Als je tien kilogram wil afvallen, zou je dan een consultant inhuren? Of een personal coach? Misschien denken sommigen onder jullie: “Moest een consultant dat nu eens kunnen doen, dat zou pas de max zijn!” Jammer, maar helaas. Voor sommige dingen kan je niet om het feit heen dat ze een persoonlijke inspanning kosten als je resultaten wilt behalen. Of om het met de woorden van de Amerikaanse rapper J.Cole te zeggen: “I know you’re desperate for a change at the pen glide, but the only real change come from inside”.

Mens en technologie hand in hand

AI consultancy bedrijven zoals HumAIn.ai vragen dat mens en technologie hand in hand gaan in de transformatietrajecten die ze opzetten. De vuistregel hier is: blijvende verandering is een proces.

Je hebt het cliché vast al gehoord dat verandering de enige constante is. En dat is meer dan ooit waar in de technologie space. Artificiële Intelligentie roept dagelijks nieuwe businessmodellen en operationele modellen in het leven, zoals de computer dat 60 jaar geleden deed. Meer en meer ondernemingen en organisaties voelen dat ze mee moeten, maar weten niet hoe dit vorm te geven.

De klant blijft meester van het proces

Ondernemingen hebben een AI-droom, maar blijken bijvoorbeeld bitter weinig data te capteren. Een eerste noodzakelijke stap is dat de mensen die vandaag een bedrijfsproces faciliteren mee nadenken over welke data potentieel relevant zijn. Dit betekent concreet naar data leren kijken op de juiste manier en de medewerkers van een organisatie begeleiden in dit leerproces. Dan pas kan een partij aan boord komen, die gespecialiseerd is in het opzetten van data lakes.

Essentieel is dat de organisatie meester blijft over het proces. Ook kan de reeds aanwezige kennis van de medewerkers van onschatbare waarde blijken in het bepalen van welke data te capteren en wat deze moet aantonen. Waarom afhangen van consultants als je je eigen kennis met veel grotere ROI kan aanwenden?

AI in Europa

Vele Belgische en Europese bedrijven lopen achter de feiten aan. Een Microsoft rapport stelt vast dat slechts 4% van de Europese bedrijven in 2019 artificiële intelligentie gebruikt in de kernoperaties. AI brengt met andere woorden nog geen fundamentele verandering in het Europese business landschap.

Hoe is dit te verklaren? Er is ten eerste weinig inzicht in wat nieuwe technologie economisch kan betekenen. Daardoor is AI vaak niet ten volle ontwikkeld en blijft het suboptimaal.

Bovendien is er een grote uitdaging, die losstaat van de AI technologie. Je kan dit het ‘Organisationeel Immuunsysteem’ (OI) noemen, en het wordt zichtbaar wanneer mens en technologie nog niet hand in hand gaan.

Het DNA van een organisatie

Bij de implementatie van een project heb je dit vast al gehoord: “Waarom zou ik taak X nu plots anders doen, wanneer ik het altijd al op die manier gedaan heb?”.

Dat is het ‘OI’ in actie en het verwerpt vrolijk alles wat vreemd is. Reken erop dat het OI zich meer dan ooit zal activeren, als je een AI implementatie wil starten.

Het DNA kan je zien als het receptenboek dat de instructies bevat, waarmee alle proteïnen in ons lichaam gemaakt zijn. Elk bedrijf heeft zo’n receptenboek, dat een combinatie is van expliciete en impliciete regels en manieren om dingen te doen. Van processen en structuren tot de cultuur van de organisatie: samen uiten ze zich in de economische productiviteit van je bedrijf.

Mijn job aangenamer maken

AI consultancy trajecten van HumAIn.ai helpen de organisatie om AI niet meer als vreemd te zien, maar als een deel van hoe de organisatie werkt. Met andere woorden: van ‘gaat AI mijn job afnemen?’ naar ‘Hoe kan AI mijn job aangenamer maken?’.

De juiste mindset binnenbrengen in de organisatie is het werk van de Business Mentor van het traject. Een Business Mentor bouwt op een expertise van succesvolle implementaties en ondersteunt het management in het traject wanneer het er echt om gaat.

De middle manager

De Business Mentor concentreert zich op wat het verschil maakt tussen succes en falen: de middle manager van de organisatie. Het is de middle manager die plannen een realiteit maakt en verandering met vallen en opstaan realiseert met zijn team. Hij of zij moet zijn mensen engageren, overtuigen, belonen om mee te stappen in een nieuwe manier van werken.

De middle manager is letterlijk ‘stuck in the middletussen de ambities van het top management en de mensen op de vloer. Hij of zij is de brug tussen twee werelden met compleet verschillende communicatiestijlen, verwachtingen en objectieven. Een eenzame strijd die versterking vereist om een implementatie goed te laten landen.

Business Mentoring

Een Business Mentor stond ooit zelf in de schoenen van de middle manager en versterkt het management in het traject op een holistische manier. Hij of zij neemt samen met de middle manager de menselijke kant van het traject in handen, maar begrijpt tegelijk de technische kant van de AI implementatie.

De missie van de Business mentor is duidelijk: de gaten en bulten in de weg vermijden tijdens het traject, de complexiteit en ambiguïteit eigen aan elk project beheersen en de middle manager helpen om AI te vertalen naar de mensen op vloer.

De Business Mentor zorgt voor de fundamenten van succesvolle implementatie: de juiste mindset én het zelfvertrouwen in een succesvolle oplevering

Concreet betekent dit dat de Business mentor helpt de visie te formuleren van wat AI kan betekenen voor de organisatie en uiteindelijk voor elke medewerker persoonlijk. Daarnaast zal hij of zij structuur en duidelijkheid brengen naar alle betrokken medewerkers doorheen het traject. Tenslotte zal de Business Mentor het AI project hoog op de agenda van de projectsponsor houden en zijn actieve medewerking verzekeren als het traject het vraagt.

Zo zorgt de Business Mentor voor de fundamenten van succesvolle implementatie: de juiste mindset én het zelfvertrouwen in een succesvolle oplevering.

De kracht van AI

Het zijn de juiste mutaties in ons DNA die iemand onderscheiden van de rest, en die ultiem de kansen op overleven vergroten. Dit is niet anders voor bedrijven. ‘Survival of the fittest’ gaat over zij die zich het snelst kunnen aanpassen. Werken mét de klant biedt daarbij één groot voordeel: de klant kent het huidig receptenboek, het DNA, beter dan wie ook.

Stap voor stap de bestaande recepten veranderen, het DNA helpen muteren, en zo sneller leren omgaan met een veranderende wereld: dat is de kracht die een AI implementatie aan een organisatie kan geven

Bedrijven investeren vaak voluit in Proof of Concepts rond AI om dan te stoten op medewerkers die hevig weerstand bieden tegen de applicaties. Medewerkers verliezen zo het vertrouwen in het management, terwijl veel geld verloren gaat aan een niet gebruikte Proof of Concept.

Stap voor stap de bestaande recepten veranderen, het DNA helpen muteren als het ware, en zo sneller leren omgaan met een veranderende wereld: dat is de kracht die een AI implementatie aan een organisatie kan geven.

De weg naar succesvolle AI implementatie? Vanaf de start nauw samenwerken mét de klant en de stakeholders in de organisatie, de klant meester maken van zijn proces en aantonen wat de voordelen van AI zijn voor elke medewerker persoonlijk.


Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Sarens.