(Photographer: Leen Verbeiren | ©Leentjes)

De voorbije twee jaar, waarin iedereen eerst verplicht moest huiswerken en vervolgens hybride werken de nieuwe norm werd, eisten hun tol op vlak van veerkracht en mentale balans van werknemers. Uit recente cijfers van de KU Leuven blijkt bijvoorbeeld dat bijna 30% van de Belgische werknemers een (hoog) risico op burn-out loopt. Meer dan ooit is het belangrijk dat het welzijn van medewerkers verankerd wordt in de organisatiestrategie. Ann De Bisschop was de eerste Wellbeing Directeur bij DPG Media en is een autoriteit op het vlak van welzijn op het werk. Met ‘The Circle Of Wellbeing’ sensibiliseert en inspireert ze bedrijven om te investeren in hun human capital.

“Enerzijds was corona op verschillende vlakken een ramp, anderzijds bracht de pandemie het thema wellbeing op het werk in een stroomversnelling”, steekt Ann De Bisschop van wal. “De coronapandemie opende de ogen van heel wat bedrijfsleiders, die plots beseften dat de medewerkers hun belangrijkste kapitaal zijn. Vroeger zag je wel eens dat bedrijven aan ‘window dressing’ deden. We zullen eens iets doen, want dat staat goed. Dat was al te vaak de insteek. Dan werd ik bijvoorbeeld uitgenodigd om een keynote te geven om te tonen dat er aandacht was voor wellbeing.”

“Vandaag stel ik vast dat bedrijven het serieus menen en dat mijn keynote kadert in een groter wellbeing plan, dat verder gaat dan een inspiratiemoment en die fruitmand in de keuken. Daarom heb ik The Circle Of Wellbeing opgericht. Met onze expertengroep helpen we organisaties om het fundament waar ze op bouwen, namelijk de medewerkers, te versterken.”

Photographer: Leen Verbeiren | © Leentjes

Dat doen Ann De Bisschop en drie andere experts van The Circle of Wellbeing aan de hand van 7 pijlers voor een duurzaam welzijnsbeleid:

1. Doorleefde bedrijfscultuur en -waarden

“Je wil vandaag werken in een bedrijf dat jouw persoonlijke waarden deelt”, geeft De Bisschop aan. “Ook voor de nieuwe generatie is dit een heel belangrijk aspect bij de keuze voor een werkgever. Zorg er daarom voor dat jouw bedrijfswaarden niet enkel in een kadertje aan de muur hangen.”

“In sommige bedrijven kan 80% van de medewerkers deze waarden niet eens opnoemen. Dat moet beter kunnen. Een wellbeing plan werkt immers alleen als de organisatie en bedrijfscultuur daarop afgestemd zijn.”

2. ABC van werkgeluk

“De tweede pijler is drieledig en richt zich op het ABC van het werkgeluk”, zegt De Bisschop. “De A staat daarbij voor autonomie. We spreken vandaag over motiverend leiderschap gebaseerd op vertrouwen in plaats van op controle. Met andere woorden, geef jouw medewerkers autonomie, maak duidelijke resultaatafspraken en durf loslaten.”

De B staat voor betrokkenheid en die staat sinds corona sterk onder druk. Eerst was er het thuiswerken, daarna het hybride werken en we moeten toegeven dat we elkaar een beetje zijn kwijtgeraakt. Daarom hamer ik op een optimale mix. Telewerken voor concentratietaken en werken op kantoor om de connectie met het bedrijf en de collega’s te versterken. Investeer als bedrijf bijvoorbeeld in een gezellige coffee corner om je medewerkers samen te brengen.”

Tot slot zijn er nog de competenties, vandaar de C. Het is cruciaal om de competenties van je medewerkers goed te kennen om ze gericht in te zetten. We spreken meer en meer over job crafting, waarbij de jobinhoud wordt aangepast aan de competenties van medewerker. Daarvoor moet je uiteraard hun talenten, vaardigheden en behoeften kennen.”

