Hydrohm, Impetus Academy, Flamingo Therapeutics, QustomDot, MRM Health, ExeVir, Radion-D en Animab. Misschien doen de namen niet meteen een belletje rinkelen. Deze acht UGent spin-offs zijn dan ook nog maar juist uit de startblokken geschoten. Maar dat neemt niet weg dat hun impact geenszins onderschat mag worden. Een gesprek met Wim Van Camp, general manager van UGent TechTransfer, én de onderzoekers die in 2020 de sprong naar het ondernemerschap hebben gewaagd.

Elk in hun domein maken deze acht spin-offs van UGent het verschil. QustomDot verbetert op basis van milieuvriendelijke kwantumdots de kwaliteit van LED-beeldschermen, terwijl Impetus Academy bedrijven en organisaties vooruithelpt. Op basis van evidence based HR dragen ze bij tot het verbeteren van de motivatie van werknemers en de organisatiecultuur an sich, maar ook tot het behalen van strategische doelen als productiviteit, retentie en omzet.

Hydrohm zet dan weer in op de elektrificatie van waterzuivering. Met Uridis ontwikkelden ze een technologie die de waardevolle componenten uit urine (fosfor, stikstof en zouten) haalt om die meteen weer in te zetten bij het desinfecteren van toiletten.

Healthtech start-ups

Gezondheid is de gezamenlijke noemer van zowel Flamingo Therapeutics, Radion-D, MRM Health als ExeVir. Waar Flamingo Therapeutics nieuwe behandelingen ontwikkelt om verschillende soorten kanker te bestrijden, focust Radion-D specifiek op het verbeteren van de behandeling van borstkanker. Met de Prone Crawl Breast Couch ontwikkelden ze een innovatief buikligplatform dat beter comfort en stabiliteit biedt aan de patiënt en tegelijk het risico op bijwerkingen halveert.

MRM Health doet onderzoek naar onze eigen 30 biljoen menselijke cellen en 100 biljoen microbiële cellen om ze in te zetten als zogenaamde LBP's (Live Biotherapeutic Products), die ziektes kunnen helpen voorkomen of behandelen.

ExeVir helpt patiënten virale infecties af te weren. Ze ontwikkelden een platformtechnologie die een flexibele reactie mogelijk maakt op nieuwe gezondheidsbedreigingen dankzij de korte doorlooptijd om kandidaat-geneesmiddelen te genereren.

Animab tot slot ontwikkelt eetbare antistoffen om infectieziektes bij dieren te voorkomen.

(Photo by Simon Wuyts on Unsplash)

Optimale voorbereiding

“Over de verschillende faculteiten heen trachten we onderzoekers te werven om hun onderzoek te valoriseren”, vertelt Wim Van Camp, General Manager bij UGent TechTransfer. “Via de Venture track coachen we ondernemende onderzoekers om innovatief onderzoek om te zetten in een commercieel product of technologie en begeleiden we hen in het bepalen van hun valorisatiestrategie.”

Over de verschillende faculteiten heen trachten we onderzoekers te werven om hun onderzoek te valoriseren

“Hiervoor doen we ook een beroep op onze business developers gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds, die de waardeketen van technologie tot product in verschillende industriesectoren zeer goed kennen. Dit intensief voortraject maakt dat onze spin-offs bij hun oprichting optimaal voorbereid zijn, hetgeen niet alleen resulteert in een zeer hoge slaagkans maar vaak ook in een snelle groei.”

Brug tussen wetenschap en het werkveld

Maar hoe ervaren de onderzoekers slash ondernemers zelf de oprichting van hun eigen spin-off? “Als onderzoeker ben je vooral toegewijd aan onderzoek, waardoor je weinig tijd hebt om die praktische doorvertaling te maken. Dan blijft het onderzoek het onderzoek, en blijft men in de praktijk worstelen met dezelfde problemen. Terwijl het antwoord wel degelijk beschikbaar is”, zegt Nathalie Aelterman van Impetus Academy.

Nathalie Aelterman van Impetus Academy

Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden zuurstof voor de praktijk, omgekeerd reikt de praktijk ook ideeën en data aan voor verder onderzoek. Die doorvertaling is geen vanzelfsprekendheid. We hebben zelf aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om die praktische doorvertaling van onderzoek te realiseren, hoe groot de kloof vandaag nog steeds is tussen onderzoek en praktijk. Als spin-off willen we een brug slaan tussen wetenschap en het werkveld.”

Ook Kim De Nolf, CEO van QustomDot, toont zich erg enthousiast. “Het is enorm hoopgevend om te zien dat baanbrekend onderzoek de kans krijgt om verder te groeien in een ondernemende context. Het feit dat we een stukje nanotechnologie dichter naar de markt kunnen begeleiden, is een hele eer voor ons.”