Creativiteit, teamwork, emotionele intelligentie,… Het zijn stuk voor stuk eigenschappen van een werknemer die vallen onder de noemer soft skills. In de bedrijven van vandaag en zeker in de toekomst neemt het belang van deze vaardigheden fors toe. Aangezien we kennis en skills doorheen onze hele carrière moeten blijven ontwikkelen, bepalen ze ook of iemand de kwaliteiten heeft om door te groeien binnen zijn of haar bedrijf.

Ooit was het behalen van een diploma één van de absolute mijlpalen in een mensenleven. Ook nu blijft dit natuurlijk een mooi moment, maar we beseffen wel dat onze hele carrière een lang leerproces zal zijn. Levenslang leren is meer dan ooit een absolute must geworden. Een deel van de kennis die we in het begin van onze studies vergaard hebben, is bij het afstuderen alweer achterhaald. Ook bedrijven zoeken meer dan enkel het juiste diploma. Ze zijn geïnteresseerd in hard skills, maar hechten ook belang aan andere kwaliteiten, de zogenaamde soft skills.

Hard versus soft skills

Hard skills zijn eenvoudiger te definiëren en te meten dan soft skills. Ze gaan eigenlijk vooral over het vermogen van een werknemer om bepaalde taken tot een goed einde te brengen. LinkedIn bracht onlangs de meest gevraagde hard skills van dit moment in kaart en het hoeft niet te verwonderen dat deze vaardigheden allemaal relatief nieuw zijn: blockchain en cloud computing voeren de lijst aan, gevolgd door analytics en artificiële intelligentie. Bedrijven zoeken dus vooral naar gespecialiseerde kennis en technische skills.

Soft skills daarentegen zijn eigenschappen die moeilijker in woorden te omschrijven zijn. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met het gedrag en denkvermogen van de werknemer. Het zijn dus meer persoonlijke karakteristieken die in grote mate zullen bepalen of iemand al dan niet in een bepaalde job of sector kan floreren.

Welke soft skills zoeken bedrijven?

Ook de meest gevraagde soft skills heeft LinkedIn onderzocht. De netwerksite baseerde zich hiervoor op meer dan 600 miljoen professionals en meer dan 20 miljoen jobs die van het platform gebruik maken. Op de eerste plaats staat nog steeds creativiteit. Bedrijven hebben immers altijd mensen nodig die problemen en taken vanuit een creatieve invalshoek kunnen benaderen en oplossen. Het is bovendien een vaardigheid die in iedere tak van een organisatie aanwezig moet zijn: van het IT-departement tot de HR-dienst.

Om in je carrière progressie te maken, is het noodzakelijk dat je ideeën effectief kunt communiceren en zowel collega’s als stakeholders voor je kar kunt spannen

Wie in staat is om anderen van z’n gelijk te overtuigen, bezit eveneens een belangrijke soft skill. Managers hechten veel belang aan overredingskracht. Om in je carrière progressie te maken, is het bovendien noodzakelijk dat je ideeën effectief kunt communiceren en zowel collega’s als stakeholders voor je kar kunt spannen.

Op de derde plaats staat samenwerking, een skill die uiteraard geen extra uitleg behoeft. Goed functionerende teams bereiken altijd meer dan één individu, en dus zijn werknemers die goed samenwerken van goudwaarde voor een onderneming. Collega’s moeten elkaar zoveel mogelijk aanvullen en motiveren om samen een einddoel te bereiken.

Aangezien de wereld tegenwoordig met een rotvaart verandert, is aanpassingsvermogen ook een niet te onderschatten soft skill. De kans is groot dat het takenpakket van een werknemer er over enkele jaren al helemaal anders zal uitzien. Wie eruit wil springen, moet veranderingen omarmen en als een opportuniteit beschouwen. Ook levenslang leren past dus perfect in dit kader.

Emotionele intelligentie

Tot slot nog een soft skill die de laatste jaren steeds belangrijker wordt: emotionele intelligentie. Dit kan voor iedereen een andere betekenis hebben: zelfbewustzijn, sociale vaardigheden, empathie, motivatie, of gewoon de capaciteit om emoties bij jezelf of bij anderen te herkennen en je gedrag hieraan aan te passen.

Het vermogen om effectief met collega’s om te gaan, wordt steeds belangrijker op een werkvloer die excelleert in diversiteit. Op veel plaatsen moeten maar liefst vier verschillende generaties met elkaar samenwerken, en bovendien beschikken heel wat werknemers over totaal andere culturele achtergronden. Voor een organisatie is dat uiteraard een echte verrijking, maar je moet er wel goed mee omgaan. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en leidinggevenden zelf ook de juiste emotionele skills uitdragen.

Steeds waardevoller

Veel jobs veranderen omdat bepaalde taken geautomatiseerd worden, maar soft skills kan je niet zomaar aan een machine aanleren. Creativiteit, empathie, teamwork, … Het zijn stuk voor stuk menselijke kwaliteiten die je niet zomaar kan overnemen.

Bijgevolg zal het in iedere carrière essentieel blijken om naast hard skills ook deze andere vaardigheden te ontwikkelen. Wie daarover beschikt, mag er zeker mee uitpakken. Want twijfel er maar niet aan dat soft skills voor bedrijven de komende jaren alleen maar waardevoller zullen worden.