Bron foto: Shutterstock

Het wordt dezer dagen tot in den treure herhaald: organisaties moeten wendbaar zijn om te kunnen omgaan met de uitdagingen en snelle veranderingen van vandaag. Dat betekent ook dat ze steeds sneller beslissingen moeten nemen. Maar bestaat dan niet het gevaar dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en dat er te veel risico’s worden genomen? Jack Zenger, CEO van het consultingbedrijf Zenger/Folkman schreef er het boek Speed: How Leaders Accelerate Successful Execution over. Hij deed onderzoek naar wat topmanagers kenmerkt die erin slagen snelheid en kwaliteit met elkaar te combineren.

Alles moet alsmaar sneller gaan

Als leidinggevenden de vraag krijgen of ze iets snel gedaan willen krijgen of goed, zullen ze altijd zeggen dat de opdracht snel en goed moet worden uitgevoerd. Jack Zenger stelde de laatste jaren in zijn consultingpraktijk vast dat in alle bedrijfsprocessen snelheid een steeds belangrijkere factor wordt. Wellicht omdat leidinggevenden bang zijn dat hun organisatie niet snel genoeg op veranderingen zal kunnen reageren als de medewerkers eerder “traag maar gestaag” werken. Een bevraging bij 5.000 topmanagers in de hele wereld leerde Zenger dat 58% van de leidinggevenden de voorkeur geven aan snelheid boven kwaliteit en ook aan kwantiteit boven kwaliteit.

Slechts 19% van de respondenten had een grotere focus op kwaliteit en aanvaardde ook  dat alles dan wat trager ging. Deze groep van respondenten was er zich goed van bewust dat sneller werken tot fouten kon leiden. Snelheid en kwaliteit mogen dan nog ogenschijnlijk tegengestelde factoren zijn, het is duidelijk dat wie ze allebei kan combineren de beste resultaten haalt. Het is zoals in het voetbal: een fantastische dribbel die niet snel genoeg wordt uitgevoerd, zal zelden tot een doelpunt leiden.

Wat doen topleiders die snelheid en kwaliteit combineren?

Zenger onderzocht ook 360° assessments van 75.000 topleiders in de hele wereld en distilleerde daaruit een groep van leiders die zowel qua snelheid als qua kwaliteit bij de top behoorden. Hij vergeleek die groep met alle andere leiders uit de database. Op die manier vond hij welke gedragingen kenmerkend zijn voor de leiders die zowel qua snelheid als qua kwaliteit beter scoorden dan het gemiddelde. Hij vatte die samen in zeven clusters, die ervoor zorgen dat deze leiders er het best in slagen om twee ogenschijnlijk tegengestelde doelstellingen van topleiderschap met elkaar te combineren. We zetten ze op een rijtje.

Mensen in een meeting

Bron foto: Shutterstock

1. Duidelijke strategische visie en kompas

Leiders die snelheid en kwaliteit kunnen combineren, hebben een brede langetermijnvisie en zijn in staat die helder naar voor te brengen om zo de strategie te vertalen in duidelijke en haalbare doelstellingen. Dat is eigenlijk vrij logisch, want wie geen goede kaart heeft, kan gemakkelijker verdwalen. Ignace Van Doortselaere, de CEO van Neuhaus zegt in dit verband altijd dat de leider het kompas in de hand moet houden, zodat ook na zijsprongetjes snel weer de juiste richting wordt gevonden.

2. Uitgestippelde weg met deeldoelstellingen

De snelheid en de kwaliteit klimmen naar een hoger niveau als medewerkers telkens weer een nieuw doel voor zich zien. Vergelijk het met de prestaties in tijdritten in het wielrennen. Renners die plots een voor hen gestarte renner in het vizier krijgen, zetten sterkere prestaties neer.  Als medewerkers deeldoelstellingen in het vizier kunnen houden, werken ze volgens Zenger harder en beter.

3. Heel sterke communicatie

Als iedereen weet welke richting het bedrijf uitgaat en wat de volgende milestones zijn, dan gaan de productiviteit en de snelheid naar een hoger niveau. Als medewerkers niet worden geïnformeerd, werken ze trager en maken ze meer fouten.

4. De moed om te veranderen

Snelheid en kwaliteit zijn ook het resultaat om – met hetzelfde einddoel voor ogen – onderweg te kiezen voor andere methodes, voor een verfrissende aanpak of voor het inspelen op opportuniteiten.

5. Open oog op de wereld

Wie te veel bezig is met het oplossen van interne problemen, dreigt grote veranderingen in de wereld of in consumentengedrag mis te lopen en is dan bijna automatisch verplicht om trager te werken. Leiders die kwaliteit en snelheid kunnen combineren, kijken met een open geest naar de samenleving en identificeren er trends die ze vertalen naar hun eigen bedrijf. 

6. Bron van inspiratie

Leiders die snelheid en kwaliteit kunnen combineren, slagen daarin omdat medewerkers naar hen opkijken. Niet omdat ze de baas zijn, maar omdat ze inspireren en verbondenheid kunnen creëren vanuit hun passie om de organisatie beter te maken. In hun boek 'Leidinggeven zonder omwegen', zeggen Joan De Winne en Hilde Clement daarover dat leidinggevenen die het principe van de wortel en de stok blijven hanteren zowel qua snelheid als qua kwaliteit zichzelf in de voet schieten.

7. Innovatiekracht

Leiders die goed scoren op snelheid en kwaliteit zijn mannen en vrouwen die permanent op zoek zijn naar kleine verbeteringen in de bestaande prodcedures, maar die ook de moed hebben om procedures helemaal in vraag te stellen en desnoods volledig te vernieuwen.
 
Zenger is ervan overtuigd dat de combinatie van snelheid en kwaliteit de komende jaren cruciaal wordt in organisaties, maar beweert dat zijn onderzoek ook aantoont dat ze niet noodzakelijk in tegenspraak met elkaar hoeven te zijn. Het is volgens hem duidelijk dat een aantal specifieke gedragskenmerken aangeven welke leiders snelheid met kwaliteit kunnen combineren.