In Nederland is het onderzoeksprogramma “Shopping2020” afgerond. Het doel was een gemeenschappelijke visie te formuleren over hoe de consument gaat shoppen in 2020. Uit de bevindingen start nu een actieprogramma voor de online ondernemer.

We hebben een gesprek met Jorij Abraham van thuiswinkel.org. Hij is program manager van Shopping2020.

Hoe groot wordt “online” straks?

444 experts werden ondervraagd over het online shopping gedrag van de consumenten over 6 jaar. Vanuit dat expertveld kwam naar voor dat we over 6 jaar een verdubbeling mogen verwachten. 36% van de aankopen zullen dan dus naar verwachting online gebeuren (in 2012 was dat nog 17% in Nederland).

Dezelfde vraag werd ook gesteld aan 12.000 consumenten. Die beweren dat ze maar liefst 52% van hun aankopen online zullen doen in 2020. Jorij Abraham: “Het is een bewijs dat we het onder de experts het hele gebeuren nog onderschatten. Het gaat straks dus beslist nòg harder dan we zelf voor ogen hebben.”

Snelheid van adoptie

Ligt de consument mijlenver voorop en hinkt die ondernemer achterop?

Jorij Abraham: “Ja, die ondernemer hinkt inderdaad! Als retailer is het niet langer wachten en verwachten dat die consument de winkel binnenstapt. Het is keihard werken geblazen om diezelfde consument nu een beleving te geven over alle kanalen heen: mobiel, tablet, smartwatches, instore kiosken, enz… “

Technologie is niet langer het domein van de retailer

Heel veel aspecten in die veranderende verhouding tussen de consument en de retailer hebben met technologie te maken.

Jorij Abraham : “Zeer zeker. De ondernemer is vooral bezig geweest met het aankopen van producten en het aanbieden van die keuzes in de winkel.  Op vlak van technologie heeft de consument de laatste jaren enorme stappen gezet en de retailer gewoon voorbijgesneld. Nu hoor je zelfs Wallmart over zichzelf vertellen dat ze geëvolueerd zijn naar een “IT-bedrijf”. Misschien is dat wel wat extreem gesteld, maar het toont wel aan waar de nieuwe speerpunten van een retailer zitten.”

De uitdagingen voor de retailer

Ligt de grote uitdaging dan vooral in het adopteren van die technologie door de retailer? Zelfs al heeft die nu het gevoel opgejaagd wild te zijn?

Jorij Abraham: “Inderdaad, de uitdagingen voor de retailer zijn dubbel. Aan de ene kant moet hij natuurlijk de technologie gebruiken en méégaan met die consument, maar anderzijds moet hij vooral ook technologie inzetten om die consument ook béter te begrijpen.”

We stellen vast dat heel wat retailers nog geen klantendatabase of CRM hebben. Dààr moet nu in allerijl werk van gemaakt worden en veel ondernemers voelen hier meteen de stress en het gevoel opgejaagd wild te zijn.

Resultaten van het onderzoek

De doelstelling van Shopping2020 is om de kennis te verspreiden. De resultaten zijn dan ook gratis terug te vinden op shopping2020.nl. Je vindt er ruim 20 documenten (pdf of pptx files) met de verslaggeving van de onderzoeken binnen de verschilende expertgroepen.