Gent zet in op doorgedreven startersbeleid. Een blik achter de schermen bij de Gentse Startersfabriek:

Gent zet in op doorgedreven startersbeleid. Een blik achter de schermen bij de Gentse Startersfabriek:

Op donderdag 27 oktober werd tijdens het evenement ‘Ondernemen in Vlaanderen’ de Startersfabriek vzw gelanceerd. Die laatste moet uitgroeien tot een digitaal en fysiek platform dat alle startersinitiatieven in Gent bundelt. Bloovi had een gesprek met Olivier De Cock, die door stad Gent is aangesteld als manager van de Startersfabriek. Hij is druk bezig om met alle partners gestalte te geven aan het platform. Geen sinecure, gelukkig heeft hij z'n strepen al verdiend als het aankomt op ondernemerschap en innovatie. 

Het verhaal achter de Startersfabriek

De Cock buigt zich al meer dan twintig jaar over thema's zoals innovatie en ondernemen. Zo werkte hij als adviseur bij het IWT en innovatiemanager bij het vroegere iMinds. Die ervaring komt nu alvast goed van pas. Hij vertelt me hoe de Startersfabriek tot stand kwam: "Het idee van de Startersfabriek is ontstaan op initiatief van schepen Mathias De Clercq. Gent voert al jaren een doorgedreven startersbeleid. Vorig jaar telde de stad maar liefst 2688 starters. Er zijn de starterscontracten die (her-)beginnende ondernemers financieel ondersteunen, de halfjaarlijks startersevents en ondernemers kunnen nog steeds gratis hun zaak opstarten in Gent. "

"Naast de initiatieven van de stad zijn er ook diverse onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties actief die startende ondernemers en student-ondernemers intensief begeleiden en ondersteunen. Om al die initiatieven beter op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen heeft de stad Gent samen met 34 stichtende en ondersteunende partners de Startersfabriek vzw opgericht."

Vraag en aanbod vinden elkaar

"Het doel van de Startersfabriek is om alle vragen van zowel starters, maar ook pre-starters, doorstarters en groeiers te kanaliseren en te ventileren naar al die verschillende partners. Dit willen we doen door alle partners samen te brengen op en platform - een website - dat alle informatie verzamelt over wie de partners zijn en wat ze te bieden hebben. Vervolgens willen we de starters zelf in beeld brengen. We gaan hen eerst een aantal vragen stellen, zoals bijvoorbeeld: in welke fase zit je, ben je student, in welke sector ben je actief, welk type activiteit wil je ontplooien enzovoort. Op basis van de antwoorden kunnen we een profiel samenstellen van die starter.  De volgende stap is het matchen van het startersprofiel aan het juiste aanbod van partners.  Daar maken we een to-do-list van die de starter kan doorlopen en afvinken. Aan elk item van die lijst zijn een aantal partners gekoppeld waaruit ze kunnen kiezen. Vervolgens kun je een afspraak maken met een partner en dan begint het verhaal."

Kortom, de Startersfabriek moet alle Gentse starters bedienen. "De to-do-lijst kan de starter bijhouden als persoonlijk dashboard op de website. Dat is zijn persoonlijke traject naar ondernemerschap. Op die manier hebben wij ook zicht op wat die al ondernomen heeft. We willen namelijk graag een idee hebben van hoe starters bewegen in dat landschap zodat we daar in de toekomst modeltrajecten kunnen uit afleiden. Die kunnen we dan in de picture zetten. Met de Startersfabriek willen we ook specifieke doelgroepen bereiken. Daarnaast wordt Gentrepreneur dat zich richt tot jonge starters onder de vleugels van de Startersfabriek gebracht.”

Starterscommunity en partners samenbrengen

"Op die basis willen we vervolgens twee lagen bouwen. De eerste is die van de starterscommunity. Die moet alle starters verbinden met elkaar zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Die community willen we ook voeden met informatie. In eerste instantie zal dat virtueel gebeuren en in tweede instantie fysiek. De fysieke plaats ligt nog niet vast, maar dat zal waarschijnlijk het Wintercircus worden op termijn. Ondertussen zijn we nog op zoek naar een locatie op korte termijn. Op die plek zullen starters terecht kunnen met al hun vragen, ze zullen er andere starters kunnen ontmoeten en infosessies kunnen volgen."

Wintercircus Gent

Het Wintercircus in Gent. Ondertussen zijn er grondige renovatiewerken bezig. Bron foto: Stad Gent

"In de tweede laag zitten de partners. We hebben nu zesendertig grote en kleine partners en twintig nieuwe aanvragen. Het is belangrijk dat zij elkaar beter leren kennen om te kijken wie wat doet en of er hiaten zijn in het aanbod. Bovendien komen er elke dag nog nieuwe partners bij. We willen hen zowel virtueel als fysiek samenbrengen.”

"Daarnaast zijn er de events. We organiseren tweemaal per jaar een startersevent. Starters worden dan uitgenodigd op het stadhuis om kennis te maken met elkaar en de stad. Ook was er een event waar de starters in contact konden treden met partners rond financiering, rond locatie enzovoort. Daarnaast zoeken we nog naar andere manieren om starters samen te brengen. Dat is dan een derde laag van de startersfabriek. Hoe kunnen we door bezig te zijn in Gent dingen oppikken waarvan we denken 'dat is er nog te weinig of nog niet'? Zo kunnen we daar samen iets rond opzetten. Op 23 maart willen we met een groot Starterscongres het webplatform met algemene informatie en het dashboard lanceren. Ook de fysieke locatie voor de korte termijn moet er dan zijn. Vervolgens gaan we kijken met de partners welke events we op de kalender zullen zetten en welke nieuwtjes we willen bekend maken via een nieuwsfeed."

De Startersfabriek zet nog steeds de deuren open voor nieuwe duurzame partners die het starterslandschap in Gent genegen zijn en er een bijdrage aan willen leveren. Voor meer informatie, neem je best contact op met Olivier De Cock op Startersfabriek@stad.gent

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 88.442 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief