Internationale Vrouwendag, we vieren het al tientallen jaren. In een niet zo ver verleden was dit jaarlijkse moment broodnodig om de oproep tot gendergelijkheid in de verf te zetten. Vandaag is er in de meeste bedrijven gelukkig al veel veranderd, maar toch mogen we deze dag in geen geval naast ons neerleggen. Al is de insteek wel wat verschoven en moeten we nu vooral ook naar meer diversiteit in leiderschap streven. Daarbij is het essentieel om te volharden en kansen te grijpen.

De Verenigde Naties hebben Internationale Vrouwendag al in de jaren 70 officieel erkend, maar ook in 2021 heeft deze viering zeker nog een bestaansreden. Het is belangrijk om nieuwe generaties aan het belang van een gelijkwaardige toekomst te herinneren. Enkel door bewustzijn te creëren, kunnen we ervoor zorgen dat de oude situatie niet terugkeert. Zoals campagnes ons er ook nog regelmatig op wijzen dat roken slecht is voor onze gezondheid. En we moeten eerlijk toegeven: we zijn er nog lang niet. Zeker aan de top van organisaties kunnen we nog niet over gendergelijkheid spreken!

Bij Salesforce beginnen onze inspanningen vruchten af te werpen. Wereldwijd vormen vrouwen intussen 33,6% van het personeelsbestand. Maar als we naar de leidersfuncties kijken, dan zakt het cijfer naar 25,5%. In de Verenigde Staten zijn deze statistieken beter dan in Europa, wat erop wijst dat er zeker nog een ruime groeimarge bestaat.

Kansen creëren én grijpen

Internationale Vrouwendag is vandaag meer geworden dan louter een oproep om vrouwen kansen te geven. We moeten die kansen als vrouwen ook durven grijpen. Natuurlijk blijft het in de eerste plaats wel de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat vrouwen niet bij voorbaat worden uitgesloten. In een selectieproces mag talent niet de enige bepalende factor zijn. We moeten ook kijken naar wat een individu gepresteerd heeft en hoe een persoon met bepaalde uitdagingen omgaat.

Daarom moet een pool met kandidaten voor een job of een functie een goede balans tussen mannen en vrouwen vormen. Ook bij het verspreiden van vacatures via sociale media moeten we ons altijd afvragen of vrouwen zich aangesproken zullen voelen.

We weten dat mannen gemiddeld sneller op een vacature zullen reageren. Het volstaat om zich in slechts 40% van de job te herkennen, terwijl dit bij vrouwen al 80% moet zijn vooraleer ze actie ondernemen. Verschillende factoren, zoals de combinatie van werk met het huishouden, brengen vrouwelijke kandidaten aan het twijfelen. De oplossing ligt deels bij vrouwen zelf: om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, moeten we in onszelf investeren en niet meteen denken dat een job of functie niets voor ons is. Het is belangrijk om een doel te ontwikkelen. Een soort vuurtoren waar je naartoe wil groeien. Onderweg kom je vast nog dingen tegen die wel bij je passen.

Confident focused businesswoman, teacher or mentor coach speaking to business people at negotiations, woman leader speaker applicant talking at meeting or convincing hr during job interview concept

Het helpt ook als collega’s in een bedrijf elkaar een duwtje in de rug geven. Ergens is het logisch dat we een job of een functie eerst vanuit onze eigen bagage bekijken, maar daardoor zien we sommige kansen gewoonweg niet. Dan heb je iemand nodig die je de bril aanreikt om een job op een andere manier te bekijken. Natuurlijk voelt het onwennig om in een wereld terecht te komen waarin iedereen anders is dan jij, maar wellicht is net dat de reden waarom je de geknipte persoon bent en een echt verschil in een job en bedrijf kunt maken.

Natuurlijk voelt het onwennig om in een wereld terecht te komen waarin iedereen anders is dan jij, maar wellicht is net dat de reden waarom je de geknipte persoon bent en een echt verschil in een job en bedrijf kunt maken

Bedrijven moeten ook openstaan voor vrouwen die aangeven dat het totaalplaatje niet klopt. Als deze persoon het meest geschikt is voor de job, dan moeten we haar de beste startkansen bieden. Zelfs als dit betekent dat we de job een beetje moeten aanpassen. En dus zeker niet automatisch voor een mannelijk alternatief kiezen, gewoon omdat die kandidaat er geen probleem van maakt.

Rolmodellen

Uiteraard zijn ook rolmodellen essentieel om iets in beweging te zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen over hoe zij eveneens obstakels moesten overwinnen om werk en privé te combineren. En uitleggen wat er allemaal te winnen valt als we volharden om onze plaats op de arbeidsmarkt te veroveren.

Ook scholen zijn hiervoor zeker belangrijk. Rolmodellen zouden meisjes al op jonge leeftijd kunnen inspireren om voor een job te kiezen die minder voor de hand ligt. Als mensen horen dat je in ICT werkt, dan denken ze vaak dat je een hele dag met computers bezig bent en je job geen ruimte biedt voor creativiteit en communicatie, maar het tegendeel is waar. Om de toestroom van vrouwen in ICT-jobs te vergroten, moeten er eerst meer meisjes voor STEM-richtingen kiezen.

Persoonlijk heb ik mij nooit op rolmodellen kunnen baseren. Ik ben eerder toevallig in de ICT-wereld gerold. Maar van zodra je in een bedrijf werkt, worden je collega’s je grootste rolmodellen

Persoonlijk heb ik mij nooit op rolmodellen kunnen baseren. Ik ben eerder toevallig in de ICT-wereld gerold. Maar van zodra je in een bedrijf werkt, worden je collega’s je grootste rolmodellen. Door naar hen te luisteren, kan je veel beter inschatten wat zij in hun job moeten doen. Daarom is het zo belangrijk om een netwerk op te bouwen. Op dit moment is dat wellicht niet eenvoudig, maar alles begint bij connectiemomenten met mensen in het bedrijf. Ik heb zeker het geluk gehad dat mensen in mijn entourage me geholpen hebben om vertrouwen te kweken en de stap naar een onbekendere wereld te zetten.

Businesswoman and businessman HR manager interviewing woman. Candidate female sitting her back to camera, focus on her, close up rear view, interviewers on background. Human resources, hiring concept

Diversiteit leidt tot innovatie

Als we echt willen werken aan meer diversiteit in bedrijven en in leiderschap, dan moet overal de reflex groeien om naar het volledige potentieel van een individu te kijken. En als individu moeten we volharden om ons doel te bereiken. Ook al is het soms moeilijk om ergens in te passen, weet dat je anderen kunt inspireren door te durven en vooral niet op te geven. Dat geldt overigens ook voor alle mannen die een plaats zoeken in een sector die door vrouwen gedomineerd wordt.

Hoe meer bedrijven de balans kunnen vinden en erin slagen om ook in het leiderschap diversiteit op te nemen, des te innovatiever ze uit de hoek zullen komen. Geef toe: dat is een toch een geweldige reden om Internationale Vrouwendag ook in 2021 nog altijd even enthousiast te vieren?