Zo goed en kwaad als mogelijk proberen we met z’n allen het coronavirus buiten de deur te houden. Maar de toestroom aan onheilsberichten, die is helaas niet te stoppen en komt als een sluipend gif elke huiskamer binnen. Dat dit ook ondernemers impacteert, is niet meer dan normaal. Ongewild gaan er doemscenario’s in onze hoofden spelen, wat vaak resulteert in paniekvoetbal. Vandaar mijn warme oproep aan collega-ondernemers: laat je niet verlammen door de coronagekte! Maak vooral slimme keuzes. De beste keuzes die je bedrijf vandaag nodig heeft.

Worstcasescenario onder ogen durven zien

Mentale weerbaarheid is in tijden van crisis één van de meest belangrijke zaken waar we ons als ondernemer moeten op focussen. Want als we de angsten en doemscenario’s die continu in ons hoofd spelen niet onder controle krijgen, gaat die angst zich opstapelen en vreet dit onze laatste restjes energie en creatief denkvermogen helemaal weg. En het is net die extra energie die we zo hard nodig hebben om ons bedrijf doorheen deze moeilijke tijden te loodsen.

En ja, een worstcasescenario zoals inkomstenverlies voor een langere periode waardoor bepaalde bedrijven finaal failliet gaan, is zeker niet ondenkbaar. Laat ons al starten met het aanvaarden dat dit een potentiële realiteit is. Als je het ergste wat je als ondernemer kan overkomen onder ogen durft te zien, schept dit rust in je hoofd.

Als je het ergste wat je als ondernemer kan overkomen onder ogen durft te zien, schept dit rust in je hoofd

Maar dat betekent niet dat dit het enige scenario hoeft te zijn. Integendeel. Vanuit het besef dat een worstcasescenario tot de mogelijke realiteit behoort, moet je je afvragen: wat kan ik vandaag al ondernemen om dat doemscenario te vermijden? Met andere woorden, vooruitdenken en handelen in een richting die je bedrijf duwt naar een ander scenario, zijnde een perspectief waarbij je onderneming minstens kan overleven en zelfs terug een mooie toekomst heeft?

Je geest terug onder controle krijgen

Wat vandaag de dag enorm onderschat wordt, is dat het krijgen van energie niet alleen komt van de drie basiselementen zijnde evenwichtig en gezond eten, voldoende beweging en goed slapen. Alhoewel deze essentieel zijn voor elk van ons, is het onder controle krijgen van onze geest nog zoveel belangrijker.

Een ondernemer die continu met zorgen leeft waarbij zijn negatief denkvermogen de bovenhand neemt, verbruikt veel meer energie dan dat hij er terug kan opladen door voldoende te eten, te bewegen en te slapen. Als hij of zij al het geluk heeft een goede slaper te zijn. Want wanneer onze hersenen teveel in overdrive gaan, is de kans groot dat je slaap er ook bij inschiet. En dan blijft er enkel nog evenwichtig eten en wat beweging over. Wat absoluut niet voldoende is. Dat scenario moeten we dus te allen tijde proberen voorkomen.

Daarom is het van essentieel belang dat we er ons van bewust zijn dat het onder controle krijgen van ons denkvermogen wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Ook al is dat voor veel ondernemers misschien wel één van de meeste moeilijke zaken om te realiseren. Zeker in deze barre tijden.

Emotioneel en mentaal in balans geraken

Wat zijn zaken die we concreet kunnen doen om emotioneel en mentaal weer in balans te komen? Allereerst, op een juiste manier ademhalen. Neem even kort de tijd om je ergens alleen te zetten en haal diep adem. Via de neus je adem op een rustige manier via je middenrif naar je buik brengen. 5 seconden om in te ademen, 5 seconden je adem vasthouden en 5 seconden terug uitademen. Na het uitademen neem je 5 seconden rust en zo opnieuw en opnieuw. Herhaal dat 10 keer na elkaar.

Bovengenoemde zorgt ervoor dat het negatief denken wordt uitgeschakeld. Althans, voor eventjes. Maar vanuit die mentale staat kan je tenminste terug helder functioneren en op een meer heldere manier gaan nadenken, jezelf terug op orde krijgen om zo nieuwe beslissingen te nemen. Ook al zijn dat in het begin vaak minibeslissingen, zolang die jou in de juiste richting duwen, ben je goed bezig.

Vergelijk jezelf niet met iemand anders. Probeer niet te denken dat jij de zwakke ondernemer bent en dat de anderen succesvol zijn. Of dat ze mentaal weerbaarder zijn, meer geluk hebben, dat hun businessmodel beter en meer crisisbestendig is,... Ten eerste, dat is niet zo. Andere ondernemers hebben evenzeer hun realiteit waar ze tegenaan botsen en hun eigen shit die ze moeten opkuisen. Teveel bezig zijn met anderen kost trouwens teveel energie. Energie die je beter aan jezelf en je bedrijf spendeert.