Photographer: Leen Verbeiren | © Leentjes

3. Mentaal welzijn

“Onze mentale balans verdient alle aandacht want we leven in behoorlijk stresserende tijden. Eerst was er corona, vervolgens de oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie en ga zo maar door”, aldus De Bisschop. “Stress is vaak een combinatie van verschillende factoren en niet alleen werkgerelateerd. We zien dat niet iedereen zijn draai gevonden heeft in het hybride werken.”

“Na een dag op kantoor heb je op weg naar huis de tijd om te deconnecteren. Als je thuiswerkt, is de lijn tussen werk en privé vaak veel dunner. Vandaar mijn tip: ga na je werk een kwartiertje de deur uit voor een wandeling, fietstocht of boodschap. Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar niet naadloos overgaat van werk naar privé. Even tot rust komen is o zo belangrijk.

4. Fysieke gezondheid

“De vierde pijler sluit aan op de derde en gaat over bewegen”, gaat De Bisschop verder. “Daarmee bedoel ik niet dat iedereen een marathon of de twintig kilometer van Brussel moet kunnen lopen. Het zit ‘m in de kleine dingen. Een gouden tip: doe al wandelend wat je al wandelend kan doen. Het zitten doorbreken is vaak al voldoende.”

“Je kan dit als bedrijf stimuleren door challenges te organiseren. Dat hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten. Wellbeing vergt vooral een mindshift. Je zou versteld staan van hoe snel dat kan gaan. Naast bewegen verdient ook ergonomie alle aandacht. Onze homedesks zijn niet altijd even goed ingericht en dat leidt tot meer ergonomische klachten.”

5. Positieve verbinding

“Waak erover dat jouw medewerkers goed connecteren. Ik had het eerder al over een gezonde mix tussen thuiswerk en werken op kantoor. Ga vol voor the best of both worlds”, adviseert De Bisschop. “Als je op kantoor werkt, zou het zonde zijn om de hele dag e-mails te beantwoorden. Gebruik die tijd om zo veel mogelijk samen te werken met je collega’s.”

Als je op kantoor werkt, zou het zonde zijn om de hele dag e-mails te beantwoorden. Gebruik die tijd om zo veel mogelijk samen te werken met je collega’s

“Tijdens de pandemie werden er veel virtuele team meetings georganiseerd, waardoor er binnen verschillende bedrijven silo’s zijn ontstaan. Marketing, sales, HR,… Elkaar opnieuw ontmoeten en samenwerken op kantoor kan die silo’s doorbreken en het groepsgevoel danig versterken.”

Photographer: Leen Verbeiren | © Leentjes

6. Groeikansen en perspectieven

“Medewerkers hechten vandaag de dag veel belang aan perspectieven. Daarom is het belangrijker dan ooit om te investeren in leren”, stelt De Bisschop. “Bij sommige bedrijven hoor ik wel eens de bedenking: ‘wat als wij investeren in opleidingen en die medewerker vertrekt daarna?’ Dan stel ik de vraag’ ‘wat als je niet investeert in opleidingen en die medewerker blijft?’ Dan heb je volgens mij een veel groter probleem. Investeer in jouw mensen en zorg ervoor dat ze zo graag bij jou werken dat ze willen blijven.”

7. Sterk leiderschap

“En dan de laatste en misschien wel belangrijkste pijler: sterk leiderschap. Maak niet de fout om iemand die hard en goed werk levert automatisch te promoveren tot leidinggevende. Je moet je de vraag stellen of die persoon ook de juiste leiderschapsvaardigheden heeft”, aldus De Bisschop.

Eén van de belangrijkste skills voor mij is goed kunnen luisteren. Stel de open vraag hoe jouw medewerkers zich voelen. Een snelle ‘ça va?’ in de wandelgangen volstaat niet. Een leidinggevende zou meer moeten bezig zijn met zijn mensen dan met het operationele. Ik geloof dan ook heel sterk in de vier C’s van de leider, namelijk communicate, collaborate, connect & care. En laat het nu net de sociale verbinding en het leiderschap zijn die het meest onder druk staan in deze digitale tijden.”

“Om af te sluiten deel ik nog één tip: kies voor een doordacht wellbeing beleid in plaats van een eenmalige actie en laat empathisch leiderschap jouw eerste stap zijn”, besluit Ann De Bisschop.