzende ster van de softwarewereld?

“We moeten samen aan een oplossing werken”

Haar traject als internationale spreker is nog vrij kort. Toch is het lijstje van landen en congressen waar Vlaeva al mocht inspireren indrukwekkend. “Eigenlijk ben ik nog maar recent begonnen met talks te geven - ergens halverwege afgelopen jaar - maar sindsdien is het een vrij hectisch programma geweest”, steekt Vlaeva van wal. “Zo ben ik afgelopen maanden een paar keer naar de Verenigde Staten geweest, maar ook Hawaii, India en China.

“Ik ga vooral naar conferenties over JavaScript en Angular, waar ik het vooral heb over de laatste ontwikkelingen in het Angular framework, maar ook NativeScript, het framework waar ik zelf aan werk”, schetst de Bulgaarse. “Voor mij is het fantastisch dat ik zoiets kan doen binnen mijn job - dat is niet zo evident. Vooral het reizen vind ik enorm leuk.”

Werken in de software-industrie is iets wat Vlaeva goed ligt. Al is de opvallende afwezigheid van vrouwelijke concullega’s haar een doorn in het oog. “Wereldwijd vind je minder vrouwen terug in tech. Toen ik bij Progress begon, bestond mijn team ook overwegend uit mannen. Toch heb ik zelf nooit problemen ervaren als vrouw in tech. Ik besef dat ik op dat vlak veel geluk heb gehad. Maar dat wil niet zeggen dat ik tevreden ben over de huidige stand van zaken. Er moeten meer vrouwen in tech komen. Maar ik ben optimistisch: we kunnen samen naar een oplossing toewerken.”

Een veilige omgeving creëren

Een belangrijk puzzelstuk om dat probleem op te lossen, ligt volgens Vlaeva in het onderwijs. “In Bulgarije kan je op dat vlak veel kansen grijpen. Zo waren er speciale klassen rond programmeren. En ja, als vrouw was ik er eerder een uitzondering - ik denk dat misschien een op vijf leerlingen daar vrouwen waren. Maar we voelden ons niet bezwaard om deel te nemen aan die lessen. Ook worden er veel tornooien georganiseerd rond coderen, waarbij je een jaar lang aan een project werkt en op het einde moet pitchen. Die competities hebben mij echt geïnspireerd om een carrière in software development na te jagen.”

Als er bepaalde stereotypes heersen, dan is het onderwijs een belangrijke manier om die te doorbreken en zo de balans binnen de tech-industrie te herstellen

“Zulke dingen, zowel buiten als binnen de schoolmuren, zijn belangrijk om meisjes die richting uit te duwen. Die initiatieven moeten niet per se enkel op vrouwen gericht zijn, maar ze moeten wel een veilige omgeving voor hen creëren, waar iedereen zich welkom voelt. Dat gevoel had ik zelf bij alle initiatieven die ik als jongere zelf aan deelnam. Mijn collega Jen Looper heeft ook enkele van die projecten lopen.”

Een goede mentor is onmisbaar

Voor Vlaeva is het haar eerste fulltime job, en ze heeft het gevoel dat ze met Progress als werkgever een excellente keuze heeft gemaakt. “Mijn team is een van de beste in Sofia als het op software development aankomt. Werken met zoveel getalenteerde mensen is een zegen. Binnen mijn team had ik ook enkele mentors die mij naar een hoger niveau hebben getild. Eén van hen acht ik zelfs in het bijzonder verantwoordelijk voor mijn succes binnen de sector. Vooral toen ik met mijn talks begon, was hij een enorme hulp.”

“Een goede mentor hebben, bij voorkeur iemand uit je team, is onontbeerlijk als je aan het begin van je carrière staat. Een andere tip voor starters is dat je vragen moet stellen, en blijven stellen. Zo vaak mogelijk. En daar zou je je nooit voor mogen schamen. Als je in een goed team zit, zal niemand je daar ooit slecht over laten voelen. Integendeel, ze zullen er alles aan doen om jou te helpen”, vertelt ze.

Een goede mentor hebben, bij voorkeur iemand uit je team, is onontbeerlijk als je aan het begin van je carrière staat

Wat volgens Vlaeva ook belangrijk is om van je carrière een succes te maken, is de community opzoeken. “Actief deelnemen aan de community is een must. Dan voel je pas echt dat je deel uitmaakt van een groter geheel, groter dan jouw eigen product waar je aan ontwikkelt of je eigen team. Als je naar lokale meet-ups gaat, dan leer je heel wat interessante mensen kennen. Zoiets is enorm belangrijk voor je carrière. Je steekt er niet alleen veel van op op vlak van technische kennis, maar ook je soft skills worden erdoor aangescherpt. En waarom zou je niet zelf eens een talk geven? Je leert niet enkel bij over het onderwerp waarover je het doet, het geeft je zelfvertrouwen ook een enorme boost.”

State of flow

Als ik aan Vlaeva vraag wat haar het meest aanspreekt in haar job, hoeft ze niet lang na te denken. “In mijn day-to-day job, vind ik het oplossen van een probleem het meest boeiende. Ik kom dan in iets wat ik de ‘state of flow’ noem. Dat is het moment waarop, na een tijdje aan iets te werken, je zo gefocust wordt op dat probleem, dat niets je nog kan afleiden. Je duikt diep in het probleem en probeert met een antwoord te komen. Een fantastisch gevoel. Ik vergelijk het wel eens met meditatie. “

Gefocust werken heeft iets weg van meditatie

Om zelf in die state of flow te komen, geeft Vlaeva alvast de volgende tips: “Het is belangrijk dat je niet gaat multitasken, maar echt focust op één ding. Als je moet switchen tussen taken, duurt het toch altijd enkele minuten voor je weer volledig toegespitst bent op die ene taak. Zoiets is nefast voor je productiviteit, en bijgevolg ook je state of flow.”

“Vaak luister ik ook naar muziek, omdat je zo je omgeving als het ware kan wegfilteren. Het is belangrijk dat je daarvoor de juiste muziek uitkiest - en wat die juiste muziek dan precies inhoudt, is voor iedereen anders.”

“Zelf luister ik veel naar indierock en pop. Florence and the Machine en Fleetwood Mac passeren regelmatig, maar af en toe luister ik ook wel eens naar Red Hot Chili Peppers. Als laatste leg ik ook altijd mijn telefoon ver weg, want die vormt een enorme afleiding”, geeft Vlaeva nog als laatste tip mee.