Alexandra Vanhuyse, co-founder & Managing Director van Snowball

Een schoolvoorbeeld van lead by example is Snowball. Deze co-creatiehub rond alles wat met cleantech te maken heeft, huist sinds februari 2020 op een 12.000 vierkante meter grote site in Harelbeke die een en al groene energie ademt. Op de parking staan veertig slimme laadpalen, het dak lijkt wel gemaakt van zonnepanelen en een hoogtechnologische ijsbuffer van 300.000 liter zorgt winter en zomer voor een gelijkmatige, aangename temperatuur. De site is bovendien volledig CO2-neutraal. De onderliggende boodschap? Bedrijven tonen dat duurzame technologie werkt, dat energieneutraal ondernemen kan en co-creëren loont. Je kan ons een ecosysteem kunnen noemen, maar even goed een laboratorium.

“Zelf het goede voorbeeld geven is soms trial and error”, geeft Alexandra Vanhuyse toe. Samen met serie-ondernemer en energiepionier Stefan Grosjean stond ze mee aan de wieg van Snowball. “Zo hebben we hier momenteel een Proeftuin lopen met vier kmo’s, UGent en Howest, met als bedoeling een modulair besturingssysteem voor commerciële gebouwen te ontwikkelen.”

Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor 40% van de energieconsumptie in een land, een percentage dat wij met minstens 15% naar beneden willen krijgen. Die modules worden hier ontwikkeld, getest en toegepast. Zodat wij de voor- en nadelen aan den lijve ondervinden, bijvoorbeeld wanneer de verwarming al eens uitvalt in de winter omdat het algoritme nog aan het leren is”, lacht Vanhuyse.

Zo divers mogelijk werken

“Nochtans gaan we niet over één nacht ijs: overal in Snowball staan modules die vijf parameters meten - geluidssterkte, CO2, temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit - en dagelijks goed zijn voor ruim 12 miljoen datapunten. Door die correct uit te lezen en adequaat te reageren, willen we het sluimerverbruik tot een minimum beperken, zonder dat er sprake is van comfortverlies”, vertelt de managing director van Snowball.

Wij testen clean technology-producten, geven feedback op prototypes en zijn daarnaast een accelerator voor cleantech start-ups en corporates die wij onze state-of-the-art faciliteiten en persoonlijke coaching aanbieden

Dit project loopt niet alleen in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen, maar ook met partner Smappee, het innovatieve energiemanagement-technologiebedrijf dat zijn hoofdzetel op de site heeft en net als Snowball een geesteskind is van Stefan Grosjean. Het project toont perfect aan waar Snowball voor staat.

“Wij testen hier clean technology-producten, geven feedback op prototypes en zijn daarnaast een accelerator voor cleantech start-ups en corporates die wij onze state-of-the-art faciliteiten en persoonlijke coaching aanbieden”, aldus Alexandra Vanhuyse. “Wij werken ook nauw samen met lobbygroepen en academische instellingen.”

20200214 - Harelbeke: Stefan Grosjean en Alexandra Vanhuyse - Smappee - Ondernemers 04© Foto Kurt bvba0475 / 75 39 89051 / 72 67 39info@fotokurt.bewww.fotokurt.be
Stefan Grosjean & Alexandre Vanhuyse

Je kan ons dus een ecosysteem kunnen noemen, maar even goed een laboratorium. Het Silicon Valley van cleantech worden? Dat hoor ik liever niet: daar heerst me te veel een monocultuur, terwijl wij hier zo breed en divers mogelijk werken”, zet Vanhuyse de puntjes op de i.

“Zo loopt op Snowball het Interreg-project ConnectSME, waarvoor we specifiek naar Nederlandse kmo’s kijken en hen oproepen om in onze omgeving hun technologie te komen testen, zodat die maximale kans op slagen heeft. Dus nee, een Silicon Valley worden is niet onze ambitie. Dan liever uit onze voegen barsten zodat een tweede Snowball-site nodig is, omdat onze boodschap zo sterk aanslaat en iedereen deel wil uitmaken van dat verhaal.”

