De olie in de machine. De lijm die de organisatie samenhoudt. In een organisatie heb je altijd medewerkers die erin slagen om anderen met elkaar te verbinden. Ondanks hun enorme betrokkenheid lopen deze bruggenbouwers een hoger risico op burn-out. Vijf onverwachte redenen die dit risico verhogen en die je misschien nog niet kende.

1. ‘Charismatische bruggenbouwers’ zijn introvert

De meest verrassende eigenschap van bruggenbouwers komt uit onderzoek van professor Alex ‘Sandy’ Pentland en zijn medewerkers van het MIT. Zij stelden vast dat deze bruggenbouwers vaak geen extraverte mensen of typische gangmakers zijn zoals je dat zou verwachten. Het zijn eerder stille en introverte personen die oprecht geïnteresseerd zijn in alles en iedereen.

Omdat ze eerder een voorkeur hebben voor introversie bestaat het gevaar erin dat ze veel informatie en prikkels die ze tijdens hun vele korte gesprekken verzameld hebben eerst zelf willen verwerken. Dat verhoogt het risico dat problemen groter worden in hun hoofd, nog voor ze opgelost kunnen worden. Bijkomend probleem is dat leidinggevenden dit minder snel opmerken, aangezien deze bruggenbouwers niet altijd snel uiterlijk hun gevoelens zullen laten blijken. 

2. Hun netwerk is vaak groter dan dat van hun leidinggevende

Het netwerk van de ‘bruggenbouwer’ is vaker groter dan dat van hun leidinggevende. Dit is geen verrassende vaststelling. De link met burn-out is dat waarschijnlijk wel.

Op basis van verschillende onderzoeken in deze materie stelden de onderzoekers van Trustsphere vast dat deze eigenschap tot een verhoogd risico op burn-out kan leiden. De achterliggende verklaring hierbij klinkt al volgt: als je eigen netwerk groter is dan dat van je lijnmanager zal je zelf vanuit je eigen netwerk sneller gecontacteerd worden dan je lijnmanager. Je wordt dus met andere woorden zelf de ‘officieuze manager van je team/departement’. Dit proces leidt sowieso tot verhoogde druk, maar ook de spanning met je lijnmanager kan enorm toenemen.

Als je rechtstreekse leidinggevende bovendien erg prestatiegedreven is, waarbij de focus ligt op beter doen dan anderen, is volgens recent onderzoek van ondermeer de Belgische professor Frederik Anseel de kans op burn-out beduidend hoger.

3. Ze verlaten de ‘echokamer’

Een bijkomend voordeel voor ‘bruggenbouwers’ is dat ze de zogenaamde ‘echokamer’ verlaten. Met de ‘echokamer’ bedoelen we het fenomeen dat mensen door frequent samen te werken naar elkaar toe groeien en er vaker dezelfde ideeën en inzichten op na houden.

‘Bruggenbouwers’ verlaten graag die echokamer omdat ze liever met andere ideeën en inzichten in contact komen tijdens korte en intensieve gesprekken met de mensen in hun netwerk. Maar daardoor hebben ze ook vaker een andere mening dan hun teamgenoten en dat kan in het ergste geval tot isolement in de groep leiden. De stap naar burn-out is dan ook niet veraf.

4. Ze hebben veel korte gesprekken

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, hebben de ‘bruggenbouwers’ veel korte gesprekken. Maar vergis je niet: tijdens deze vele korte gesprekken gaat het gesprek onmiddellijk in de diepte met een hoge intensiteit.

Die opeenstapeling van de vele korte maar wel diepgaande gesprekken kan leiden tot een overload aan informatie die verwerkt moet worden. De overdosis aan prikkels kan volgens verschillende onderzoeken leiden tot een verhoogd risico op burn-out.

 5. Ze plaatsen de organisatie boven zichzelf

‘Bruggenbouwers’ plaatsen de organisatie vaak boven zichzelf. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ze de verhalen uit hun enorme netwerk in de eerste plaats bezorgen aan andere mensen binnen de organisatie waarvan zij inschatten dat het die collega een enorm voordeel kan opleveren. Ze gebruiken de ingewonnen informatie als bijen die stuifmeel verzamelen en deze bezorgen bij de mensen waarvan ze denken dat die daar het meeste baat bij hebben.

Uiteraard is dit een heel erg mooie en nobele eigenschap die deze mensen intrinsiek mooie mensen maakt en ook geweldige collega’s. Maar intussen zorgt deze druk om continu informatie te delen met anderen voor een voortdurende druk/stress die de voedingsbodem voor burn-out kan worden.