Vlnr: Jan-Willem Callebaut, Alexandra Buekens en Pablo Oeyen

Start-up accelerator Birdhouse lanceert met Birdhouse Ventures een eigen investeringsfonds, goed voor 20 miljoen euro aan toegezegd kapitaal - dat dit jaar idealiter nog 25 miljoen wordt. Het nieuwe fonds wil start-ups ondersteunen bij hun internationale groeiambities en naast een sectoragnostische approach in Vlaanderen en Brussel op Europees niveau naam maken in het AgeTech domein. We polsen naar het waarom bij Birdhouse-founder Jan-Willem Callebaut en fondspartner Alexandra Buekens, goed voor meer dan 25 jaar ervaring in private equity.

Jan-Willem Callebaut richtte Birdhouse zeven jaar geleden op, toen hij na zijn ingenieursstudies in een spin-off bedrijf van UGent stapte en vaststelde dat er qua mentorship voor startende ondernemers nog een gat te vullen was. Vandaag is de Belgische accelerator uitgegroeid tot een community van 160 mentoren, die in totaal al 153 bedrijven begeleidde. Daarvan haalde 64 procent financiering op binnen de zes maanden na het programma.

Nu vond Birdhouse het tijd voor een eigen investeringsfonds: Birdhouse Ventures haalde 20 miljoen euro op bij zo’n 60 business angels uit het netwerk én bij institutionele investeerders als het Leuvense Centrum voor Ondersteuning van digitale Innovatie (COI), SFPIM Relaunch, PMV en Finance & Invest Brussels. Maar de afgelopen jaren kwamen er al investeringsfondsen en kapitaalhefbomen bij – denk maar aan Angelwise, Pitchdrive en Seeder Fund – met bovendien dezelfde early stage-focus. Dus wat was volgens de oprichters dan de motivering voor nog een fonds?

Vroeger in traject

Wij stelden de afgelopen jaren vast dat het leeuwendeel van pre-seed tot seed capital wordt voorzien door business angels”, zegt Callebaut. “Uiteraard spelen banken en investeringsmaatschappijen ook een rol, maar dat gaat dan eerder over leningen en kleinere bedragen. Bijgevolg wilden ook wij voor ons fonds focussen op business angels.”

“Nog een verschil: in vergelijking met die andere nieuwe fondsen positioneren wij ons als acceleratorfonds nog iets vroeger in het traject én koppelen we aan het ticket van 100.000 euro voor de twintig geselecteerde bedrijven standaard vier maanden intensieve Birdhouse-begeleiding. Die tickets zijn relatief klein, maar dat doen we bewust om na de begeleiding, als het potentieel er is, vervolgkapitaal te kunnen voorzien. Dat kan ook als kwaliteitslabel gelden naar andere potentiële investeerders toe”, aldus Callebaut.

Sector-agnostisch

Birdhouse is naar eigen zeggen sinds de start ‘sector-agnostisch’, maar zette anderhalf jaar geleden wel een thematische accelerator rond AgeTech op: technologische oplossingen gericht op de sterk groeiende markt van senioren. Of dit dan ook de focus van het nieuwe investeringsfonds wordt, willen we weten. “Zeker in de scope Vlaanderen-Brussel willen wij ons niet beperken tot één niche, puur omdat die geografisch niet groot genoeg is om een deal flow te creëren die kwalitatief hoog genoeg is”, antwoordt de Birdhouse-founder.

“Daarom verwelkomen we groeibedrijven uit een breed aantal sectoren, zolang die ambitieus genoeg zijn om ons risicomodel op te enten - anders hadden we in het verleden ook nooit succesverhalen als TechWolf, Beerselect en Hoplr gekend.”

(©Tine Schoemaker)

“Dat gezegd zijnde, heeft de AgeTech-vertical enorm veel potentieel en biedt het ons de unieke kans om België te positioneren als dé hotspot voor AgeTech in Europa - zeker omdat we er nu al tien bedrijven buiten België bij hebben begeleid. Wat die Europese scope betreft, zal AgeTech dus wel het speerpunt vormen. In de toekomst ambiëren we nog andere verticals, maar dat zullen we stap voor stap doen omdat we dat potentieel van AgeTech maximaal willen benutten én er heel wat komt kijken bij het opzetten van zo’n vertical: een netwerk van partners uitbouwen, een strategie bepalen,…”

De AgeTech-vertical heeft enorm veel potentieel en biedt ons de unieke kans om België te positioneren als dé hotspot voor AgeTech in Europa

Eerder positief dan negatief

Maar je mag nog een uitgekiende strategie en een uitgebreid netwerk hebben, de realiteit vertelt ons ook dat we in een periode leven van hoge energieprijzen, dreigende recessie, war for talent, hoge loonkosten, geopolitieke spanningen,… Kortom, misschien niet de beste tijd om geld in start-ups te pompen. Of zien de partners binnen Birdhouse Ventures dat anders? “Ik vind dit net een heel goed moment om te investeren”, countert Alexandra Buekens, die partner is van Birdhouse Ventures en ruim 25 jaar ervaring heeft als investeerder, onder meer bij KBC Private Equity en PMV.

De voorbije jaren waren voor investeerders qua waarderingen wat minder interessant, omdat die gewoon te hoog waren. Die verwachtingen zijn nu wat getemperd, waardoor het vanuit de kant van de investeerders nu beter is om de stap te zetten. Er is minder greed in de markt, om het zo te zeggen, en meer kieskeurigheid en voorzichtigheid: door al die stijgende prijzen kijkt men nu namelijk veel meer naar cash, naar break-even en naar een duurzaam model op termijn.”

