De terug- en vooruitblikken van de afgelopen weken maakten nog maar eens duidelijk dat we in het nieuwe decennium voor enorme uitdagingen staan. Om die adequaat aan te pakken, zullen organisaties volgens Hassania Franceschi-El Youssfi nog veel meer dan ze vandaag doen moeten inzetten op vernieuwend transformationeel leiderschap. “Veel leidinggevenden zijn zich nog onvoldoende bewust van het feit dat hun opdracht permanent evolueert en beseffen onvoldoende over welke gigantische troeven ze beschikken om hun teams naar een hoger niveau te tillen.” Om dat bewustzijn te vergroten organiseert de onderneemster op 7 februari in Brussel de eerste editie van Leadership Day.

Niet alledaags professioneel parcours

Het professionele parcours van Hassania Franceschi-El Youssfi is zeker niet alledaags. Nadat ze aan de universiteiten van Rabat en Lyon een doctoraat in de geologie behaalde, belandde ze in België waar ze verschillende jaren als wetenschapster aan de slag was. “Gaandeweg merkte ik dat het puur wetenschappelijke werk me minder boeide dan de menselijke interactie”, vertelt ze. “En ik stelde vast dat bij veel organisaties heel wat zaken mislopen omdat er ruis op de communicatie zit tussen leidinggevenden en hun teams.”

Het verklaart waarom Franceschi-El Youssfi zich sinds een twaalftal jaar specialiseert in leiderschapscoaching. “Vanuit mijn coachingbedrijf Talentec probeer ik sinds 2008 leiders bewust te maken van het potentieel dat ze bij zichzelf te weinig aanboren. Doordat hen te helpen zichzelf beter te leren kennen, kunnen ze stappen zetten om die mogelijkheden wel te benutten. Zodat ze vervolgens ook hun medewerkers kunnen helpen om diens talenten beter te gebruiken en uit te groeien tot sterke leiders.”

De onderneemster is sinds maart 2019 ook actief als zelfstandige executive director van het befaamde Amerikaanse coachinginstituut John Maxwell Team. “Op die manier kan ik klanten toegang geven tot exclusieve content over goed uitgewerkte methodes rond coachen, spreken in het openbaar en verkopen.”

Schrik voor grote veranderingen

De samenwerking met het John Maxwell Team en meer bepaald met CEO Paul Martinelli overtuigde Hassania Franceschi-El Youssfi ervan dat het bij het begin van het nieuwe decennium hoog tijd is om leiders nog meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. “De uitdagingen zijn op alle vlakken zodanig groot”, zegt ze, “dat ik in de praktijk merk dat nogal wat leiders overmand worden door angst. Vanuit een ‘het zal mijn tijd nog wel duren’-attitude zouden ze de zaken liefst van al op hun beloop laten. De schrik voor de grote veranderingen zit er zo diep in dat nogal wat leiders de kop in het zand steken. Dat leidt tot een stilstand – bijvoorbeeld ook in de politiek – die we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven.”

De schrik voor de grote veranderingen zit er zo diep in dat nogal wat leiders de kop in het zand steken. Dat leidt tot een stilstand – bijvoorbeeld ook in de politiek – die we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven

De visie van de onderneemster sluit aan bij die van de Franse journalist Eric Fottorino, in een vorig leven directeur van de kwaliteitskrant Le Monde, die enkele jaren geleden het vernieuwende weekblad Le 1 oprichtte. Hij zegt dat we die angst kunnen bestrijden door na te denken in plaats van altijd maar te reageren op sociale media om zo de waan van de dag te blijven voeden. ‘Réfléchir au lieu de réagir’, luidt zijn motto.

Duurzaamheid centraal

Ook de Franse psychoanalist Ali Magoudi zit op dezelfde golflengte. Hij schrijft in zijn boek ‘N'ayons plus peur’ dat angst één van de belangrijkste symptomen van het huidige tijdsgewricht is geworden. We hebben angst voor gluten en verkeerde voedingsstoffen, angst voor terroristen, voor robots en drugs, voor financiële crisissen, voor stress en depressies, maar ook om relaties aan te gaan, om niet genoeg likes te krijgen op Instagram en om er niet bij te horen omdat we te dik, te dun, te lui of te ijverig zijn.

Hoewel met name de angst voor de gevolgen van de klimaatverandering terecht is, mag ze ons niet verlammen maar zou ze een bron van energie moeten zijn waaruit we actieve hoop putten om niet langer stil te staan, maar om iets te doen”, geeft Hassania Franceschi-El Youssfi aan. “Leiders en ondernemers moeten opnieuw beseffen dat ze risico’s moeten durven nemen om de zaken anders aan te pakken, om nieuwe initiatieven te nemen en te kiezen voor duurzame oplossingen die goed zijn voor hun organisatie, voor de mens én onze planeet.”

Dat sluit ook aan bij wat het Amerikaanse zakenblad Forbes tijdens de eindejaarsperiode schreef: 2020 en de jaren nadien zullen voor alle organisaties in het teken van duurzaamheid staan.