Teveel bezig zijn met anderen kost energie. Energie die je beter aan jezelf en je bedrijf spendeert

Laat het nieuws je dagelijks leven niet overheersen. Begin al met alle notificaties op je gsm uit te zetten. Je hoeft heus niet de hele tijd te weten of er een Slack-, mail of WhatsApp bericht is binnengekomen. En ook niet of je nieuwsapp alweer een nieuw artikel heeft uitgespuwd. Verwijder daarom alle apps die continu jouw aandacht stelen van je smartphone.

Maar vooral, bedwing jezelf om niet continu de tsunami aan WhatsApps berichten, social posts en nieuwsberichten te willen lezen. Je hebt in de kern van je bestaan, om gelukkig te zijn en goed te kunnen functioneren, die overload aan informatie absoluut niet nodig. Ook niet in tijden van corona waarin je jezelf wijsmaakt dat je continu op de hoogte moet zijn. Dat creëert een overkill die je hersenen niet meer verwerkt krijgen. Je zou bijvoorbeeld al kunnen beginnen om dat te beperken tot maximaal 3 keer per dag in plaats van 6 keer per uur.

What Seth Godin says

Eén van mijn helden, Seth Godin, zegt daarover het volgende: “De mens laat zich te veel beïnvloeden door wat ze afgelopen tien minuten hebben gelezen in de media of de COVID-19 marketingspam waar al die bedrijven zo hard op inspelen. Mocht iedereen de vrijgekomen tijd benutten om zijn vaardigheden bij te spijkeren in plaats van het stijgende aantal slachtoffers te bestuderen, dan levert deze crisis binnen enkele weken of maanden ons effectief voordelen op. Maar het probleem is dat we ons blindstaren op het ‘nu’.”

Godin raad ons om ons niet zomaar van onze aandacht te laten beroven, en om bewuste keuzes te maken. “Je bent niet verplicht om toe te geven aan al die directe impulsen. Jij kiest zelf of je een bedrijf volgt op Twitter of die nieuwsbrief in je inbox leest.” Wat kan ik daar nog aan toevoegen?

Seth Godin

Neem voldoende afstand van je bedrijf. Ook letterlijk. Ik vind het zalig om verplicht thuis te werken! Ten eerste omdat ik dan geen twee keer per dag veertig minuten reistijd hoef te verliezen. En ik mij bij het krieken van de dag meteen kan focussen op de essentie van mijn werk. In tijdsblokken die ik zelf kies. Elke ochtend hebben we bijvoorbeeld om 9 uur stipt een team huddle. Op dat moment heb ik al een eerste blok van één uur werken achter de rug. Via Google Hangouts bespreken we in teamverband hoe elkeen zich die dag voelt en vragen we aan iedere werknemer of die nog steeds weet wat gedaan. Het stelt ons in staat om elk opduikend probleem direct aan te pakken.

Dit gezegd zijnde, kan ik er net zo goed van genieten om op ons fysiek kantoor te werken. Samen met het team connecteren, kort op de bal spelen, en snelheid maken. Alles verloopt in fases, niets hoeft constant te zijn.

Zuurstof voor de geest

Elke dag maak ik met mijn gezin een wandeling van één tot anderhalf uur. Heerlijk is dat. In plaats van kostbare tijd te verspillen tijdens mijn verplaatsingen van en naar kantoor, kan ik nu een frisse neus ophalen én heb ik quality time met vrouw en kind. Dat is meteen de portie beweging die er ook voor zorgt dat je dingen kan loslaten, of creatief gaat nadenken. Want wandelen zorgt ervoor dat niet alleen je lichaam maar ook je hersenen een vorm van beweging en zuurstof krijgen die je denkvermogen naar een ander niveau doen overschakelen of die het jou althans makkelijker maken om los te laten en anders te gaan denken. Want ook dat gaat natuurlijk niet vanzelf.

Last but not least is het zeer belangrijk dat je als ondernemer actie blijft ondernemen én ook je team daartoe aanzet. Want vergeet niet, ook zij worden overspoeld met negatieve berichtgeving en in hun hoofd ontvouwen zich eveneens allerhande doemscenario’s. Je moet als bedrijfsleider bij elk individueel teamlid de energie hoog houden zodat hij of zij zich ook blijft focussen op de essentie en verantwoordelijkheid kan blijven nemen in plaats steeds meer de schouders te laten hangen.

Olympisch minimum halen

Kortom, ondernemers moeten nu vooral keuzes maken. De beste keuzes die je bedrijf vandaag nodig heeft om ook morgen nog relevant te zijn.

Meer dan ooit is orde scheppen in je hoofd voor ondernemers en bedrijfsleiders het Olympisch minimum om in de huidige omstandigheden - die voor niemand makkelijk zijn - zonder al te veel kleerscheuren de eindmeet te halen. Geloof me, we kunnen meer aan dan dat we zelf soms denken. Zoiets is niet altijd evident en gaat niet vanzelf maar het kan dus wel degelijk. Die gedachte geeft mij moed voor de toekomst, ook al oogt die op dit moment net iets minder rooskleurig.