“Als mensen zeggen dat elektrische voertuigen slecht zijn voor het milieu, dan hebben ze duidelijk de foute studies gelezen”

“Als mensen zeggen dat elektrische voertuigen slecht zijn voor het milieu, dan hebben ze duidelijk de foute studies gelezen”

Dat Isabelle Storme tot dusver een opvallend ondernemersparcours heeft gereden, is het minste wat je kan zeggen. Zes jaar geleden al zag ze potentieel in de toen nog onontgonnen markt van elektrische voertuigen. Het deed de 31-jarige Mechelse besluiten om Power-Station uit de grond te stampen, dat initieel begon met het verdelen van laadoplossingen voor elektrische voertuigen aan overheden, bedrijven en particulieren. Vandaag pleit Storme voor een beleid dat de markt van elektrische mobiliteit extra stimuleert, en wil ze de kansen van industry 4.0 ten volle benutten. Hoog tijd om eens te luisteren naar haar toch wel bijzondere ondernemersverhaal.

Gepassioneerde en kritische autodidact

Storme is het type onderneemster die haar reputatie van ‘buitenbeentje’ naar eigen hand heeft gezet. “Van kindsbeen af had ik al het gevoel dat ik anders was”, vertelt ze. “Alles wees erop dat ik er een ander gedachtegoed en visie op nahield. De buitenwereld was volgens mij onvoldoende rationeel. Dus liet ik mij ook nooit beïnvloeden door andere mensen. Ik geloofde en wist beter, en was ervan overtuigd dat tijd dat zou uitwijzen.”

Mijn gevoel dat de transitie naar elektrische mobiliteit noodzakelijk was, werd later door mijn eigen marktonderzoek bevestigd

De 31-jarige onderneemster beschouwt zichzelf als een autodidact, aangezien ze op geheel eigen houtje hard timmerde aan de weg naar succes. Haar passie voor elektrische voertuigen ontstond bijna per toeval, toen ze meer dan tien jaar geleden de documentaire ‘Who killed the electric car’ van Chris Paine bekeek. Die belichtte hoe de industrie van elektrische voertuigen al in de jaren zestig leek te bloeien, maar snel werd gefnuikt door de oliemaatschappijen.

“Ze hadden de handen in elkaar geslaan met grote autofabrikanten om de opmars van elektrificatie van voertuigen terug te dringen”, vertelt Storme. “Logisch: die elektrische voertuigen hebben geen aardolie nodig en betekenden een gigantische bedreiging. En per definitie dus een verlies in omzet. Mijn gevoel zei dat de transitie naar elektrische mobiliteit noodzakelijk was, alleen al omwille van de klimaatproblematiek. Toen ik nadien een marktonderzoek voerde om na te gaan of er toch geen markt kon zijn voor elektrische voertuigen, werd mijn kritische visie alleen maar bevestigd.”

Transitie doordrijven als pionier

Op dat moment besloot Storme te ijveren en te trekken aan de elektrische kar. Dat deed ze in de eerste plaats door elektrische laadpunten te verkopen. “Ik merkte als distributeur op dat de introductie van elektromobiliteit meerdere obstakels met zich meebracht. Daarom ben ik andere diensten gaan ontwikkelen om de transitie te helpen accelereren.”

In een tijdperk van doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit is timing in deze immature markt van cruciaal belang

Storme wilde op die manier nog meer betrokken zijn bij de markt van elektromobiliteit. Na de beslissing om zélf laadpunten te ontwikkelen, via het in 2016 opgerichte CenEnergy, startte ze onlangs met Power-Station een nieuwe divisie waarmee ze nu pioniert in Industry 4.0. “In een tijdperk van doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit is timing in deze immature markt van cruciaal belang, dus heb ik mijn moment afgewacht”, blikt ze terug.

Vandaag is Industry 4.0 nog steeds voor veel mensen een relatief nieuwe term, al denk ik dat het binnen enkele jaren vertrouwd zal aanvoelen. Eerder bedrijven dan particulieren erkennen vandaag de voordelen van elektromobiliteit. Zij zijn dan ook onze klanten, en via hen kunnen we hopelijk ook bij het grote publiek een mentaliteitswijziging teweegbrengen.”

