De afgelopen maanden is digitalisering in leren steeds belangrijker geworden. Online platformen rijzen als paddenstoelen uit de grond en de combinatie van verschillende vormen van leren wordt sowieso de norm in de toekomst. Dit betekent dat het aanleveren van IT producten (hardware) niet langer zal volstaan. Bedrijven moeten zich kunnen voorbereiden op de digitalisering van leren: niet enkel in het onderwijs, maar ook in functie van levenslang leren. Enkel die bedrijven die de koppeling kunnen maken tussen leernoden en technologische mogelijkheden zullen hun markt kunnen verbreden.

Van ICT tot kennis van het EdTech landschap

Veel van de huidige IT bedrijven richten zich op de ICT- verantwoordelijken die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur en het gebruik van internet alsook hardware (laptops). Education Technology (Edtech), het inzetten van technologie om het leerproces te ondersteunen en het rendement te verhogen, kent echter vele gedaantes.

Naast de klassieke hardware kunnen VR brillen bijvoorbeeld ook ingezet worden om competenties aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om naar een historisch periode te gaan en bouwstijlen te onderzoeken en herkennen. Of competenties die gesimuleerd kunnen aangeleerd worden zoals het herstellen van een elektrische wagen of het werken met een torenkraag.

De mogelijkheden zijn divers. En daar schuilt het knipperlicht want kennis van het IT landschap volstaat niet. De nood aan kennis van EdTech en mogelijke partners dringt zich meer en meer op om als speler in het EdTech landschap aanwezig te zijn.

Naar de koppeling van EdTech met leernoden

Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van EdTech producten en dienstverlening is de koppeling met de leernoden. Bedrijven die de EdTech markt verder willen verkennen, richten zich best op één of meerdere van onderstaande categorieën bij de uitbreiding van het productgamma of de dienstverlening.

Een eerste categorie is de effectiviteit. Op welke manier draagt de applicatie bij tot de kwaliteit van het leer/verwerkingsproces? Kan het product op een interactieve hands-on manier inzicht geven in kennis die via de huidige leermethode niet mogelijk is.

Een tweede mogelijk categorie is de efficiëntie van het leren. Helpt het product kennis en vaardigheden te verwerven op een meer efficiënte manier (sneller) dan zonder het gebruik van technologie?

Een derde mogelijk categorie is de mogelijkheid van technologie om vaardigheden en/of competenties te ontwikkelen die anders in mindere mate zouden kunnen worden aangeleerd. Helpt het product in het ontwikkelen van bijkomende vaardigheden?

Een vierde criterium is complementair aan het voorgaande. Creëert technologie nieuwe mogelijkheden? Kan het product bijdragen tot het creëren van een nieuwe unieke (leer)ervaring?

Willen EdTech spelers de kansen maximaal laten renderen, dan investeren ze best in de leertechnoloog die kennis van technologische mogelijkheden kan koppelen met de noden in het leerproces.