De coronacrisis heeft het profiel van werknemers flink scherper gesteld, vooral wat betreft hun voorkeur voor thuis- dan wel kantoorwerk. Het correct identificeren van die behoefte is cruciaal om na de crisis een dynamisch team uit te bouwen.

Hybride werken wordt het nieuwe normaal, maar dat zal niet elke medewerker op dezelfde manier invullen. Sommigen zullen terug willen naar de status-quo van voor de crisis, anderen net niet. Dat momentum moeten werkgevers aangrijpen om de werkplek van de toekomst uit te bouwen, waarbij betrokkenheid niet per se wordt uitgedrukt in fysieke aanwezigheid. Belangrijk daarbij is het identificeren van vier mogelijke werkpersoonlijkheden, die mee de invulling van de fysieke ruimte en de inzet van technologie zullen bepalen.

1. De traditionele kantoorwerker

De typering van deze persoonlijkheid spreekt voor zich: hij of zij is klaar om terug op kantoor te werken en gedijt daar ook het best. De status-quo is de ultieme betrachting.

De traditionele kantoorwerker houdt niet van al te veel flexibiliteit en roterende roosters, wat voor problemen kan zorgen als hij of zij een team aanstuurt met daarin andere persona’s.

2. De evenwichtskunstenaar

Deze persona apprecieert de werkvloer maar ervaart dat remote working het gevoel van betrokkenheid, voldoening en empowerment net kan versterken. Deze werknemer zal na de crisis bereid zijn twee tot drie dagen op kantoor te komen, maar daarnaast de flexibiliteit verwachten om remote te mogen werken.

De uitdaging voor de leidinggevende zal hier vooral zijn de kantoordagen van de evenwichtskunstenaar zodanig in te plannen dat hij of zij dan optimaal met andere teamleden aan projecten kan werken.

3. De wellbeing-verslaafde

Een wat aparte benaming voor de medewerker die veel waarde hecht aan een goede work-life balance en aan fysieke en mentale gezondheid. In vergelijking met de evenwichtskunstenaar, die uiteindelijk meer dagen op kantoor dan thuis wil werken, geeft de wellbeing-verslaafde prioriteit aan thuiswerk. Hij of zij heeft, om optimaal te kunnen presteren, bijgevolg een organisatie nodig die in staat is dergelijke balans te garanderen.

4. De vrije vogel

Deze werknemer wil non-stop op afstand werken – voor afspraken of cruciale meetings wil hij of zij naar kantoor komen, maar thuiswerk geniet altijd de voorkeur, en liefst zoveel mogelijk. De uitdaging voor managers hier is ervoor te zorgen dat ook deze werknemer zich verbonden met en betrokken bij de organisatie blijft voelen.

Vanuit HR-oogpunt is het zaak om samenwerking te faciliteren en betrokkenheid te optimaliseren. Daarvoor is specifieke technologie nodig – zoals videoconference tools en projectmanagementplatformen – die het de ervaringsdeskundige, de wellbeing-verslaafde en vrije vogel mogelijk maken vanop afstand efficiënt samen te werken met collega’s op kantoor.

Leiders op hun beurt moeten getraind worden om inzicht te kunnen verwerven in de verschillende persona’s binnen hun team, en aan te kunnen voelen wat de behoefte van de individuele werknemer is. Flexibiliteit zou hierbij altijd de rode draad moeten zijn.