Extra lokale energie opwekken

Hoe Power-Station dan precies mobiliteit en energie met elkaar verbindt ten voordele van het bedrijfslandschap? “Soms brengen we een volledige vloot in transitie, maar dan moet je ook voertuigen op verschillende locaties van energie kunnen voorzien”, licht Storme toe. “Voor kmo’s is dat in mindere mate een probleem, maar bij grote ondernemingen moeten we vaak nog extra lokale energie opwekken. We voorzien daarom in de totale industriële energie renovatie en via automatisatie en digitalisering beheren we alle data die gegenereerd wordt op een centraal platform, waarmee we een perfecte synergie creëren en het comfort op alle vlakken kunnen verbeteren.”

Het zal bedrijven op termijn zelfs toelaten om volledig los te koppelen van het bestaande energiedistributienet. En dat alles via bi-directioneel laden en ontladen van de elektrische voertuigen. Ook hier zijn we de komende drie jaar actief betrokken bij enkele proeftuinen die we samen met enkele Vlaamse industriële partners en met de steun van de Vlaamse Overheid (Flux50; nvdr) realiseren.”

Maatschappelijke kritiek en steun

Het feit dat de benadering van Power-Station ook financieel voordeel oplevert voor bedrijven, geeft Storme des te meer vertrouwen in het marktpotentieel. Toch zoekt ze op maatschappelijk niveau meer steun. “In mijn ideale wereld rijdt ieder van ons binnenkort rond met een elektrisch voertuig. Maar er is nog een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ik besef heus wel dat we afhankelijk zijn van onder andere de overheid die de wagen en energie als bron van inkomsten beschouwt. Zodra de wet volledig faciliteert in deze ontwikkelingen, zijn we definitief vertrokken. En laat ons vooral ook niet vergeten dat de groei van elektrische mobiliteit veel nieuwe jobs zal opleveren.”

Wat de milieuschade betreft, is het zeer duidelijk dat mensen de verkeerde studies lezen”, verrast Storme. “De samenleving heeft nogal snel de neiging om appels met peren te vergelijken. Neem gerust het onderzoek van Joeri Van Mierlo van de VUB, een gevestigde waarde in elektrische auto’s, eens door. Daarin verduidelijkt hij hoe eng andere onderzoeken zich focussen op fijn stof, en andere stoffen achterwege laten. Veel van die analyses baseren zich op de gegevens van constructeurs, terwijl recente onderzoeken aantonen dat de reële uitstoot van gewone auto’s nog veel hoger ligt.”

Je kan de toekomst nog altijd het beste voorspellen wanneer je ze zelf mee bouwt

“Wanneer het gaat over de mobiliteitskwestie in ons land, vind ik dat we ons zeker niet mogen blindstaren op het gebruik van de auto - elektrisch of niet. Hoe voordelig de e-auto ook mag zijn, het lost nog steeds het fileprobleem niet op. Elektrische steps en fietsen zijn uitstekende alternatieven om je te verplaatsen. En ik ben blij dat zoveel mensen die boodschap eindelijk begrepen hebben. Zo zie je vandaag een verschuiving van eigendom van voertuigen naar het gebruik ervan. De deeleconomie is geen utopie meer, ze is er. En het werkt.”

Toekomstgericht ecorealisme

Ook Storme kreeg bij haar bedrijfslancering veel kritiek van buitenaf. Sommige mensen verklaarden haar gek, maar dat heeft haar net aangemoedigd om ervoor te gaan. “De mensen die toen met mij lachten, zijn diegene die me vandaag trots komen verkondigen dat ze een elektrische auto hebben gekocht”, zegt ze met een veelbetekenende knipoog. “Op zo’n moment ben ik blij dat ik kan stellen dat ik altijd een ecorealist ben geweest, met een vleugje positivisme. Omdat ik geloof dat je zo het verste geraakt.”

“En ja, natuurlijk ondervind ik soms moeilijkheden in deze vrij jonge markt die nog in volle ontwikkeling is. Maar ik ben in de eerste plaats ondernemer geworden omdat ik actief wil bijdragen aan deze maatschappij. Afhankelijkheid interesseert me niet - laat mij maar zelf het verschil maken. Je kan de toekomst het beste voorspellen wanneer je ze zelf mee bouwt.”

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.893 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief