We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. Met het internet in de hoofdrol en een bewustzijnsverschuiving als gamechanger. Realiseer je dat we in een revolutionair tijdperk leven en dat ook jij deze verschuivingen bewust kunt meemaken en er je stempel op kunt drukken.

Als je door de geschiedenis bladert, is het uitermate helder dat de wereld vele monumentale verschuivingen heeft doorgemaakt, waarbij de maatschappij op haar grondvesten is ontworteld en terug is opgebouwd.

Een paradigmawisseling is een fundamentele verandering in aanpak of onderliggende veronderstellingen. Toen bijvoorbeeld Pythagoras stelde dat de aarde rond was in plaats van plat zijn de fundamenten van de wetenschap en het menselijk begrip van de wereld compleet ondersteboven gehaald. Zo betekende de Industriële Revolutie ook een complete verandering van productie, levensstijl en economie.

Een paradigmawisseling kan effectief een samenleving op zijn grondvesten doen beven en op een volledig nieuwe koers zetten. Hoewel dat wellicht niet blijkt uit de berichtgeving in de mainstream media zijn er voortekenen dat we in het beginstadium van een nieuwe paradigmaverschuiving zitten.

Deze verschuivingen vinden plaats in vele van werelds meest basale elementen die de manier waarop we leven volledig herdefiniëren. Dit zijn 8 signalen dat de wereld een paradigmawisseling ondergaat:

1. De kracht van het internet en het Informatietijdperk

Het internet is misschien wel de grootste uitvinding in de geschiedenis van de mensheid. Nooit eerder hadden we toegang tot zo’n breed scala uiteenlopende informatie uit de hele wereld. Velen vergeten dat het internet nog maar van begin negentiger jaren voor een breed publiek toegankelijk is en de verspreiding ervan nog lang zijn piek niet heeft bereikt.

Het internet heeft zonder twijfel de aanleiding gegeven tot het informatietijdperk dat mensen bewust maakt van wat er werkelijk gaande is in de wereld. En dat voedt ook vrijwel alle andere veranderingen.

Een stortvloed aan informatie is nu toegankelijk voor wie weet waar ze te zoeken. In slechts enkele minuten kunnen mensen nieuwe vaardigheden leren of horen ze verschillende versies van de waarheid. Het internet is niet alleen de aanleiding tot openheid van informatie, maar het maakt communicatie ook vrijwel direct wereldwijd.

Het is dan ook van het grootste belang dat het internet een open gedecentraliseerd systeem blijft waarin iedereen vrij kan toevoegen en werken als deze paradigmawisseling zich verderzet.

2. Toename van onafhankelijke online media

Dankzij het internet heeft onafhankelijke journalistiek een vlucht vooruit genomen. Alternatieve media zijn een steeds populairdere keuze voor zij, en vooral de jongere generaties, die echt geïnformeerd willen blijven.

Meer en meer mensen stappen af van het traditionele tv-journaal (en kabeltelevisie) en wenden zich tot online bronnen.

Hoewel mainstream nieuws voor de massa nog altijd de nummer één is om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen in de wereld, is het tij zich langzaam aan het keren, omdat mensen zich bewust worden dat de door bedrijven gesponsorde media meestal propaganda is en halve waarheden bevat. Zo is oorlogsvoering steeds minder te verantwoorden doordat onafhankelijke journalisten onthullen wat onze huidige machthebbers liever verborgen houden. Denk maar aan Bush en Cameron en hun verantwoording voor de oorlog in Irak.

Kapot spaarvarken

Bron foto: Shutterstock

3. Een wereldwijde monetaire herschikking

Hoewel je dat nooit in het VRT-journaal zult zien, is de dreiging van de instorting van de Amerikaanse dollar als werelds reservekapitaal reëel. En niet alleen de dollar, maar ook andere centrale munteenheden als de euro en yen staan onder druk.

Het paradigma van door centrale banken gecontroleerde economieën, waarin door het zonder dekking ongelimiteerd bijdrukken van geldkredieten en nul procent rentepercentages verstrekt worden, is een niet langer houdbare illusie.

