Op 30 december 2013 heeft de Belgische wetgever een nieuwe wet goedgekeurd die de huidige “Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming” zal vervangen. We gaan te raden bij Deloitte en zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rijtje. Wie alle wijzigingen wil vernemen, kan zich best inschrijven voor de gratis infosessie van Indie Group en Deloitte op 25 april.

Het herroepingsrecht

We kennen het herroepingrecht vandaag als het recht van de online consument om af te zien van de aankoop binnen een termijn van (minimum) 14 dagen. De formulering die daarop wijst en die we verplicht op elke webshop en orderbevestiging moeten terugvinden, is momenteel een exponent van dat recht. Nu we min of meer gewoon zijn aan die regel, zijn hierrond nieuwe verplichtingen aan de orde voor wie een webshop runt.

Anaïs De Boulle (Deloitte) verheldert:

“Zowel op vlak van de communicatie als op de uitoefening van het recht zijn er inderdaad enkele wijzigingen. Het belangrijkste is dat er nu 2 zaken moeten worden meegedeeld: zowel bij het plaatsen van de bestelling (op de webshop zelf dus) als ten laatste bij het leveren van de goederen (bvb als bijlage bij in de verpakking).

Enerzijds is dat een instructieformulier waar het al dan niet bestaan van het herroepingsrecht uitgelegd staat, samen met de voorwaarden, de eventuele uitzonderingen,  modaliteiten en termijnen ervan. Daarnaast is het een nieuwe verplichting om ook een retourdocument te voorzien. Dit is een soort invulformulier waar de consument gebruik van moet maken om zijn recht uit te oefenen.”

Wie draagt de kosten bij het retourneren?

Als een (deel van een) order wordt geweigerd, dan is de verkoper ertoe verplicht om de waarde van het product terug te betalen. Ook de oorspronkelijke verzendkosten dienen terugbetaald te worden, zij het voor een waarde die maximum de waarde van de standaardzending bedraagt. Koos de consument voor een duurdere verzendoptie (vb express zending met een toeslag), dan hoeft die toeslag niet terugbetaald te worden.

De terugbetaling moet geschieden ten laatste 14 dagen na de kennisgeving van door de consument.

Nieuwe actieknoppen

Naast het nieuwe herroepingsrecht zijn er een aantal kleinere wijzigingen, o.a. ook de aanduiding op de actieknoppen in de checkout van de webshop.

Anaïs De Boulle: “Dat klopt. Het is zo dat ten laatste net vòòr het definitief plaatsen van de bestelling moet de knop duidelijk te kennen geven dat de volgende stap een betalingsverplichting inhoudt.” 

De wet schrijft de tekst “bestelling met betalingsverplichting” voor. Een iets betere en commerciëlere versie zou “Naar de kassa” kunnen zijn. Daarentegen is “Bestelling afronden” is geen expliciete kennisgeving van een betalingsverplichting.

Europese wijzigingen op komst

Ook op Europees niveau is men volop aan het werken aan een nieuwe regelgeving, voornamelijk in het domein van privacy en btw. 

Lore Germonpré (Deloitte):

“De voornaamste wijzingen hebben betrekking op de plaatsbepaling van diensten in een B2C context. Een electronische dienst is vandaag onderworpen aan het btw tarief van de dienstverrichter. Vanaf januari 2015 wordt dit verplaatst naar het btw tarief van het land van de afnemer.

Dat zou impliceren dat de dienstverlener zich zouden moeten vestigen (in de vorm van een BTW nummer) in elk land waar deze diensten naartoe gericht zijn. Om een rompslomp te vermijden, voorziet Europa in een modaliteit (onder de naam ‘Topshop Regime’ waar de btw bedragen kunnen worden gemeld per land.”

Meer weten? 

Er zijn natuurlijk heel wat meer veranderingen aan de orde. Wil je er àlles over vernemen om straks een juridisch correcte webshop te runnen, dan raden we je aan om de infosessie van 25 april te volgen. Klik hier om in te schrijven.