Lockdown nummer twee: een overvloed aan tijd, borrelende ideeën, het heft in eigen handen willen nemen,... Een crisis gaat hand in hand met innovatie, dat zagen we reeds in 2008. Hoe komt het echter dat meer dan 80% van de start-ups binnen het jaar faalt?

Survival of the fittest’ geldt meer dan ooit voor de bedrijfswereld. Start-ups kunnen zichzelf heel wat tijd, moeite en vooral geld besparen door op vooraf te weten te komen of ze zichzelf bij die ‘fittest’ mogen rekenen. Het goede nieuws is: je kan voor lancering al prima te weten komen of er wel slaagkansen zijn voor je idee, en of er wel degelijk een markt voor is, door in verschillende fasen experimenten uit te voeren en zo data te verzamelen, alvorens te beslissen met je businessidee verder te gaan.

creativity content marketing concept,top view shopping cart with full of lightbulbs with on yellow desk surface.leave space for display your content.

Evidence-based beslissen

Zelf zweer ik bij validatie. Experimenteren om je business idee te testen is een must, nog vóór de lancering van je start-up. Enkel zo kan je nagaan of je idee levensvatbaar is en of er wel een markt voor bestaat. Beslissen of je jouw idee kan verder zetten, doe je dan nadat je harde feiten en data verzameld hebt door middel van experimenten. Evidence-based beslissen, heet dat dan. Of je komt te weten - sorry to say so - dat je idee compleet waardeloos is voor de doelgroep die je voor ogen hebt. Hier zijn dan ook nog geen potten gebroken, je weet nu immers van tevoren waar je een tandje moet bijsteken, wat je opnieuw een heleboel tijd en geld bespaart.

Validatie gebeurt in verschillende fasen. Eerst en vooral moet je nagaan of er wel een probleem is voor de oplossing die je wil bieden. Is het probleem aanzienlijk genoeg? Vervolgens zoek je uit of je de oplossing voor dat probleem wel effectief kan ‘bouwen’, Welke features wil je doelgroep? Zijn deze technisch haalbaar? Good for you! Tenslotte moet de markt voor je idee groot genoeg zijn. Je wilt rond jouw oplossing namelijk een levensvatbare business creëren, toch?

Teveel ondernemers zoeken naar een probleem voor hun oplossing, terwijl het juist andersom zou moeten zijn

De start is gemaakt, maar de validatie van je idee is nog niet waterdicht. Om tot een gevalideerd idee te komen moet je drie grote ‘buckets’ afvinken, namelijk feasibility, desirability en viability.

Feasibility betekent zoveel als de technische haalbaarheid nagaan, kán het idee überhaupt gerealiseerd worden?

Desirability staat dan weer voor hoe gewenst het business idee is bij de doelgroep. Wil de doelgroep effectief een oplossing voor het probleem, en welke dan? Met andere woorden: Is er een markt voor, en hoe lang kan die markt er nog zijn?

En tot slot viability, de mogelijkheid om een verdienmodel te lanceren rond jouw oplossing. Zijn er genoeg mensen die het nodig hebben? Willen zij er voor betalen? Hoeveel? Oftewel: Kan je met je business voor ‘brood op de plank’ zorgen?

The man and woman holds in hand a jigsaw puzzle. Business solutions, success and strategy concept.

Never not experimenting

Experimenteren? Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Jezelf bovenstaande vragen stellen, nog voor je in de startblokken plaatsneemt, is alleszins een stap in de goede richting. Maar deze dingen moeten ook testbaar kunnen gemaakt worden, en dat doe je juist door te experimenteren. Experimenteren is durven. En die durf, dat is iets wat vele bedrijven en start-ups vandaag nog missen.

Experimenteren is durven, en enkel door te experimenteren wordt groei mogelijk gemaakt. Er valt eigenlijk niets te verliezen

Experimenteren start bij het oplijsten van assumpties. Een ‘coronavoorbeeld’: fitnesscentra zijn gesloten, je wil met je start-up mensen van sportmateriaal voorzien in hun ‘eigen kot’ en daarom stel je jezelf volgende vraag: hebben mensen die thuis willen sporten een gebrek aan materiaal? Een vraag is echter niet testbaar, daarom zet je ze om in een hypothese, bijvoorbeeld: als we mensen die thuis willen sporten, vragen of ze fitnessmateriaal willen leasen, zal meer dan 30% daar positief op reageren.

There you go, een hypothese die bijgevolg testbaar wordt in een experiment, met meetbare resultaten. Meetbaarheid maakt uiteindelijk evidence-based beslissen mogelijk, and that’s where you want to be!

Data-informed

Er zijn legio manieren om je idee te testen en te experimenteren. Landingspagina’s zijn bijvoorbeeld een hele goede manier om te checken hoeveel interesse er is voor je idee. Een landingspagina draait erom je bezoekers te triggeren, met als doel dat ze massaal op een ‘call-to-action’ (CTA) klikken. Een klik is immers perfect meetbaar, je weet meteen hoeveel personen concrete interesse tonen.

Valideren is in principe niet moeilijk: je wilt je idee in een zo eenvoudig mogelijk versie tot bij de doelgroep brengen… Reageert deze positief op jouw hypotheses, dan kan je aan het effectief lanceren denken.