Massa’s bubbels van eigen vermogen worden opgeblazen door deze goedkope kredieten. Samen vormen ze een massale schuld die, in de huidige economie waarin alleen de elite profiteert, bijna onmogelijk terugbetaald kan worden. Veel landen worden wakker doordat, net als bij alle andere bubbels, deze bubbels zullen barsten en beginnen zich daarom los te maken van de dollar.

Voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van een nieuwe centrale bank in de opkomende economie van de BRICS-landen, talloze landen die handelsverdragen (olie inbegrepen) sluiten en daarbij de dollar omzeilen en de aanhoudende verkoop van eigen aandelen door de Chinese regering, die vaak het laatste redmiddel is als koper van Amerikaanse schulden.

En er is niet alleen een verschuiving in de pikorde van fiduciair geld, ook decentrale crypto-valuta zoals Bitcoin bedreigen het systeem van fiduciair geld en de gecentraliseerde controle door een select groepje elite via centrale banken. Dat zal voor een wereldwijde machtsverschuiving zorgen.

4. De opkomst van de deeleconomie

De deeleconomie is een gedecentraliseerd model waarbij twee individuen samenwerken om rechtstreeks goederen of diensten te kopen of verkopen, zonder tussenkomst van een derde partij. Dit model wordt bijvoorbeeld gebruikt door AirBnb en Uber. Hierbij is er geen gecentraliseerde controle van de macht, waardoor mensen meer direct profiteren van hun producten en/of diensten in plaats van daarvoor onnodige tussenpersonen te betalen.

De deeleconomie is een trend met veel groeipotentieel naarmate technologie het mensen makkelijker maakt het op zichzelf te doen en hen de mogelijkheden biedt om hun productiemiddelen en het eindproduct in eigen beheer te hebben, in plaats van enkel betaald te worden voor het productieproces.

De deeleconomie is ook mogelijk door de overvloed aan goederen  die er al zijn, waardoor goederen worden gedeeld en hergebruikt in plaats van weggegooid en gereproduceerd.

Het top-down business model in de economie heeft het pad geëffend voor een systeem waarin een gedecentraliseerde bottom-up benadering de macht teruggeeft aan het volk.

Kinderen in de zon

Bron foto: Shutterstock

5. De verschuiving naar duurzame energie

De verschuiving naar duurzame energie is een uitgemaakte zaak: hernieuwbare energie is de toekomst. De verschuiving lijkt zelfs sneller plaats te vinden dan we ons realiseren.

Het Global Energy Initiative stelt: "Talrijke scenario's met voorspellingen over hernieuwbare energie voor 2020 zijn al in 2010 overtroffen." En het IEA stelt dat de wereld in 2012 voor ongeveer 13,2% van de totale primaire energievoorziening een beroep deed op hernieuwbare bronnen en dat in 2013 duurzame energie goed was voor bijna 22% van de wereldwijde productie van elektriciteit.

Met de toegenomen technologische mogelijkheden en de almaar groeiende bezorgdheid over de toestand van het milieu, schuift de wereld niet alleen op richting hernieuwbare energie, maar wordt ook de macht over energievoorzieningen en netwerken gedecentraliseerd.

Zo stellen zonnepanelen mensen direct in staat om zonder een energieleverancier als tussenpersoon zelf in energie te voorzien. Maar ook volledige steden en landen (zoals Paraguay, IJsland en Noorwegen) gebruiken 100% hernieuwbare energie.

Goedkope lokale energie lonkt aan de horizon, evenals de reële mogelijkheid van een wereld met gratis energie zoals Nikola Tesla die voorzag.

6. De terugkeer naar biologisch voedsel

Biologische voeding, boerenmarkten en lokaal geteeld voedsel, allemaal kennen ze een enorme stijging. De stijging is zo sterk, dat volgens de Organic Trade Association "tekorten één van de grootste uitdagingen zijn voor de industrie van vandaag. Ondanks de continue groei kan de productie geen gelijke tred houden met de vraag."

Voor een groot deel dankzij het internet en non-corporate gesponsord onderzoek zijn mensen het belang gaan inzien exact te weten wat er in het voedsel zit dat ze consumeren en hoe dat direct verband houdt met hun gezondheid. Dit zet een enorme druk op de levensmiddelenindustrie om zich aan te passen.

