Als de pandemie ons op één ding gewezen heeft, dan is het wel het belang van veerkracht in crisistijd. Om de impact van bumps te verzachten, en om snel te kunnen reageren en herstellen. In de evolutie naar almaar meer hyperconnectiviteit weten we ook dat dit niet de laatste pandemie is waar we mee te maken zullen krijgen. Zowel in de bedrijfswereld als in de gezondheidszorg is er geen ruimte om op onze lauweren te rusten. Samen moeten we uit de huidige crisis lessen trekken en ons voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst.

In de eerste plaats is realiteitszin cruciaal om veerkracht te kweken: erkennen dat je een probleem hebt en het vervolgens oplossen. Een tweede factor is optimisme: we moeten crisismomenten gebruiken om beter te worden dan voor de crisis, en niet slechter. Terwijl we de pandemie geleidelijk aan achter ons laten, beseffen we dat de dingen nooit meer zoals vroeger zullen worden. We moeten daarom investeren in technologie, mensen en toekomstige generaties.

Er zijn drie principes die organisaties van alle formaten moeten volgen om in een wereld vol verandering veerkrachtig te zijn én te blijven.

1. Leer schakelen tussen virtuele en fysieke werelden

Het grootste verschil tussen deze en eerdere pandemieën is het vermogen van bedrijven om te blijven draaien en klanten te blijven bedienen. Dat hebben we grotendeels aan technologie te danken. In ieder aspect van onze maatschappij heeft COVID-19 de digitale transformatie versneld. Waar CEO’s hun digitale beleid voorheen delegeerden, hebben ze de touwtjes vandaag graag stevig in handen. Ze begrijpen nu immers dat dit essentieel is voor het voortbestaan van hun bedrijf en om meer veerkracht te kweken.

Het grootste verschil tussen deze en eerdere pandemieën is het vermogen van bedrijven om te blijven draaien en klanten te blijven bedienen. Dat hebben we grotendeels aan technologie te danken

In een volledig digitale wereld die ons toelaat om overal te werken, zullen we telewerken vanaf nu gewoon als werken beschouwen. E-commerce zal gewoon commerce zijn, en videomeetings zijn simpelweg meetings.

Iedere sector moet zich onder impuls van de pandemie, en om klaar te zijn voor de toekomst, aanpassen aan een wereld die deels virtueel en deels fysiek is. Elk bedrijf moet vanaf elke locatie kunnen werken, verkopen, service verlenen, producten op de markt brengen, samenwerken en data analyseren.

2. Zet maximaal in op diversiteit en stel je teams in staat om beslissingen te nemen

Het is geen geheim dat bedrijven met meer diversiteit doorgaans innovatiever uit de hoek komen en succesvoller zijn. Organisaties zijn vaker geneigd om alternatieve oplossingen te overwegen wanneer hun teams heel divers zijn op het gebied van geslacht, leeftijd, afkomst, vaardigheden en kennis. Samen kunnen teams voor een bedrijfscultuur zorgen waarin planmatig wordt nagedacht. Zo’n cultuur benut de verschillende perspectieven om na te gaan waar risico’s vandaan komen en hoe erop kan worden gereageerd. Door producten en assets te diversifiëren kunnen bedrijven zich ook beter plaatsen om op economische opportuniteiten in te spelen.

Business unity. Multiethnic corporate teame stacking hands together in office, close up

Organisaties moeten ook besluitvorming zoveel mogelijk decentraliseren. Vaak schieten ze zichzelf in de voet door informatie en macht bij een enkele persoon of op één plaats onder te brengen. Als er met die persoon of plaats iets gebeurt, dan kan een gebrek aan planning voor het hele systeem zware gevolgen hebben. Wanneer mensen zelf beslissingen mogen nemen en zich meer betrokken voelen, zullen bedrijven op alle niveaus beter bestand zijn tegen disruptie.

3. Om iedereen te laten uitblinken, moeten we samenwerken

We kunnen onmogelijk tegen iedere shock bestand zijn, maar we kunnen wel strategisch handelen. Tijd nemen om te reageren en de impact van een crisis grotendeels beperken. Of het nu gaat om het ontwikkelen van productiecapaciteit voor vaccins of van technologieën die ons helpen om verbonden te blijven, het is enorm belangrijk dat we duurzame oplossingen maken die de bedrijfswereld en de samenleving in onbekende situaties ondersteunen.

Neem bijvoorbeeld technologie om samen te werken. Hoewel deze tools ook voor de pandemie al bestonden, maken we nu een heuse innovatiegolf mee die samenwerking en sociaal contact op de werkplek eenvoudiger maakt.

De gelijkenissen tussen de pandemie en de klimaatcrisis zijn treffend. Beide vereisen een collectieve reactie die verantwoord en duurzaam is, nu en voor toekomstige generaties. Net zoals de pandemie ons heeft doen inzien wat we echt waardevol vinden, moeten we samenwerken om de klimaatverandering en andere uitdagingen aan te pakken. We moeten ons samen voorbereiden op de toekomst en blijven bouwen aan betere bedrijven en een betere samenleving dan ooit tevoren.