Door de pandemie schakelden we intussen ruim een jaar geleden massaal over op telewerk, waar we vrij snel ook de voordelen van inzagen. Nu thuiswerken niet langer verplicht is, gaan veel bedrijven ongetwijfeld overschakelen naar een hybride werkmodel. Productiviteit maximaliseren in deze omgeving wordt een uitdaging, maar kan perfect op basis van slimme, datagedreven beslissingen.

1. Bepaal waar je mensen het best presteren

Aan de hand van opgeslagen data over de manier waarop we voor de crisis werkten, kunnen leidinggevenden veel te weten komen over de veranderingen in onze manier van werken en de nieuwe gewoontes die daardoor ontstaan. Door deze te vergelijken met eerdere inzichten krijgen ze inzicht in waar medewerkers het best tot hun recht komen en optimaal presteren, en vooral makkelijker identificeren wie van hen het meest worstelt met al deze veranderingen.

Je hebt mensen die zich nooit beter voelden dan als thuiswerker, terwijl anderen het best renderen in een fysieke werkomgeving. Op basis van dat inzicht kunnen en moeten medewerkers op de juiste manier worden ingezet. Dat vraagt van bedrijven een heel andere benadering aangezien men de werknemer als individu dient te bekijken, en dus niet de hele workforce over dezelfde kam mag scheren.

2. Bestrijd burn-outs

Data kunnen ook helpen om burn-out bij medewerkers tegen te gaan. Mensen die thuis werken, presteren namelijk niet per se beter of slechter dan op de werkvloer maar worden er wel geconfronteerd met stressfactoren waar de werkgever vaak geen zicht op heeft.

Wie bijgevolg als managers zijn medewerkers dezelfde workload meegeeft vanuit de idee dat ze thuis exact even productief werken als op kantoor, loopt het risico bij te dragen aan een burn-out. Omdat die medewerkers het niet gebolwerkt krijgen en dat vaak ook niet durven uit te spreken ten aanzien van hun overste.

3. Stimuleer inclusive management

Ook de communicatie kan geoptimaliseerd worden op basis van data. Zo wijst onderzoek uit dat managers dubbel zo vaak negatieve feedback geven aan thuiswerkers dan aan in-office werkers, terwijl die laatste ook veel vaker positief bevestigd worden.

Leidinggevenden moeten met andere woorden op zoek naar nieuwe technologieën die voor een beter communicatie-evenwicht zorgen, waarbij datagedreven beslissingen kunnen helpen om (onbewuste) vooroordelen tegenover thuiswerkers de wereld uit te helpen.

4. Wees de ideale coach

Ten vierde moeten managers leren om ook de ideale coach te zijn voor medewerkers die niet op de werkvloer aanwezig zijn – die hebben namelijk evenveel recht op ondersteuning als in-office werkers.

Een tech-gedreven benadering van leiderschapstraining kan de perfecte manier zijn om tot uitgebalanceerde management coaching te komen die voor iedereen gelijkwaardig is én vooral ook zo aanvoelt. Ongeacht of iemand thuis, dan wel op het fysieke kantoor werkt.

(Bron: Inc.com)