De resultaten daarvan worden zichtbaar, Chipotle zag zijn winst stijgen door af te stappen van genetisch gemodificeerde organismen, terwijl de winst van McDonalds blijft dalen, omdat mensen zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van hun producten.

7. Bewustwording van een wereld van overvloed

"De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht", is een beroemd citaat van Gandhi. Mensen worden er zich eindelijk van bewust dat er genoeg is, maar niet met de huidige systemen: niemand stelt dat er voldoende is voor iedereen om te leven volgens de huidige westerse levensstandaard.

Met de verschuiving naar duurzame energie, nieuwe vormen van gedecentraliseerde economie en overheid en het benutten van technologische mogelijkheden is er meer dan genoeg voor iedereen om een gelukkig leven te leiden.

Zo produceren we vandaag voldoende voedsel voor tien biljoen mensen, maar omdat de distributie ervan faalt, sterven er nog altijd velen een hongerdood. Net zo met water, waar het economisch systeem van schaarste wat technologisch mogelijk is in de weg staat.

Het begrip schaarste heeft lang de systemen van overheid en economie gevolgd, maar nu is een wereld van overvloed met nul-emissie niet langer een utopie. Het kan realiteit worden als mensen denken in termen van overvloed. Het Venus project is een schoolvoorbeeld van een alternatieve toekomstvisie voor een nieuwe duurzame wereld.

Jongen kijkt naar horizon

Bron foto: Shutterstock

8. Een wereldwijde bewustzijnsverschuiving

Eindelijk is er een bewustzijnsverandering aan de gang, waarbij mensen beginnen te zien dat ze deel uitmaken van het collectieve bewustzijn van Moeder Aarde.

Het internet en de toegenomen capaciteit om te reizen, heeft het voor mensen over de hele wereld mogelijk gemaakt zich te verbinden. Omdat veel delen van de mondiale samenleving daardoor zijn verbonden, merken mensen dat er meer is dan het leven rond de eigen kerktoren.

Velen beginnen zich te realiseren dat als een groep mensen lijdt, we allemaal lijden. Deze interconnectie met alles heeft geleid tot de opmars van meditatie en yoga en een op wereldschaal toenemende acceptatie van geestverruimende middelen als soft drugs en paddo’s. Mensen beginnen zich emotioneel steeds meer te binden met het leven over de hele wereld, in plaats van alleen hun directe omgeving.

Deze nieuwe realiteit toont mensen dat er meer is in het leven dan geld en dat de verbinding met alles wat levend is even waardevol, zo niet waardevoller is.

De wereld zit volop in het beginstadium van een een bewustzijnsverschuiving. Deze verschuivingen leiden tot een groeiende beweging van decentralisatie, waarbij de macht over de samenleving van de happy few wordt teruggegeven aan de massa.

Natuurlijk is er een zeer sterke tegenbeweging die zich tegen deze paradigmawisseling verzet en vecht om de gecentraliseerde macht op alle facetten van het leven te behouden. Dit is duidelijk zichtbaar in de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, waarbij de 1 % rijken van de wereld alleen maar rijker wordt ten koste van de andere 99 %.

De acties die deze elite onderneemt om haar macht te behouden, worden met de dag radicaler en wanhopiger. Maar de wereldwijde paradigmaverschuiving heeft één groot voordeel, waarvan ik geloof dat het de gamechanger is, en dat is de wil van het volk. Niet alleen de mensen van één enkel land, maar een verenigde mondiale beweging zoals Occupy Wall Street, de Arabische Lente en de Mars tegen Monsanto die rond centrale thema’s tegelijkertijd wereldwijd plaatsvinden.

Ontwaak en maak het prille beginstadium mee van een revolutionaire paradigmawisseling in het bewustzijn van de massa die de samenleving werkelijk ten goede kan veranderen.

Dit artikel is een herwerking van het artikel '8 signs the world is undergoing a paradigm shift' dat Tim Bryant  schreef voor The Last American Vagabond.