Wetenschap en kunst hand in hand

De clean technology-hub is gevestigd op de Evolis-site langs de E17 in Harelbeke, die sowieso de ambitie heeft een hoogtechnologisch en groen businesspark te zijn. “In Evolis en bij uitbreiding de intercommunale Leiedal vinden we goede sparringpartners om bijvoorbeeld microgrids mee op te zetten”, zegt Vanhuyse. “Zo kunnen we van de hele regio Zuid-West-Vlaanderen een ecosysteem maken. Zeker als je daar nog eens alle kennisinstellingen bij optelt die hier op een zakdoek zitten: KULAK, UGent, Howest en VIVES.”

We merken hier een heel grote drive om dingen te doen slagen. Maar we kijken ook ruimer: zo werken we ook nauw samen met de Proeftuinen van het Green Energy Park in Zellik, en die van Energyville in Genk. Onze Proeftuinen liggen ver uiteen en we zijn ook geografisch mooi verspreid, zodat er op verschillende vlakken kruisbestuiving kan ontstaan en we elkaar als partner kunnen versterken.”

Snowball werkt ook samen met niet-evidente partners als architecten, stadsplanners, demografen en zelfs kunstenaars. “Zo waren wij het afgelopen jaar een Europees regional S+T+ARTS center, waarbinnen wetenschap, kunst en technologie structureel samenwerken om de competitiviteit van Europa te vergroten.”

“Heel concreet werken we voor een project rond water samen met studenten van het LUCA-instituut in Gent, en voor een ander zijn twee artiesten hier in residence gekomen om een kunstwerk te maken rond cleantech, gebruikmakend van de hier aanwezige technologie. Verder zetten we sterk in op design – zo hebben onze door Smappee ontworpen laadpalen de Henry van de Velde Award gewonnen in de categorie ‘vernieuwingen in het bedrijfsleven’. Wat toch een heel mooie erkenning is.”

Snel schakelen als mensheid

Wat we met die brede aanpak vooral willen bereiken, is groene technologie laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker maken voor het brede publiek”, gaat Alexandra Vanhuyse verder. “Daarom moeten we mensen bereiken met wat hen raakt, om zo de adoptie van groene energie door de eindconsument verhogen.”

“De klimaatdoelstellingen vormen geen stand alone-project, maar vragen een systemische verandering als we de ambitie van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn waar willen maken. En zo’n systemic change vraagt een inspanning van iedereen – niet alleen overheden en van bedrijven, maar ook van particulieren. Iedereen moet doen wat hij kan, al is het maar deelnemen aan een klimaatmars”, vindt Vanhuyse.

Vreemd genoeg heeft corona me extra optimistisch gemaakt: het geloof in wetenschap is versterkt én we hebben als mensheid getoond dat we héél snel kunnen schakelen als er zich een urgent probleem voordoet

“Wij als Snowball zien het daarom ook als onze taak te laten horen en zien dat die doelstellingen wel degelijk haalbaar zijn, op voorwaarde dat overheid, industrie én eindconsument de juiste technologie inzetten.”

“Of ik dan, gelet op de rampberichten over droogte, overstromingen en klimaatopwarming, iets te optimistisch ben? Uiteraard, anders moet je er niet aan beginnen. Vreemd genoeg heeft corona me zelfs extra optimistisch gemaakt: het geloof in wetenschap is versterkt én we hebben als mensheid getoond dat we héél snel kunnen schakelen als er zich een urgent probleem voordoet. Als we de urgentie van de klimaatproblematiek nog wat meer kunnen doordrukken, geloof ik dat daar hetzelfde kan gebeuren.”

Betere wereld creëren voor de kinderen

“Akkoord, het is vaak vloeken wanneer iets niet lukt, maar dan moet je rechtop krabbelen en weer doorgaan”, geeft Vanhuyse aan. “Gelukkig zit voortdoen in mijn West-Vlaamse natuur, en besef ik dat de curve richting succes nu eenmaal niet recht is, maar op en neer gaat.”

“Heel mooie projecten kunnen me ook helemaal doen opleven. Zoals Kitepower, een Nederlandse start-up die een soort mobiele windturbine bouwt op basis van vliegers. Kortom, ik ben met dingen bezig die de toekomst van mijn eigen kinderen mee zullen bepalen. Reden genoeg om mij dubbel zo hard in te zetten en een betere wereld achter te laten dan die waarin ik zelf ben terechtgekomen.”