Business as usual is geen optie meer. Nu de COVID-19 pandemie zich agressief over de wereld verspreidt, proberen we ons aan te passen aan wat een voortdurend veranderende situatie is. Scholen en werkplaatsen zijn gesloten, zelfisolatie krijgt de voorkeur of is verplicht. Het is voor ieder een uitdaging om door te gaan met onze werkzaamheden, en toch is dit absoluut noodzakelijk om de pandemie succesvol te doorstaan en daarna weer door te gaan. We moeten ons voorbereiden op het hier en nu maar tegelijk ook vooruitkijken naar wat komen gaat en daar goed op anticiperen.

“Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, ook niet de intelligentste, maar hij die zich het beste kan aanpassen.” Of Charles Darwin die woorden werkelijk in de mond nam of niet, de boodschap blijft een waarheid als een koe, en is in deze bijzondere tijden volledig van toepassing. En ze geldt zeker ook voor commerciële organisaties die zich één voor één snel hebben moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden.

Keep it simple

Toegegeven, de situatie is overweldigend. Bedrijven moeten nu beslissingen nemen waar ze anders misschien een jaar over doen. De afgelopen weken waren op zijn minst chaotisch te noemen: voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers moet er plots voluit vanop afstand gewerkt worden, indien het soort werk dat toelaat.

Klanten ontvangen kan niet meer en dus zijn nieuwe online bestelmogelijkheden nodig, en nieuwe leveringspaden moeten meteen volgen. Dat allemaal implementeren zonder de deuren open te zetten voor cybercriminelen en andere veiligheidsbedreigingen, vergt een enorme flexibiliteit van organisaties, medewerkers, leveranciers en klanten.

We mogen daarbij niet te kritisch voor onszelf zijn. Het moet niet allemaal vanaf het eerste moment perfect zijn. Kies een aanpak die focust op de prioriteiten, snel aangepast kan worden en schaalbaar is. Op basis daarvan worden de nieuwe processen in kaart gebracht en gestandaardiseerd. Een goeie raad: houd het simpel en safety first: veiligheid van je medewerkers maar ook van je bedrijfsdata en -toepassingen.

Anticiperen op het postcoronatijdperk

Met of zonder overheidssteun, sommige sectoren moeten zichzelf op erg korte termijn heruitvinden omdat ze anders ten onder gaan. Wie zich het beste heeft weten aan te passen, zullen we pas ontdekken wanneer deze crisis voorbij is. Wie krabbelt er dan weer overeind en recht de rug? En op welke manier zullen bedrijfsmodellen gewijzigd zijn?

Zich aanpassen, is nu absoluut nodig maar vergeet zeker niet om ook vooruit te kijken, naar het postcoronatijdperk, wanneer het leven weer zal normaliseren. Welke aanpassingen blijken ons beter mee te vallen dan we voorzien hadden? Misschien zijn die virtuele koffiepauzes nog zo slecht niet, en verlicht het thuiswerken de dagelijkse woon-werkstress voor sommigen? In bepaalde bedrijven stond de toegang vanop afstand tot alle bedrijfstoepassingen misschien al op de planning, en is ze nu versneld uitgerold en goed bevonden?

Niet verstarren

We tonen ons vandaag uitermate flexibel. Nu mogen we niet verstarren in deze nieuwe situatie. Aanpassen is een evolutief proces, niet iets wat je even doet om daarna weer vast te roesten. De oplossingen die we nu gevonden hebben om telewerken mogelijk te maken, mogen ons niet opsluiten in een bepaalde technologie of werkwijze die niet mee evolueert. Want er blijken misschien betere oplossingen te bestaan die op langere termijn geïmplementeerd kunnen worden.

We mogen niet verstarren in deze nieuwe situatie. Aanpassen is een evolutief proces, niet iets wat je even doet om daarna weer vast te roesten

We moeten wendbaar blijven, aangezien de situatie zal blijven evolueren en we de komende jaren nog meer crisissen zullen moeten trotseren. Verandering is de enige constante. De werkplek omvormen naar een digitale werkplek gebaseerd op softwaretoepassingen, is voor organisaties de enige manier om flexibel te blijven. Want de toepassingen die zo’n digitale werkplek mogelijk maken, zijn per definitie altijd in evolutie, zelfs zonder dat medewerkers daar iets van merken.

Nu de eerste chaotische dagen en weken achter ons liggen, moeten we ons daarop focussen. Wij moeten ons permanent aanpassen aan nieuwe omstandigheden, onze professionele toepassingen moeten dat ook kunnen. Ze mogen er niet de oorzaak van zijn dat we niet snel genoeg kunnen schakelen.

Een gevoel van continuïteit geven

Vergeet in deze oefening de economisch werklozen niet. Voor heel wat bedrijven maken de thuiswerkers maar een deel van hun personeel uit. Zij die niet kunnen gaan werken, moeten ook betrokken blijven bij de organisatie. Ook daar kunnen digitale tools helpen om de teamgeest te behouden.

En wanneer de productiesites opnieuw de deuren openen, zijn ook daar misschien opportuniteiten om de medewerkers te voorzien van een aantal digitale toepassingen. Vermits de sites momenteel stilliggen, is het nu het ideale moment om dat voor te bereiden. Op andere momenten is daar weinig tijd voor en hebben aanpassingen een grote impact op het dagelijkse werk.

Je medewerkers een gevoel van continuïteit geven is bijna even belangrijk als voor hun gezondheid en welzijn zorgen

Het zijn uitdagende tijden voor alle commerciële organisaties. Je medewerkers een gevoel van continuïteit geven is bijna even belangrijk als voor hun gezondheid en welzijn zorgen. Bedrijven zoeken manieren om de twee in evenwicht te houden en daarbij komt afstandswerken op de voorgrond.

Het zijn voor iedereen onzekere tijden. Net daarom is het belangrijk om nu de basis te leggen voor wat er komt, zowel voor de komende weken en maanden die gedomineerd worden door het coronavirus en COVID-19, als voor de tijd die daarna komt. “Things get worse before they get better”, wordt weleens gezegd. Ik voeg daar graag aan toe: “If you’re adaptable to change, it will always get better.”

Hou het gezond!