Deze Belgische start-up wil de booking. com van de sprekerswereld worden

Deze Belgische start-up wil de booking. com van de sprekerswereld worden

Toen Jo Caudron, Dado Van Peteghem, David Bintein en Tom De Ruyck twee jaar geleden Speakersbase boven de doopvont hielden, was er al de ambitie om met hun pasgeboren speakers platform de wereldwijde marktleider te worden. Zover is het voor alle duidelijkheid nog niet, maar maar dankzij de recente acquisitie van haar Iers-Britse sectorgenoot Speakific zet Speakersbase een belangrijke stap richting dat ene grote doel. “Zeker voor een Belgische start-up is het belangrijk om snelheid te maken, wil je vermijden dat een Amerikaanse speler plots het gras voor je voeten wegmaait”, zegt co-founder Dado Van Peteghem in een gesprek met Bloovi.

Een tweet van iemand die op zoek was naar een vrouwelijke spreker, gespecialiseerd in data analytics, zette Dado Van Peteghem destijds aan het denken. “Ik kwam tot de vaststelling dat er in België nog geen online platform bestond waar je als eventorganisator uit een soort van menukaart kan kiezen naar een bepaald type spreker over een bepaald onderwerp. Vanuit die manifeste behoefte is Speakersbase ontstaan. Dankzij ons eigen netwerk van bevriende sprekers zijn we van bij de start vrij snel kunnen groeien.”

Van Peteghem windt er geen doekjes om. “De ambitie is om de beste, meest aantrekkelijke speler in de wereld in onze niche te worden. Daarvoor moet je in de eerste plaats snelheid maken. Deels kan je dat doen door ons organisch netwerkeffect, maar je gaat nog meer tijd reduceren door andere, sterke spelers in de markt op te slorpen. In dit soort markten is het vaak ‘the winners takes it all’. We maken er geen geheim van dat we de lat zeer hoog leggen. En dat is: de absolute nummer één in de wereld worden.”

Of dat ook betekent dat er in de toekomst nog meer acquisities zullen volgen? “Er lopen momenteel gesprekken over een volgende overname, en wellicht zal het daar niet bij blijven”, klinkt het onomwonden.

Leemte in de markt invullen

De toevoeging van Speakific, dat een omvangrijke community heeft van sprekers in Ierland en Groot-Brittannië, brengt de teller op net geen 2.000 namen en meer dan 55 nationaliteiten. Deze buitenlandse acquisitie zet de internationale ambities van Speakersbase alvast kracht bij. “In De Belgische markt zijn we intussen al vrij dominant want op een paar uitzonderingen na zijn de meeste sprekers actief op ons platform”, zegt Van Peteghem.

Waarin wij ons onderscheiden van andere sprekersplatformen is het producen van sprekers. Een duidelijke leemte in de markt die we met Speakersbase hebben opgevuld

Waarin wij ons onder meer onderscheiden van andere speakers platformen is het producen van sprekers. Een duidelijke leemte in de markt die we met Speakerbase hebben opgevuld. We zorgen ervoor dat sprekers als experts in de markt worden neergezet, doen daarbij een stukje aan personal branding, zodat het vooral geen statisch gegeven wordt. We voelden een enorme nood bij collega-sprekers om zichzelf beter te profileren. Daarom dat Speakersbase hen professionele ondersteuning biedt opdat ze hun vaardigheden kunnen bijschaven.”

Dado Van Peteghem

“Zeker als het gaat over de uitdagingen en technologie in de digitale wereld, heb je the usual suspects die steeds weer naar voren worden geschoven. Stuk voor stuk fantastisch goede sprekers, laat dat duidelijk zijn, maar daarnaast heb je nog zoveel andere experts die daar ook zinnige dingen kunnen over vertellen maar veel minder aan bod komen. Daar proberen we met Speakersbase verandering in te brengen.”

Social recommendations

“Door toegevoegde waarde te creëren voor beide partijen, slagen we erin de ietwat verouderde sprekersbureaus in een nieuw model te brengen”, gaat Van Peteghem verder. “Eigenlijk willen we met Speakersbase een soort booking.com van de sprekerswereld worden”, verduidelijkt hij. “Wij gaan zelf nooit sprekers screenen voor we deze toevoegen aan ons portfolio. Het zijn de gebruikers van ons online platform, zijnde de eventorganisatoren, die aanbevelingen doen en er zo voor zorgen dat iemand een hogere ranking krijgt. De sprekers kunnen dan weer hun persoonlijke track record verrijken met expert content, met YouTube-filmpjes van eerdere presentaties,..., om zich op die manier aan te prijzen in de markt.”

Door toegevoegde waarde te creëren voor beide partijen, slagen we erin de ietwat verouderde sprekersbureaus in een nieuw model te brengen

“Een traditioneel speakers agency is Speakersbase allerminst, in de zin dat we ook geen fee nemen op elke nieuwe boeking via ons platform. Ons verdienmodel zit eerder in het professioneel begeleiden van sprekers over de geografische én sectorgrenzen heen. Daarin is Speakersbase echt uniek. Op deze manier willen we de sprekersmarkt klaarstomen voor de digitale wereld”, besluit Dado Van Peteghem.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 83.226 abonnees
Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief