Sla er de website van een zichzelf respecterende onderneming op na en begrippen als CSR of Corporate Social Responsibility, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sustainability of Citizenship slaan je om de oren. Het gezegde van Henry Ford “A business that makes nothing but money is a poor business” weerspiegelt zich duidelijk in het sociaal engagement van veel bedrijven en ondernemers. Maar wat wordt daar eigenlijk onder verstaan en is het ook goed voor je business?

Sociaal geëngageerde bedrijven spiegelen hun strategie en hun activiteiten aan een set van ethische, sociale en ecologische waarden. Naast het creëren van economische waarde komt ook het genereren van positieve impact bij personeelsleden, klanten, leveranciers en de gemeenschap sterk op de voorgrond.

Correlatie tussen sociale en financiële performantie

Bedrijven ontwikkelen een CSR strategie, investeren hierin en streven naar concrete resultaten die ze kunnen voorleggen aan stakeholders. Ondernemers die het idee genegen zijn dat een bedrijf er alleen toe gehouden is om de economische belangen van haar investeerders te dienen, worden ingehaald door de immer aan belang winnende ‘do good scale’ die de gemeenschap hen voorhoudt.

De nieuwe consument, die een stem kreeg door de Sustainable Development Goals, zit daar voor iets tussen. Maar het zijn vooral de ‘socially responsible investment funds’ die ervoor zorgden dat performance-driven CSR niet meer weg te denken is. Deze funds, gegroeid dankzij sterke commerciële voelsprieten, promootten immers als eersten de correlatie tussen sociale en financiële performantie. CSR is op impuls van de businesswereld geëvolueerd naar een core business function, centraal in de bedrijfsstrategie en vitaal voor haar succes.

Onbetaalbare publiciteit

Op een sociaal kerkhof bouw je geen economie, zoveel is duidelijk. Naast het intrinsiek goed willen doen, is dit de voornaamste reden waarom bedrijven zich inzetten voor welvarende gemeenschappen. Maar Alexander De Croo heeft ook gelijk wanneer hij zegt dat je geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof bouwt. Evenwicht. Ook CSR moet een financiële return hebben voor de bedrijven die hierin investeren. Maar is dat ook zo? Zijn de business voordelen van CSR voldoende om iedereen over de streep te trekken?

Corporate Social Responsibility zorgt voor positieve ‘social’ branding en een betere business reputatie. Via een uniek en impactvol sociaal engagement differentieert een onderneming zich immers van andere gelijkaardige bedrijven. Een wel doordachte CSR strategie kan een belangrijk communicatievoordeel opleveren naar klanten en stakeholders toe. CSR activiteiten lenen zich er immers goed toe om de ‘communities’ van klanten en stakeholders te staven met toffe bedrijfsverhalen. De dag dat de media de ‘sociale kant’ van een bedrijf onder het daglicht brengen, is een ‘gelukkige dag’ voor de bedrijfsleider. Deze vorm van publiciteit is immers onbetaalbaar.

Talentmagneet

Belangrijke voorwaarde is wel dat het sociaal engagement authentiek is, zoniet zal het als ‘window dressing’ worden afgedaan. CSR zorgt voor meer verkoop en klantloyaliteit. Zowel privé consumenten als bedrijfsleiders geven aan dat ze geneigd zijn business te geven aan bedrijven die hun sociale verdiensten aantonen.

Klanten hebben meer vertrouwen in sociaal geëngageerde bedrijven waardoor de populariteit van deze ondernemingen stijgt. Bij millennials, generation Z en Alpha (ruwweg iedereen jonger dan 40 jaar) is er zelfs een tendens om iets meer te willen betalen voor diensten en producten die geproduceerd of geleverd worden door geëngageerde bedrijven. CSR zorgt voor betere financiële performantie door kostenbesparing via onder meer energiereductie of hernieuwbare energie.

CSR helpt eveneens om talent aan te trekken. Geëngageerde bedrijven worden door jonge talenten gezien als een positieve werkomgeving; een doorslaggevend element in hun keuze voor een bedrijf. Jongeren zeggen letterlijk dat hun loyaliteit bij de waarden van hun bedrijf ligt, niet het bedrijf zelf. Het gaat zelfs zover dat sommigen minder willen verdienen maar dan wel voor een bedrijf met grote sociale impact. Er is meer vertrouwen in de ‘top’, de board en het management, meer trots over het bedrijf.

Passie creëert betrokkenheid

Ook voor het opbouwen van een gemotiveerde personeelsploeg is CSR een absolute must. CSR is immers niet alleen een kwestie van donaties aan goede doelen maar drijft op ‘employee volunteering’. Personeelsleden die van hun werkgever uren of dagen ter beschikking krijgen om zich in te zetten voor een sociaal project ervaren dit als een enorm geschenk. Een cadeau dat bovendien vaak wordt bekroond door een bijzondere emotionele ervaring op het terrein. Mogen meemaken dat je bedrijf iemand belangeloos kansen biedt, verhoogt de positiviteit en de productiviteit op de werkvloer en leidt tot minder absenteïsme. Vrijwilligerswerk geeft teamleden de kans om hun leiderschap te testen. Als je teamleden een succesvolle fundraiser weten op te zetten voor een non-profit, kunnen ze allicht ook op het werk meer dan je initieel had gedacht.

Passie creëert betrokkenheid. Vergeet niet dat je werknemers jouw grootste brand ambassadeurs zijn. Je medewerkers zijn immers onverbrekelijk verbonden met andere personen, groepen en de gemeenschap rondom hen.

CSR zorgt ook voor een betere toegang tot kapitaal. Sustainability wordt meer en meer een factor die bij investeerders meespeelt in het nemen van beslissingen. Global Sustainable investments zijn sinds 2014 met 68% gestegen. Vooral het thema climate change is hierbij van doorslaggevend belang is, maar net zo goed andere aspecten zoals aantoonbare inzet op het vlak van diversiteit, inclusie en sociale projecten. Last but not least: via CSR kan een bedrijf voldoen aan registratie standaards en vereisten met betrekking tot sociale verslaggeving.

Woorden én daden

Wil een onderneming volop van deze business voordelen genieten, dan is het gezegde ‘bezint eer ge begint’ belangrijk. Je CSR strategie zal pas opleveren indien deze goed past bij jouw bedrijfscultuur en activiteiten. Woorden én daden zijn belangrijk. Zonder aantoonbare investeringen in sociale projecten, meetbare sociale impact en employee volunteering komt uw CSR niet tot leven. Het komt er op aan partners te vinden die jouw sociaal engagement in de praktijk feilloos uitdragen. Kies deze partners zorgvuldig en zorg ervoor dat je de autonomie behoudt om keuzes te maken en prioriteiten te leggen. Kleinere, impactvolle projecten lenen zich hier doorgaans beter toe dan de grote ‘sociale instituties’.

Kies de projecten waarin je investeert zorgvuldig uit. Ga na of zij eenvoudige en haalbare employee volunteering kunnen bieden. Zorg voor goede interne en externe communicatie over je social engagement via storytelling. Kies projecten die jou hierbij helpen. En vooral... selecteer betrouwbare partners die alle mogelijk onderzoeken op het vlak van ethiek, governance, inhoudelijke en financiële praktijken met glans doorstaan. En ga voor projecten met bewezen impact, want daar doe je het immers voor!