Bij een internet start-up is snelheid van ongelooflijk belang. Te traag en je bent misschien te laat, te snel en je loopt het risico om bij het eerste contact met potentiële klanten bruggen op te blazen. Vanaf de eerste dag een advisory board (met één of meer mensen) achter je hebben is dan ook een grote troef.

Ook al is je idee voorlopig slechts een cluster gedachten, een eenzaam Word-documentje in een met veel enthousiasme aangemaakte nieuwe folder, een spannende evenwichtsoefening tussen dromen en realiteit, toch is het aan te raden om je te omringen met adviseurs. Mensen die geloven in jou als persoon in de eerste plaats, daarna pas in het idee zelf.

Moet je het direct heel officieel aanpakken? Neen. Hoe vroeger je zo'n mensen zoekt, hoe informeler het contact in het begin zal zijn. Sommigen zullen garanties voor de toekomst op papier vragen - dat zullen dan waarschijnlijk de legal of finance advisors zijn.. - sommigen zullen er gewoon super gemotiveerd aan meewerken om later te zien wat de vruchten kunnen zijn.

6 Belangrijke voordelen

1 - Verfijn je idee of business plan

Zelfs de groten der ondernemers hebben één of meerdere "klankborden". Mensen bij wie ze ideeën en plannen kunnen aftoetsen. Meestal zijn dit mensen met meer ervaring of een diepere kennis over een aanverwant topic, waar de ondernemer in kwestie niet zo vertrouwd mee is. Voorbeeld: je wil een marketingplan ontwerpen en je kent veel van marketing, maar weinig van het wettelijke kader.

Wie denkt het helemaal alleen te kunnen, kan gerust gelijk hebben. Maar waarom zou je dat doen? Als er zoveel mogelijkheden en netwerken beschikbaar zijn?

2 - Kapitaal

Eerst een waarschuwing: maak niet de fout enkel kapitaalkrachtige advisors te zoeken. Dat is namelijk geen garantie op waardevol advies, noch is het gebrek aan kapitaal een bewijs voor onkunde. Wat hier bedoeld wordt met "kapitaal" in context van advisors, is het "advocacy"-gegeven.

Betrek je iemand die wild enthousiast is over jou als ondernemer én over je idee, dan zal die dat uitstralen binnen zijn eigen netwerk. Hij zal er met mensen over praten, want hij zal praten over waar hij mee bezig is. Zo simpel is het. Hoe vuriger je de advisors krijgt, hoe sneller het vuurtje zich zal verspreiden. En dát is hoe je kapitaal kan vinden (tenzij je met een accelerator werkt). Verken samen met je advisors hun netwerk en bepaal wie of welk bedrijf een optie is en bij wie de advisor zich comfortabel voelt zijn nek uit te steken voor jou. Let wel op dat je dit niet bij de eerste contacten doet. Raak eerst gewend aan elkaar, werk samen aan het idee en wanneer het moment daar is, dan kun je het onderwerp 'kapitaal' aansnijden.

3 - Marktkennis: concurrentie

We weten nu al dat advisors doorgaans mensen zijn die meer ervaring hebben of een breder netwerk. Aangezien je meestal best een advisor zoekt die ook effectief in de internetsector actief is, vormt zich hier de ideale gelegenheid om meer te weten over eventuele concurrentie.

"Wij hebben geen concurrentie, ons idee is uniek" is wellicht één van de gevaarlijkste valkuilen voor een starter. Het is verleidelijk om een gelijkaardig product of een aanverwante dienst af te rekenen op (een paar) details en te besluiten dat het niet rechtstreeks concurrentie vormt. Een advisor is minder emotioneel betrokken en heeft vaak ook een meer globale kijk op de startup. Daardoor kan hij neutraler oordelen over dergelijke vraagstukken.

Voorbeeld: SocialExpress is een startup die er - kort gezegd - voor wil zorgen dat de juiste berichten op het juiste moment de juiste mensen bereiken binnen een bedrijf. Je zou op het eerste zicht niet zeggen dat een bedrijf als Adobe een concurrent kan zijn, ook al hebben ze een gelijkaardige dienst. Want je zou kunnen zeggen dat het feit dat je veel budget nodig hebt en direct met integrale oplossingen moet werken bij Adobe, bedrijven kan tegenhouden en kan doen switchen naar een jonge startup, waar je met een lager budget terecht kan. Fout. Want SocialExpress richt zich op grote bedrijven en enterprises. En dat zijn de bedrijven die sowieso dergelijke budgetten kunnen vrijmaken.

Een bijkomend voordeel van een advisor in relatie tot concurrentie-kennis: zeker in het begin van het traject - wanneer het bijvoorbeeld minder "gekend" is wie de advisors zijn - zit een advisor in de ideale positie om informatie in te winnen over concurrentie. Wanneer hij zelf naar de potentiële concurrent stapt om vragen te stellen en het is niet geweten dat hij een advisor is/wordt, zal die concurrent veel meer informatie geven dan wanneer je dit vanuit de startup zelf zou doen.

