Er zijn twee dingen waar iedereen steeds de mond van vol heeft als het gaat over de arbeidsmarkt van morgen, namelijk levenslang leren en disruptie. Maar wat als we die twee nu eens met elkaar verbinden? Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei zetten.

Bij het levenslang leren is er een toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren waarbij elk individu plaats- en tijdonafhankelijk kan bijleren op de manier die voor hem of haar het meest geschikt is. Hoewel het lijkt alsof niemand nog overtuigd moet worden van het belang voor zowel student, werknemer als ondernemer, is de hamvraag hoe we dit levenslang leren nu best moeten gaan organiseren.

Als we kijken naar het budget van leren op dit moment, zo’n 13 miljard euro, betekent dit een gigantische investering wanneer we dit levenslang leren voor iedere burger willen implementeren. Meer middelen bieden dus geen uitweg. Wat dan wel? Verrassende producten en dienstverlening, alsook innovatieve businessmodellen. Disruptie als antwoord om veilige markten zoals het onderwijs en andere leerplekken door elkaar te schudden en met 21ste eeuwse oplossingen te komen? Heel graag. Wat hebben we daarvoor nodig? Het antwoord kennen we al: leer-ondernemers die het ecosysteem van levenslang leren in volle bloei kunnen zetten.

Iedereen kan leer-ondernemer zijn

Wie kunnen die leer-ondernemers dan zijn? Iedereen. Directeurs, scholen en leerkrachten die een nieuwe rol voor (hoge)scholen willen definiëren. Mensen uit de privé en andere organisaties kunnen eveneens hun kennis overdragen en in die hoedanigheid voor de klas staan. Ook bedrijven kunnen hun rol anders gaan definiëren.

In een artikel dat eerder dit jaar verscheen in de Financial Times, konden we lezen dat ondernemingen in toenemende mate een sociale en maatschappelijke rol te vervullen hebben. ‘Hun doel tegenwoordig is het ontwikkelen van rendabele oplossingen voor problemen van mens en planeet. De winststroom wordt met andere woorden gegenereerd uit het streven naar een breder maatschappelijk doel.’

Bedrijf wordt school

De rol van bedrijven en werknemers binnen bedrijven wordt herdacht in de 21ste eeuw, zeker wanneer kennis een schaars goed wordt. Het bedrijf wordt dus een school zoals bij duaal leren. Of scholen en start-ups die technologieën gaan aanwenden op een andere manier. Het internet en de vele online platformen reiken de beste cursussen aan die voor iedere leerling, iedere student gratis toegankelijk zijn en gegeven door de beste professoren wereldwijd. Virtual reality, Augmented reality en gaming worden gebruikt om kennis over te dragen of activiteiten in te oefenen. Op die manier is alle kennis voor iedereen toegankelijk, op ieder moment van de dag (en nacht).

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts exemplarisch en kunnen nog aangevuld worden met tal van mogelijkheden die leer-ondernemers kunnen aanreiken in innovatieve dienstverlening, producten en nieuwe businessmodellen om het leren van de toekomst vorm te geven.

In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen

De grootste opportuniteit ligt immers niet zozeer in al die mogelijkheden op zich maar in het verbinden van dergelijke partijen in een ecosysteem. Opleidingsverstrekkers, bedrijven, overheid, start-ups, kenniscentra,..., leven immers niet in afzonderlijke werelden. In een netwerk van onderling afhankelijke partners ontstaan nieuwe manieren van leren. In het ecosysteemdenken wordt het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers de belangrijkste bouwsteen om voortdurend te blijven vernieuwen.

IdeaalDuaal

De rol van de overheid bestaat dus niet langer in het steeds meer middelen voorzien voor leren, wel in het faciliteren van partijen in een ecosysteem. De vraag die daarbij gesteld kan worden, is hoe we dit in de praktijk kunnen brengen.

Met IdeaalDuaal wordt alvast het goede voorbeeld gegeven. Het is een innovatiewedstrijd waarbij 12 straffe Belgische CEO’s, waaronder Jeroen De Wit van Teamleader, elk met een eigen challenge talentvol Vlaanderen uitdagen om op de proppen te komen met innovatieve ideeën en concrete voorstellen die een brug kunnen slaan tussen enerzijds de arbeidsmarkt en anderzijds de opleidingswereld. Om zo bij lerenden expertise en competenties op te bouwen die absoluut nodig zijn voor de arbeidsmarkt van morgen.

Afgelopen vrijdag was het in het Brusselse congrescentrum The EGG verzamelen geblazen voor iedereen die van levenslang leren een succesverhaal wil maken. Leerlingen, studenten, mentoren, sectoren, start-ups, onderwijskoepels, technologiepartners als imec en Microsoft: allen waren ze aanwezig op het kickoff-event van DuaalLeren dat plaatsvond op 8 februari.

Uit die combinatie van mensen ontstaan innovatieve ideeën die het leren van de toekomst vormgeven. En daarom zijn deze ‘Leer-Ondernemers’ dé sleutel voor een bloeiend ecosysteem van levenslang leren.