Zelf je droomjob maken? Zo pak je jobcrafting aan:

Zelf je droomjob maken? Zo pak je jobcrafting aan:

De job van je leven vinden, wie droomt daar niet van? We staren ons maar al te vaak blind op jobtitels en functie-omschrijvingen. Terwijl HR of managers juist verwachten dat jij je loopbaan zelf in handen neemt. Het heet jobcrafting of jobdesign, en vereist een aparte aanpak:

Bij jobcrafting ga je als medewerker je huidige job onder de loep nemen. Je sleutelt aan je energiebalans van je functie. Waar krijg je energie van? Wat kost je net te veel energie? Hoe kan je dat elimineren? De redenen zijn uiteenlopend: jezelf terug motiveren omdat je de job niet meer uitdagend vindt, je wilt doorgroeien, privéredenen en andere prioriteiten, ..  Maar hoe ga je nu precies te werk?

De juiste mentaliteit telt 

Jobcrafting vraagt een open geest van werknemer én werkgever, en ‘speelruimte’ om te puzzelen.

Het vraagt van werknemers proactiviteit, zelfredzaamheid en zelfsturing. En het is heel belangrijk dat het management haar werknemers meer betrekt bij de visie, missie en strategie van de organisatie. Een leidinggevende moet bovendien rekening houden met het hele team. Het is niet de bedoeling dat jobcrafting resulteert in een ‘pretpakket’ voor de ene, terwijl de vervelende taken overgelaten worden aan de collega’s. Natuurlijk vraagt het ook van HR een beleid en strategie waarbij functie-inhoud, verantwoordelijkheden en verloning beheerd en flexibel gemaakt worden.

Maar ... Soms is ‘de gap’ tussen het gewenste en de mogelijkheden te groot. Dan is het voor beide partijen voordelig om een andere oplossing te zoeken. 

Kies het niveau van jobcrafting

Jobcrafting biedt geen kant-en-klare oplossing, maar is een proces van talenten en ambities ontdekken en deze benoemen. Daarmee kan je beginnen puzzelen binnen de huidige setting, en dat in overleg met de leidinggevende. Eens jij weet welke aspecten van je huidige job je wilt bijsturen, ga je op zoek naar de manier waarop je dat doet. 

Zo kan je bijsturen WAT je doet, met WIE, HOE en WAAR.  Daarbij onderscheiden we taakcraften, relationeel craften, cognitief craften en contextueel craften.

  • Taakcraften: meer uitdagende taken doen, meer het accent leggen op het werk dat je goed kan, afstoten van vervelende taken. Vb. Een medewerker die zichzelf de verantwoordelijkheid geeft om nieuwkomers rond te leiden en te helpen bij het inwerken. Zonder dat iemand het hem vroeg.
  • Relationeel craften: het werk organiseren op een manier dat je meer contacten hebt met de klant. Of juist minder met de collega’s waarmee je slecht samenwerkt. Vb. Schoonmakers in een ziekenhuis die ook oog hebben voor de patiënten en hun bezoekers. En zo nu en dan vragen hoe het met hen gaat.
  • Cognitief craften: anders naar je werk kijken door een grotere nadruk te leggen op het doel van het werk. En wat het resultaat daarvan betekent voor anderen. Vb. Kappers die niet alleen haren knippen maar hun klanten de kans geven om hun levensverhaal te vertellen. Een luisterend oor bieden, zeg maar.
  • Contextueel craften: spelen met de werkplek, de werkomgeving en de werktijd. Kijk maar naar het nieuwe werken. Werknemers kiezen de werkplek die op een bepaald moment het beste bij een bepaalde taak past. Of ze kiezen ervoor de werktijden aan te passen, zodat ze de job beter kunnen combineren met hun privéleven. 

Teamcrafting

Naast het individuele luik is het ook belangrijk om een kwalitatief gesprek te voeren over het werk op teamniveau. Op die manier groeien individuele craftingsresultaten uit tot groepsresultaten. Taken worden samen op de best mogelijke manier verdeeld en de teamdynamiek wordt versterkt.

Heb jij al nagedacht over jobcrafting? Deel gerust je ervaringen! 

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.821 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief