Apps, Internet of Things, Artificial Intelligence, wearables, SaaS, drones, … Je wordt er de laatste jaren mee om de oren geslagen. Aan de UGent is dat zelfs niet zo vreemd, want al jaren creëren we er een continue output van digitale spin-offs. Zo sterk zelfs dat we vandaag een mooie vijfde plaats versieren op de Europese ranking van tech scale-ups van Omar Mohout. Met dank aan Molecubes, Morrow, Indigo Diabetes, FEops, Pozyx Labs, Sentea, Antelope DX en heel wat anderen.

Meer dan 10.000 Europese tech scale-ups

Omar Mohout is voormalig techondernemer, veelgeprezen technologie-auteur, adviseur voor snelgroeiende start-ups en Fortune 500-bedrijven en verbonden als professor ondernemerschap aan de Antwerp Management School. Kortom, iemand die het start-uplandschap als zijn broekzak kent.

Als Entrepreneurship Fellow bij Sirris houdt hij sinds 2013 een ranking bij van Europese tech scale-ups die kapitaal ophalen en voortgroeien uit spin-offs van net geen 200 universiteiten en kennisinstellingen. Uit data van meer dan 10.000 Europese scale-ups blijkt dat de UGent op een verdienstelijke vijfde plaats prijkt, na kleppers als University of Cambridge, ETH Zurich, University of Oxford en de École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Duidelijke strategie

Dit is geen toevalstreffer, maar het gevolg van een duidelijke strategie van de universiteit om in te zetten op de valorisatie van onderzoek”, verduidelijkt Omar Mohout.

“Dit resultaat geeft aan hoe de UGent, dankzij onder andere Interface- en IOF-financiering, in de voorbije 15 jaar aan spin-offs heeft kunnen bouwen en hoe deze bedrijven in het Gentse ecosysteem kunnen uitgroeien tot succesvolle scale-ups”, zegt Wim Van Camp, general manager van UGent TechTransfer.

“Met onze unieke valorisatiestructuur binnen de Associatie UGent zullen we ook de komende jaren blijven inzetten op het ondersteunen, sensibiliseren en motiveren van onderzoekers om méér uit hun research te halen.”

Omar Mohout

Het belang van een ecosysteem

Uiteraard speelt ook de omgeving waarin deze spin-offs gedijen een belangrijke rol”, benadukt Omar Mohout. “Start-ups schieten bij wijze van spreken overal als paddenstoelen uit de grond. Het gros verdwijnt echter even snel als ze gekomen zijn. Een deel blijft kleinschalig actief, slechts een minderheid groeit door, zowel organisatorisch als financieel, en haalt groeikapitaal op om die opschaling te ondersteunen. Als bedrijf heb je nood aan een sterk ecosysteem dat je verder ondersteunt, financiert, opleidingen en events organiseert,…

De Arteveldestad is een mooi voorbeeld van een ecosysteem dat bottom-up is gegroeid vanuit de ondernemers zelf

“De Arteveldestad is een mooi voorbeeld van een ecosysteem dat bottom-up is gegroeid vanuit de ondernemers zelf. Zo bracht het Gentse bedrijf Netlog een hele generatie aan ambitieuze tech ondernemers voort. Hier zijn tot wel vijftig bedrijven uit voortgevloeid. Denk maar aan de oprichters van Showpad. En de wisselwerking tussen stad en universiteit versterkt dit ecosysteem alleen maar.”

Innovatie stimuleren en democratiseren

Sinds 2010 merk je echt een kwantumsprong in het aantal spin-offs dat doorgroeit, mede wellicht door de drempelverlaging van open source software, cloudinfrastructuur, apps en krachtige programmeertalen,… die innovatie stimuleren en democratiseren”, gaat Mohout door. “Maar daar waar velen enkele jaren terug dachten dat vooral technologieën als blockchain en virtual reality de grootste game changers zouden zijn, zien we vandaag dat vooral AI doorbreekt. Het is nog vroeg dag maar valorisatie van fotonica en smart materials via spin-offs begint tractie te krijgen, domeinen waar de UGent de nodige adelbrieven kan voorleggen.”

In elk geval, het beloven nog boeiende jaren te worden in scale-upland”, besluit hij. Zijn oproep aan onderzoekers klinkt dan ook luid en duidelijk: “Get out of the building! Valoriseer je research, luister naar de noden van de markt en de maatschappij en ga in je onderzoek op zoek naar manieren om daar een antwoord op te vinden”, aldus Mohout.