Transformationeel leiderschap

Hassania Franceschi-El Youssfi voegt de daad bij het woord en neemt met de organisatie van de Leadership Day ook zelf een ondernemersrisico. Ze brengt heel wat sprekers, onder wie mensen zoals Paul Martinelli en Rik Vera van Nexxworks samen om te bekijken hoe het transformationele leiderschap dat nodig is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan er dan precies moet uitzien.

“De leiders van de toekomst zullen - meer dan vroeger - in staat moeten zijn om zichzelf en hun eigen emoties te managen”, zegt ze. “Dat vereist in de eerste plaats zelfreflectie en de vaardigheid om door te dringen tot hun diepste ik. Wat is hun persoonlijk verhaal? Wat heeft hen gemaakt tot wie ze zijn? Hoe behouden ze dat authentieke zelf en hoe kunnen ze tegelijk werk maken van het verbeteren van hun aandachtspunten?”

De leiders van de toekomst zullen - meer dan vroeger - in staat moeten zijn om zichzelf en hun eigen emoties te managen

“Toekomstige leiders zullen zowel meer moeten openstaan voor nieuwe ideeën als zich bewust zijn van hun eigen beperkingen. Het creëren van de beste cultuur om met disruptie om te gaan vereist dat leiders de studenten van de verandering zijn en hun teams uitnodigen om samen met hen nieuwsgierig te zijn. De moed om te durven experimenteren en verder te denken dan wat er nu is, kunnen ze vinden door vanuit hun eigen verhaal anderen mee te nemen naar een betere toekomst.”

“Die thema’s willen we op 7 februari verkennen tijdens de Leadership Day, die ook heel interactief zal zijn. Het is de bedoeling om volop ervaringen uit te wisselen over onder meer disruptieve businessmodellen en over hoe we de leidinggevenden van morgen kunnen opleiden en wapenen voor de toekomst”, aldus Hassania Franceschi-El Youssfi.

Leiders moeten permanent de lift nemen

De leiderschapdsdag moet volgens de initatiefneemster het startpunt worden om een community uit te bouwen van leiders die begaan zijn met de aan de gang zijnde snelle transformatie en met de manier waarop ze daar als leiders moeten mee omgaan. “Geen enkele organisatie kan zichzelf heruitvinden en transformeren als ook haar leiders niet transformeren”, zegt ze. “Die transformatie is een continu proces.”

Ik zeg altijd dat leiders permanent in een lift moeten zitten die van de eerste naar de vijfde verdieping gaat en terug

“Ik zeg altijd dat leiders permanent in een lift moeten zitten die van de eerste naar de vijfde verdieping gaat en terug. De eerste verdieping is die van de positie en de status. Veel leiders blijven daar jammer genoeg hangen. Ze zijn tevreden dat ze dankzij hun onbetwistbare kwaliteiten op hun positie in de C-suite geraakt zijn, maar zien de noodzaak niet in om voort te evolueren en steken meer tijd en energie in het verankeren van die positie dan in het blijven evolueren en in persoonlijke ontwikkeling.”

De eerste verdieping is die van het ‘oude’ leiderschap, dat nooit kwetsbaarheid toont maar ook geen inspraak of tegenspraak duldt. Als leiders echter een verdieping hoger geraken, dan slagen ze erin om samen met anderen verbinding te maken zodat iedereen elkaar voortstuwt. Dat leidt dan weer tot de resultaten die nog een verdieping hoger behaald worden.”

“En op de nog hogere verdiepingen kunnen leiders ook andere leiders vormen, ontstaat er ook veel respect voor hogere doelen dan de bedrijfsresultaten en bereiken ze wat in mijn ogen de absolute top is. Op het ogenblik dat ze geen tegenspraak meer krijgen, zouden ze volgens mij echter opnieuw de lift naar beneden moeten nemen om het hele proces nog eens opnieuw te doorlopen. Alles evolueert immers razendsnel en er is grote flexibiliteit vereist.”

Aan de boom schudden

Hassania Fanceschi-El Youssfi heeft de afgelopen twaalf jaar al tal van leidinggevenden begeleid om uit te groeien tot transformationele leider en schakelt nu dus met de organisatie van de Leadership Day nog een versnelling hoger. “Omdat leiders – of het nu om CEO’s, managers, kmo-ondernemers of leiders van non-profitorganisaties gaat – in disruptieve tijden een grote verantwoordelijkheid hebben en zich niet mogen laten verlammen door angst, is het nodig om met Leadership Day nog eens stevig aan de boom te schudden.”

“Leiders hebben heel veel kwaliteiten. Anders zouden ze niet op de positie geraakt zijn die ze vandaag bezetten. Maar ze beschikken ook over heel wat potentieel dat ze nog niet of veel te weinig benutten. Mijn missie zal pas echt geslaagd zijn als ze dat na Leadership Day veel meer gaan doen.”