“Om diezelfde reden wordt het voor start-ups een stuk lastiger, hoewel ook weer niet, want door de vele ontslagen bij grote techbedrijven als gevolg van de stijgende loonkosten komen er nu weer veel interessante technologische profielen op de markt. Ik ben met andere woorden eerder positief dan negatief over het momentum voor ons fonds.”

Uit de comfortzone

Jan-Willem Callebaut beaamt dat het vooral voor start-up ondernemers uitdagende tijden zijn. “Uit onze contacten met Birdhouse-alumni mogen we concluderen dat het voor ambitieuze start-ups vandaag moeilijker is om hun kapitaalrondes gevuld te krijgen. De voornaamste reden is de moeite die het kost om een geschikte lead investor te vinden. Er zijn genoeg partijen die een commitment willen aangaan, maar bijna niemand is bereid de lead te nemen en de deals met andere bedrijven uit te werken, de voorwaarden te onderhandelen,...”

“Er is kapitaal voorhanden, ook voor early stage bedrijven, maar ook veel onwennigheid om de eerste stap te zetten. Geld genoeg om te volgen, maar te weinig om te leiden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met deze onzekere economische tijden, waarin het comfortabeler is te volgen waar anderen zijn voorgegaan. Een paar jaar geleden traden investeringspartijen een stuk gemakkelijker uit hun comfortzone. Met dit fonds hopen we daarin voor de bedrijven die uit onze accelerator komen een wezenlijk verschil te maken, door hen alle mogelijke toegang te geven tot kennis en netwerk om deze lead investors te vinden”, aldus Callebaut.

Er is kapitaal voorhanden, ook voor early stage bedrijven, maar ook veel onwennigheid om de eerste stap te zetten. Geld genoeg om te volgen, maar te weinig om te leiden

“Ons fonds is eigenlijk bedoeld om in te stappen op het moment dat er nog weinig tot geen institutionele partijen (fondsen) durven instappen. Door begeleiding toe te voegen via het accelerator programma én door partner te zijn bij de vervolgfinanciering, bieden we op deze manier een enorme meerwaarde voor de start-ups.”

Wat ook meespeelt, is dat fondsen die al een bepaalde portefeuille hebben hun allocatie moeten herbekijken”, vult Buekens aan. “Zo redeneerden verschillende fondsen twee jaar geleden dat de bedrijven in hun portefeuille vandaag rijp zouden zijn voor een exit, wat voor heel wat daarvan niet het geval is waardoor ze langer in portefeuille moeten gehouden worden. Maar als die niet cashflow-positief zijn, moeten er ook weer extra middelen voor voorzien worden. Die allocatie beperkt wellicht ook de ruimte voor nieuwe portefeuillebedrijven. Daar hebben wij gelukkig met Birdhouse Ventures geen last van aangezien we nog geen portefeuillebedrijven hebben (lacht).”

(©Tine Schoemaker)

‘Groei is heilig’-mantra

Dat Agoria laatst bekendmaakte dat bedrijven in 2022 een recordbedrag van 1,37 miljard euro durfkapitaal ophaalden – nog meer dan de 1,33 miljard euro van recordjaar 2021 – bewijst de stelling van Jan-Willem Callebaut dat er voldoende geld in de markt is. “Maar de storytelling is veranderd”, nuanceert hij. “Vandaag moet een bedrijf meer dan ooit kunnen bewijzen binnen afzienbare tijd break-even te zijn. In het recente verleden lag er veel meer nadruk over hoeveel groei het bedrijf maandelijks realiseerde, met de insteek van ‘hoe sneller de groei, hoe beter’. De mentaliteit om voortdurend te streven naar break-even zou zelfs een dealbreaker kunnen geweest zijn als dit de groei in de weg zou zitten.”

Vandaag moet een bedrijf meer dan ooit kunnen bewijzen binnen afzienbare tijd break-even te zijn

Ik vind die shift persoonlijk een goeie zaak. Begrijp me niet verkeerd: groei is superbelangrijk, maar het gevaar is wel dat de focus alleen nog daarop komt te liggen. Terwijl het er vooral op aankomt te kunnen aantonen dat een model op termijn duurzaam en rendabel kan zijn. Omdat dit niet vanaf minuut één mogelijk is, is er nood aan risicokapitaal.”

“Het is goed dat we wat afstappen van dat ‘groei is heilig’-mantra”, vindt ook Buekens. “De bottomline moet gezonde groei zijn. Niets mis met schulden opnemen, maar die moeten op een bepaald moment weer afgelost worden. Op dat vlak was de financiële ratio af en toe wat zoek: heel wat bedrijven werden al geleveraged voor ze break-even waren. Goed dat er vandaag meer aandacht is voor die gezonde groei. Het is ook gezonder voor de ondernemer zelf, die op die manier niet ten onder gaat aan onrealistische verwachtingen.”


Het nieuwe investeringsfonds zorgt voor een stoelendans binnen het management van Birdhouse: Jan-Willem Callebaut geeft de fakkel van CEO door aan Pablo Oeyen, die twee jaar geleden vennoot werd van de Belgische accelerator. Catalina Daniels wordt voorzitter van de Raad van Bestuur en stapt daarmee in de voetsporen van Wilfried Van Assche, die op zijn beurt het voorzitterschap van het supervisory committee van Birdhouse Ventures voor zijn rekening neemt.