4 - Partnerships

Veel startups hebben nood aan potentiële klanten die aangeven dat ze hun product zullen nodig hebben en tijdens de ontwikkeling willen samenwerken om tot een ideale oplossing te komen. Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld ook gewerkt bij de Belgische startup Darwin van Anthony Bosschem. De startup komt met een prototype, de "partner" bekijkt, analyseert en bepaalt wat ze wel of niet nodig hebben en wat er nog ontbreekt. Op basis van die feedback (liefst van meerdere partijen) gaat de startup verder ontwikkelen.

Aangezien internet starters vaak heel jonge mensen zijn en dus een beperkt(er) netwerk hebben op enterprise-niveau, is een advisor met connecties in die omgeving heel waardevol.

5 - Geloofwaardigheid

Een klinkende naam klinkt luid. En dat kunnen veel startups wel gebruiken. Iemand in hun advisory board waardoor je direct de aandacht van de industrie trekt, enkel door de naam. Hier moet je wel opletten en waakzaam blijven voor een gezond evenwicht. En dit om twee redenen:

  • Het kan zijn dat iemand zijn naam wil lenen en één of twee keer wil afspreken om input te geven, maar verder niet teveel met je startup bezig is. Wanneer een potentiële klant of investeerder (!) hem dan opbelt voor feedback en hij herinnert jou of je startup amper ... Niet goed. Kies dus iemand met een klinkende naam, maar die voldoende aandacht en tijd voor je wil/kan vrijmaken.
  • Tijd is voor opiniemakers en industrieleiders meestal een uitdaging. Zorg dus voor een evenwicht tussen klinkende namen en mensen die ook effectief bereid zijn actief aan je startup mee te werken.

6 - Mentorship

Deze is een uitbreiding op het eerste puntje: verfijn je business plan of idee. Wie mij kent, weet dat ik felle voorstander ben van "mentorship", het doorgeven van kennis van generatie op generatie. Ik geloof erin dat veel ervaren ondernemers hiervoor openstaan, wanneer ze oprecht in iemand geloven. Ze zien zelf ook in wat het hen op termijn - wanneer ze die persoon helpen bij het uitbouwen van de carrière - kan opleveren.

Mentorship gaat verder dan enkel professionele onderwerpen bespreken. Een startende internet ondernemer (en natuurlijk nog "andere" professionals) werken meestal voor lange periodes tot in de late uurtjes en doorheen het weekend. Dit legt een hypotheek op je sociaal leven - vooral wanneer we spreken over jaren in plaats van maanden. Daarom is het belangrijk iemand in je netwerk te hebben waar je professionele en persoonlijke kwesties kan bespreken, aangezien dit voor een jonge starter vaak sterk door elkaar loopt.

De mentor kan, maar hoeft niet, deel uitmaken van de officiële advisory board. Hij hoeft ook niet per se een generatie ouder te zijn. Zolang je van iemand kan leren, met iemand kan praten, door iemand gesteund wordt en bij iemand weet wat je op termijn kan terug doen, dan kan die 'iemand' je mentor zijn.

HOE je een mentor vindt, is een moeilijkere vraag. Het is eerder iets wat organisch groeit, tot een punt waarbij je je comfortabel voelt de vraag ook degelijk te stellen. Heel weinig ondernemers denken er namelijk aan om zelf te vragen "mag ik je mentor zijn?". Het is aan jou om de vraag te stellen en die persoon er het nut van te laten inzien.

Hoe stel je nu zo'n advisory board samen?

Hier kan ik vrij kort over zijn. Het is namelijk een kwestie van netwerken en praten over je idee. Kijken wie enthousiast reageert en subtiel polsen of er ruimte is voor een samenwerking. Zo zou ik het aanpakken:

  • Je legt contacten en praat over je idee.
  • Je brengt in kaart wie waarin gespecialiseerd is en hoe enthousiast ze waren over jou of/en je idee.
  • Je vraagt een tweede gesprek met die persoon om verdere "pistes" te bekijken. Maak duidelijk dat je zijn/haar input apprecieert door zijn ervaring, kennis, ...
  • Wie bereid is hiervoor tijd vrij te maken, maakt al veel kans een advisor te worden.
  • Spreek eerst met een aantal mensen voor je de vraag 'officieel' stelt. Betrek niet zomaar de eerste de beste.
  • Stel je dreamteam samen en ga op gesprek, stel de vraag en kijk hoeveel van je dreamteam ingaat op het voorstel.
  • Vul aan met wie je op de bank gezet hebt.

Zijn er ook nadelen aan een advisory board?

Advisors willen zelden onmiddellijk een beloning in de vorm van geld. Waar zij meestal in geïnteresseerd zijn, is een aandelenpakket. Je kan dit als een nadeel zien, maar je hebt er in het begin geen kost aan, maar wel waardevol advies (als je goed gekozen hebt, tenminste).

Aandelen als beloning hebben wel een aangenaam voordeel. Aangezien de advisor nu officieel deel uitmaakt van het bedrijf, nu het bedrijf dus deels van hem is, heeft hij er alle belang bij zijn kennis, ervaring en netwerk zo optimaal mogelijk in te zetten om de startup te doen slagen.

Doen, zou ik zeggen!