Toeval of niet, tijdens de afgelopen Deloitte’s Technology Fast 50 vielen niet minder dan twee Belgische healthtech bedrijven in de prijzen. Betekent die dubbele erkenning dat de zorgsector op vlak van digitalisering volop in beweging is? We stelden de vraag aan de eindlaureaten zelf: co-founder Tom Van De Putte won met Bingli in de categorie ‘Rising Star’, terwijl Oncomfort van CEO Mario Huyghe een jaar lang de titel van ‘Most Disruptive Innovator’ mag dragen.

De Antwerpse start-up Bingli ontwikkelde een slimme, chatbot die doktersbezoeken efficiënter en de patiënt meer zelfredzaam maakt, door 70 tot 100% van de vragen tijdens een doktersbezoek al op voorhand te stellen, waarop AI op basis van de antwoorden mogelijke diagnoses genereert. In de woorden van co-founder Tom Van De Putte gaat het om het ‘slimste medische interview ter wereld’, dat ook zorgt voor meer patient empowering. Bingli wil tegen 2025 wereldmarktleider worden op vlak van het verzamelen van medische data via vragen aan patiënten en burgers.

Onze uiteindelijke ambitie en bigger dream is internationaal: we willen dat onze digitale sedatie-oplossing in elke operatiezaal ter wereld als standaardapparatuur aanwezig is

Oncomfort ontwikkelt dan weer digitale sedatie-oplossingen op basis van virtual reality. “Een heel innovatieve oplossing die pijn en angst reduceert, waarbij we gebruik maken van VR-headsets waarin klinische sessies geïntegreerd zijn”, duidt founder Mario Huyghe. “Het grote voordeel is dat men patiënten met veel minder medicatie én op kortere termijn kan behandelen bij standaardinterventies. Dat maakt ingrepen toegankelijker, in de eerste plaats in het ziekenhuis en op termijn - dankzij het feit dat het een digitale oplossing is - ook extramuraal en dus in de thuiszorg. Onze uiteindelijke ambitie en bigger dream is internationaal: we willen dat onze digitale sedatie-oplossing in elke operatiezaal ter wereld als standaardapparatuur aanwezig is.”

Digitalisering in een stroomversnelling

We vroegen beide heren hoe hun digital first solutions tegemoetkomen aan de noden in de zorg. “Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat er anders - lees: meer digitaal - moet gekeken worden naar innovatie in de zorg”, aldus Tom Van De Putte. “Zeker omdat het potentieel van digitalisering gigantisch is. Dat inzicht bestond al een paar jaren, maar is nu écht in een stroomversnelling gekomen.”

Tom Van De Putte , co-founder van Bingli

Enorm veel research

Verwelkomen ziekenhuizen en zorgverleners dan gemakkelijk de disruptieve innovatie van start-ups als Bingli en Oncomfort? “Voor pijn- en angstbestrijding doet men al 150 jaar lang onveranderlijk een beroep op medicatie”, zegt Mario Huyghe. “Om met Oncomfort dat patroon te doorbreken, moet je de zogenaamde standard of care aanpassen. Niet evident, aangezien er enorm veel research en klinische studie bij komt kijken om objectief en evidence based aan te tonen dat je oplossing beter is.”

Mario Huyghe, CEO van Oncomfort

“Maar er is zeker tractie en veel goodwill om digitaal te werken, waarbij vooral naar een hybride model wordt gekeken en met digitale therapie als alternatief voor klassieke medicatie. Door die te combineren krijg je zelfs een veel bredere reach en meer toegankelijkheid.”

Inclusieve medische zorgen

Goodwill die er ook is bij een partij die in dit verhaal vaak onderbelicht wordt: we spreken namelijk vooral van zorginstellingen en -professionals maar ook de patiënt zelf wil op een snellere, betere, toegankelijkere en meer menselijke manier behandeld worden, klinkt het. “De organisatoren van de gezondheidszorg hebben duidelijk ingezien dat de patiënt inclusieve medische zorgen verwacht die rekening houdt met zijn voorkeuren”, zegt Huyghe daarover. “Dat is waar wij met Oncomfort aan tegemoetkomen: pijnbestrijding zonder medicatie. Met grote patiënttevredenheid als gevolg.”

Mensen aanvaarden vandaag gewoon niet meer dat een intakegesprek in een hightech omgeving als een ziekenhuis nog op papier gebeurt, dat vervolgens gescand en gemaild wordt

“Mensen aanvaarden vandaag gewoon niet meer dat een intakegesprek in een hightech omgeving als een ziekenhuis nog op papier gebeurt, dat vervolgens gescand en gemaild wordt”, vult Tom Van De Putte aan. “Dat is niet meer van deze tijd, omdat alles in ons leven digitaal is. Het gevoel bij patiënten dat ze twintig jaar terug in de tijd gekatapulteerd worden bij een opname: dat moeten ziekenhuizen te allen tijde vermijden.”

Mario Huyghe met de trofee van ‘Most Disruptive Innovator’

“Het blijft natuurlijk wel wat contra-intuïtief: digitale therapieën, diagnoses en intakegesprekken die meer menselijkheid en inclusiviteit in de zorg brengen. Maar het is wel degelijk zo, vooral omdat technologie taken van de zorgverlener wegneemt zodat die zich meer kan focussen op kwalitatieve interactie met de patiënt. Dat technologie koud en afstandelijk is, is ook een perceptie die er nog een beetje uit moet. Want met Bingli bewijzen wij net dat een AI-gestuurde oplossing voor meer warmte en empathie kan zorgen.”

Plug & play innovatie in de zorg brengen

Hoe moet het potentieel van digital healthcare eigenlijk worden ingeschat, willen we op het einde van het gesprek nog weten? Zien de twee founders op dat gebied bijvoorbeeld veel laaghangend fruit in de sector?

“Er zijn heel veel quick wins”, beaamt Van De Putte. “Maar de belangrijkste daarvan zit hem misschien wel in interprobabiliteit. Vandaag zijn er in de zorg nog te veel eilandjes en silo’s. Die zijn weliswaar met innovatie bezig, maar die informatie wordt onderling niet uitgewisseld, zodat de kracht van innovatie niet ten volle kan worden uitgespeeld.”

TomVan De Putte (midden) op het podium met Duco Sickinghe (rechts)
Er zijn heel veel quick wins, maar de belangrijkste daarvan zit hem misschien wel in interprobabiliteit

“Dat komt vooral omdat ziekenhuizen vandaag gedreven worden door logge softwaresystemen die weinig openstaan voor het integreren van innovatieve oplossingen. Daar moeten wij als kleine innovatoren tegenop boksen”, verduidelijkt Van De Putte.

“Als ziekenhuizen dan met onze digital first solution willen werken, is de eerste voorwaarde altijd dat die kan connecteren met hun bestaande software en toegang kan geven tot hun medische dossiers. Die integratie tussen oud en nieuw realiseren is hét laaghangende fruit in de zorg, want op die manier kan innovatie letterlijk plug & play in deze sector worden geïntegreerd.”