Scale-ups blijven ook in tijden van corona gegeerd door investeerders

Scale-ups blijven ook in tijden van corona  gegeerd door investeerders

Geen van de 19 (waarvan 13 Belgische) investeerders die in het kader van de Deloitte Scale-Up Invester Survey - in samenwerking met Scale-Ups.eu - recent werden bevraagd, heeft in het licht van de coronacrisis een noemenswaardige strategiewijziging doorgevoerd. De zoektocht naar nieuwe scale-ups waarin ze kapitaal kunnen pompen gaat onverminderd voort en 1 op 5 denkt bij nieuwe investeringen zelfs aan een kapitaalverhoging. Dit zijn de vier key takeaways uit die recente rondvraag.

Uit de vorige Deloitte Scale-up survey, gehouden in mei van dit jaar, bleek dat ondanks de aanhoudende coronacrisis het vertrouwen bij 7 op de 10 scale-up ondernemers helemaal geen deuk heeft gekregen. Wat volgens de veel recenter bevraagde investeerders wel heel optimistisch is. 

Hoewel bedrijven zich de voorbije weken en maanden voornamelijk hebben gericht op een grondige kostenherstructurering en het vergroten van hun algemene marktbereidheid, raden investeerders vooral af om te grote veranderingen in hun bedrijfsmodellen door te voeren. Allemaal zijn het er over eens dat pivoteren van je businessmodel op dit moment niet de beste zet is om de krachtige COVID-19-storm te trotseren.

1. Investeringsstrategieën blijven ongewijzigd

Omwille van het langetermijndenken dat investeerders hanteren, veranderden de meeste niet van koers, hoewel ze verlaagde - of beter gezegd: meer realistische -waarderingen verwachten.

Alle investeerders die deelnamen aan de enquête van Deloitte investeren nog steeds in bedrijven die ze nog niet in hun portfolio hadden. Meer dan de helft (58%) is niet van plan dat portfolio verder te gaan diversifiëren, al overweegt 42% wel een nieuwe sectorfocus, zoals gezondheidszorg, e-commerce of gaming. Daar waar ze sectoren als travel, retail, evenementen en horeca eerder links laten liggen.

De investeringsniveaus blijven grotendeels ongewijzigd; slechts 5% vermindert het investeringsbudget, voor 74% blijft het voorzien kapitaal per investering ongewijzigd en 21% kiest zelfs voor een verhoging. 11% versnelde minstens één investeringsronde, 5% annuleerde er één en 21% legde gesprekken stil, terwijl 63% geen veranderingen liet optekenen. 71% van de investeerders verwacht een vertraagde uitstap voor sommige bedrijven in hun portfolio, omdat M&A-transacties vaak een aantal maanden worden opgeschort tot de situatie weer stabiel is.

“Veel investeerders kunnen nu nog niet aangeven welke impact COVID-19 op lange termijn zal hebben op de ROI van hun fonds, omdat het gewoonweg nog te vroeg is om zoiets te voorspellen”, weet Kristof Cox, Deloitte Director Scale-ups Ecosystem. “Als er een negatieve impact wordt verwacht, is dit vaak omwille van een vertraagd rendement. Omdat de uitstap in bepaalde gevallen naar verwachting enkele maanden of zelfs jaren vertraging zal oplopen.”

2. Vermijden van een heroriëntering van bedrijfsmodellen

Er is een duidelijke consensus onder investeerders dat scale-ups hun koers moeten aanhouden en dat ze in volle coronacrisis hun bedrijfsmodel niet drastisch mogen heroriënteren. Hoewel sommigen geringe productaanpassingen hebben doorgevoerd, vinden investeerders niet dat een heuse heroriëntering van het bedrijfsmodel een slimme zet is om de tijdelijke COVID-19-crisis het hoofd te bieden.

Alle geïnterviewde investeerders zijn volgens Anaïs De Boulle, Deloitte Senior Manager Scale-ups Ecosystem, actief betrokken bij de bedrijven in hun portfolio. “Ze houden van kortbij toezicht op hun financiële gezondheid, vaak aan de hand van wekelijkse evaluaties van de kasstroomplanning.”

“Sommige investeerders hebben enkele van hun scale-ups een overbruggingskrediet verstrekt. Ze coachen hun scale-ups hoofdzakelijk in het optimaliseren van hun commerciële strategie, bedrijfsmodel, go-to-market en talent. Sommigen helpen zelfs bij het inrichten van KPI-dashboards.”

3. Meer digitalisering, lokalisatie & samenwerking

Een toename in digitalisering en lokalisatie - namelijk focus op regionale markten - kan zeker worden verwacht, is ook de voorspelling van Bruno Vandegehuchte, Head of Investor Relationships bij Scale-Ups.eu. “Voor scale-ups dienen zich nieuwe opportuniteiten aan op een meer lokaal niveau, nu gevestigde bedrijven te maken krijgen met nieuwe uitdagingen in hun toevoerketen. Tech scale-ups zullen moeten meegaan in die trend en die opportuniteiten te baat nemen met het oog op verdere groei.”

Voor scale-ups dienen zich nieuwe opportuniteiten aan op een meer lokaal niveau, nu gevestigde bedrijven te maken krijgen met nieuwe uitdagingen in hun toevoerketen

“Sommige investeerders streven reeds actief naar onderlinge samenwerking binnen verschillende portfolio’s. Zo kunnen scale-ups elkaar versterken met compatibele mogelijkheden, ‘in-fund’ expertise aanreiken en beste praktijken of zelfs talenten uitwisselen”, gaat Vandegehuchte verder. “Strategieën voor ‘buy and build’ of ‘add-on’ zullen nog toonaangevender worden bij investeerders - vooral voor durfkapitaalfondsen- en kunnen een impact hebben op het ecosysteem van de scale-ups.”

4. Langdurige R&D-fases kunnen leiden tot financieringsproblemen

Voor scale-ups met een langdurige R&D-fase kan deze ongeziene crisis bijzonder lastig zijn en resulteren in vertragingen en potentiële financieringsproblemen in een latere fase. “De technologie roadmap werd vertraagd voor bepaalde bedrijven, meer specifiek in het domein van R&D, waar vaak sprake is van vertragingen van drie tot zes maanden”, weet Koen Vandaele, Managing Partner Ecosystems & Alliances bij Deloitte.

MedTech- en BioTech-bedrijven krijgen te maken met de weerslag van de FDA en EU-regelgevers die voorrang geven aan COVID-19-projecten. Sommigen moeten om die reden zelfs hun klinische studies tijdelijk opschorten.”

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 91.210 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief