Innoveren en transformeren betekent voor een organisatie altijd een sprong in het duister. De toekomst is onbekend, de voorkeuren van de klant veranderen steeds sneller en de omgeving is volatiel omwille van technologische evoluties. Dat maakt het des te belangrijker om innovatie en transformatie processen zo te organiseren dat ze een maximale kans op succes hebben. 

Ik heb de voorbije jaren met honderden start-up ondernemers samengewerkt en heb daaruit geleerd dat alles begint en eindigt bij de ondernemer en het team. Natuurlijk zijn product, markt, financiering en commercialisering  ook belangrijk, maar het zijn de mensen die keuzes maken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het aantal geslaagde innovaties in bedrijven drastisch verhoogd kan worden als de mensen die er aan werken op de juiste manier omkaderd en begeleid worden.

70% van de ondernemende ideeën komt tot stand in dienstverband

Innovatie en transformatie is maar zinvol en dus succesvol als er voldoende toegevoegde waarde is voor de klant. Het zijn dan ook de medewerkers die dagelijks in contact staan met de klant die het best geplaatst zijn om met zinvolle ideeën rond innovatie en transformatie voor de dag te komen. Er zijn echter weinig bedrijven goed georganiseerd om die ideeën op een slimme manier op te pikken. 

Ideeën moeten groeien en evolueren

Suggesties voor vernieuwing of innovatieve concepten worden heel snel beoordeeld en afgedaan als 'niet haalbaar’ of ‘zonder financiële waarde’. In een aantal gevallen is dat terecht, maar op deze manier gaan ook heel veel opportuniteiten verloren. Een idee is zelden de eerste keer juist, maar draagt misschien de kiem in zich van iets wat wél het verschil kan maken. 

Ideeën moeten groeien en evolueren naarmate er aan gewerkt wordt. Daarom is het belangrijk dat medewerkers de kans krijgen om hun idee uit te werken en het te laten testen in de markt. Voor een aantal van die ideeën zal ook blijken dat er effectief geen zakelijk model aan te koppelen valt of de klant er helemaal geen honger naar heeft. Maar op die manier is het de bedenker zelf die zelf tot die conclusie komt, en kan die zo in vrede afscheid nemen van zijn of haar bedenksel. 

Managers moeten te veel afgaan op anekdotische kennis

Als blijkt dat na het nodige graafwerk er een werkbaar concept naar boven komt, dan is het management in veel gevallen niet georganiseerd om hiermee om te gaan. Gebrek aan ervaring met intrapreneurs, gebrek aan tijd en middelen en de waan van de dag die het overneemt, zorgen ervoor dat vernieuwende concepten liggen te bestoffen op de harde schijf van een druk bezet manager. Terwijl het net de taak is van die manager om innovatieprocessen te ondersteunen en te promoten.

De kennis is er, maar ze geraakt niet op een duidelijke en gestructureerde manier bij diegenen die de intrapreneurs moeten begeleiden

Er bestaan bibliotheken vol met boeken, podcasts en YouTube-kanalen met ervaringen waaruit geput kan worden. De kennis is er, maar ze geraakt niet op een duidelijke en gestructureerde manier bij diegenen die de intrapreneurs moeten begeleiden. 

Daarom moeten managers te veel afgegaan op anekdotisch kennis, de vergelijking met de hipste start-ups (zoals Uber of AirBnB) is snel gemaakt, maar de meerderheid van de innovaties leidt niet tot wereldschokkende nieuwe concepten. Het is belangrijk om breder te kijken en op basis van de markt, het type product maar ook op basis van de ambities en talenten in het bedrijf en bij de intrapreneur een bouwmodel te kiezen dat de kans op slagen maximaliseert.

Er moet een balans gezocht worden tussen risico en duurzaamheid

Om innovatie en transformatie alle kansen te geven, is ook de cultuur in het bedrijf van cruciaal belang. Mensen en ideeën kansen geven, dingen proberen waarvan je weet dat ze fout kunnen (en zullen) gaan, andere markten opzoeken en buiten de comfortzone van het bedrijf gaan, strookt meestal niet met wat klassieke managementboeken ons leren.

Anderzijds wordt risico nemen ‘zoals een ondernemer’ verheerlijkt als dé manier om even vernieuwend te zijn als een start-up, maar daarmee breng je de P&L van het bedrijf in gevaar en bij uitbreiding de toekomst van de organisatie. Ook op directieniveau zal dus ondernemend gedacht moeten worden en een balans gezocht worden tussen risico en duurzaamheid.

Is jouw bedrijf een warm nest voor toekomstgerichte ideeën? Is het management team klaar om intrapreneurs te begeleiden? Heb je de nodige tools en processen om ideeën te te laten groeien? Drie keer ja is gewonnen!