De internethandel in België blijft kampen met een achterstand op de buurlanden. Volgens velen is de reden hiervoor te zoeken in de rigide arbeidswetgeving waardoor de Belgische e-commerce bemoeilijkt wordt. Het toelaten van nachtarbeid in de e-commerce sector zou echter dé oplossing kunnen zijn om de e-commerce sector in ons land wind in de zeilen te geven.

Concurrentie uit het buitenland

Een bestelling geplaatst nà 20u00 via een Belgische webshop kan dan ook de volgende dag niet geleverd worden, terwijl buitenlandse concurrenten dit wel gemakkelijk kunnen waarmaken.

Sommige webshophouders zoeken daarom hun toevlucht over de grenzen heen, met een daling van jobs in de e-commerce sector tot gevolg. België moet haar e-commerce werknemers flexibel kunnen inzetten, klinkt het dan ook op verschillende fronten.

Zo ook bij de laatste begrotingscontrole, waar de federale regering liet blijken de deur wijder open te willen zetten voor nachtarbeid binnen de logistieke en distributiesector (vb. handel in voedingswaren, internationale handel-vervoer en logistiek, warenhuizen, zelfstandige kleinhandel, etc) die te maken hebben met het verpakken en voorbereiden van e-commerce verzendingen.

Kans op duizenden extra jobs

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) bracht onlangs de verschillende sociale partners bijeen om het onderwerp te bespreken tijdens een rondetafel. Na afloop bleek dat zowel de werkgevers als vakbonden open staan voor het idee, dat zou garant staan voor het creëren van duizenden, wel te verstaan duurzame, extra jobs binnen de Belgische e-commerce sector.

Alle partijen zijn ervan overtuigd dat het wetgevend kader zo spoedig mogelijk tot stand moet worden gebracht. Een volgend rondetafelgesprek staat gepland in juni 2015 om de voorlopige stand van zaken op te meten. Voor het plaatsvinden van het zomerreces wensen de verschillende partijen tot een finaal akkoord te komen.

Wordt vervolgd …

door Anaïs De Boulle en Mieke van den Bunder (Deloitte)