Het "PAY NOW" business model is ideaal voor software bedrijven met een bootstrap-groeistrategie. Zogoed als alle grote softwarebedrijven gebruik(t)en dit model. Het is het op één na beste business model vanuit het cashflow perspectief. Het beste cashflow model is "PAY FIRST" beter bekend als het escrow model waar Amazon (armzalige winst maar cash in overvloed) en 99designs.com schoolvoorbeelden van zijn.

De volgende 10 slides leggen het "PAY NOW" cashflow model voor software bedrijven uit:

Het is dus niet verwonderlijk dat cashflow de belangrijkste reden is voor startups om te falen. Cash is de zuurstof van een onderneming. Enkel wanneer de cash op is, gaat een bedrijf failliet.

Een faillissement heeft dus weinig tot niets te maken met winst of verlies. Ondernemers moeten begrijpen dat je winstgevend kan zijn en toch een negatieve cashflow hebben, verlieslatend zijn en toch cashflow positief zijn.

Cashflow is de ultieme graad voor business model succes, al is het op zichzelf geen objectief maar wel een voorwaarde om te overleven. Daar waar winst eerder een indicator is van de (toekomstige) gezondheid van het bedrijf.