Immersive Care, waarbij immersieve technologieën als XR (VR en AR) worden ingezet om het welzijn van de zorgvrager te verhogen, oogt veelbelovend. Toch toont het TETRA-onderzoeksproject ‘Immersive Care’ van Thomas More hogeschool aan dat er nog belangrijke uitdagingen zijn met betrekking tot het inzetten ervan. “De belangrijkste uitdagingen zijn de relatieve onbekendheid van XR in de zorginstellingen en de verwachtingen in het kader van de betalingsbereidheid voor deze technologie”, zegt Dieter Struyf, Onderzoeksmanager Creative & Innovative Business bij Thomas More.

Meerwaarde op drie zorgdomeinen

Zorgverleners en zorginstellingen hebben tot nu toe weinig ervaring met XR, maar ze zijn vaak wel overtuigd van de mogelijkheden en mogelijke positieve impact, benadrukt Struyf. “Zo verwachten ziekenhuizen veel van XR in het kader van pijnreductie en ondersteuning bij communicatie, terwijl woonzorgcentra positieve impact verwachten met betrekking tot het creëren van aangename ervaringen en het sociaal stimuleren van bewoners.”

“XR-ontwikkelaars van hun kant denken dat de technologie een meerwaarde kan bieden op drie zorgdomeinen: versterken van het inlevingsvermogen van zorgvragers en zorgverleners, verrijking van animatieactiviteiten, behandeling en therapie, en professionalisering van het zorgpersoneel.”

Betalingsbereidheid van zorginstellingen

Ondanks deze positieve verwachtingen merken XR-ontwikkelaars dat een gebrek aan ervaring met XR er in de realiteit toe leidt dat het niet evident is de concrete meerwaarde van XR aan te tonen. “Dit impliceert in de praktijk dat een oriëntatie of workshop vaak noodzakelijk is vooraleer er echt gericht en doorgedreven met de zorginstelling kan gesproken worden over het potentieel van XR”, zegt Struyf. “Dit is een belangrijke drempel.

Nog volgens Dieter Struyf zal immersive care pas echt een onderdeel worden van het zorgproces indien het de verwachtingen van de zorginstellingen kan realiseren en tegelijkertijd garandeert dat (1) de manier van werken binnen de zorginstelling minstens even effectief blijft en (2) dat er dankzij de XR-toepassing ook efficiëntiewinsten worden gerealiseerd op het budget of de tijd van het personeel. “De betalingsbereidheid van de zorginstellingen hangt dus af van een duidelijk gedefinieerde return on investment”, benadrukt hij.

De ROI wordt voor de zorginstellingen niet gereduceerd tot het budget. “Een tweede parameter is de impact van deze XR-toepassingen op het welzijn van de zorgvragers”, verduidelijkt Struyf. “Dit kan geobjectiveerd worden door de juiste vragen te stellen aan de zorgverleners en zorgvragers.”

Verwachtingen inlossen

Kortom, de ideale XR-toepassing resulteert in een meetbare verbetering van het welzijn van de zorgvrager en efficiëntiewinsten (de zorgverleners kunnen meer zorgvragers behandelen of evenveel met minder werkdruk).

De Proof of Concepts die binnen dit TETRA-onderzoeksproject zijn uitgetest in verschillende zorginstellingen tonen aan dat immersive care deze verwachtingen kan inlossen. De belangrijkste drempel is het duidelijk communiceren en aantonen van de meerwaarde van XR binnen het zorgproces.