Dieter ontwikkelde een app die ondernemers helpt hun online advertisingbudget optimaal te spenderen. De app haalt data uit Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Marketing en Analytics door er een algoritme op los te laten en geeft zo een ideale verdeling van het beschikbare budget weer. Gebruikers van de app betalen een vast maandelijks bedrag voor het gebruik van de app. Om tot dit bedrag te komen gebruikte Dieter de zogenaamde Westendorp-methode.

Ontwikkeling van de MVP

In eerste instantie ontwikkelde Dieter een zogenaamde MVP, voluit Minimum Viable Product, van zijn app. Dat is een soort eerste versie van de app die net genoeg features bevat om interessant genoeg te zijn, maar toch kan worden gebouwd met een minimum aan investeringen in tijd en middelen.

Dieter liet deze MVP testen door een select aantal ondernemers die hij persoonlijk had aangesproken. Op basis van de feedback die hij voortdurend verzamelde, werkte hij aan updates voor de applicatie. Na verloop van tijd begon de app zijn finale vorm aan te nemen en werd het stilaan tijd voor de publieke lancering.

Markt

Dieter was tot het inzicht gekomen dat een abonnementsformule voor hem het beste verdienmodel was. Hij had echter geen idee van de ideale prijs voor zijn applicatie, een eerste bevraging bij zijn testpubliek had erg uiteenlopende resultaten opgeleverd, en was dus niet echt effectief. Daarom besliste Dieter het nogmaals te proberen, deze keer met de Westendorp-methode.

Een enquête voor het testpubliek

Alle testers van de app kregen de vraag een enquête in te vullen. Dit hadden ze in de loop van de testperiode al regelmatig moeten doen, want op basis van deze enquêtes werkte Dieter aan de verdere ontwikkeling van de MVP. De eerste vraag van de enquête zag er zo uit:

Welke maandelijkse prijs voor het gebruiken van de app beschouw je als goedkoop? 

(automatisch worden lagere prijzen hierbij gerekend)

€ 0
€ 1 - 10
€ 11 - 20
€ 21 - 30
€ 31 - 40
€ 41 -50
€ 51 - 60
€ 61 - 70
€ 71 - 80
€ 81 - 90
€ 91 - 100

De resultaten van deze vraag werden op een grafiek geplaatst, dat gaf deze curve:

Goedkoop

De volgende vraag die Dieter stelde was deze:

Welke maandelijkse prijs voor het gebruik van de app lijkt jou zo goedkoop dat je twijfelt aan de kwaliteit ervan? 

(automatisch worden lagere prijzen hierbij gerekend)

€ 0
€ 1 - 10
€ 11 - 20
€ 21 - 30
€ 31 - 40
€ 41 -50
€ 51 - 60
€ 61 - 70
€ 71 - 80
€ 81 - 90
€ 91 - 100

Opnieuw werden resultaten op de grafiek geplaatst:

Te goedkoop

Vervolgens vroeg Dieter:

Welke maandelijkse prijs voor het gebruiken van de app beschouw je als duur? 

(automatisch worden hogere prijzen hierbij gerekend)

€ 0
€ 1 - 10
€ 11 - 20
€ 21 - 30
€ 31 - 40
€ 41 -50
€ 51 - 60
€ 61 - 70
€ 71 - 80
€ 81 - 90
€ 91 - 100

Op de grafiek gaf dat deze resultaten:

Duur

De laatste vraag die Dieter stelde was deze:

Welke maandelijkse prijs voor het gebruik van de app beschouw je als zodanig duur dat je hem niet wil aanschaffen? 

(automatisch worden hogere prijzen hierbij gerekend)€ 0
€ 1 - 10
€ 11 - 20
€ 21 - 30
€ 31 - 40
€ 41 -50
€ 51 - 60
€ 61 - 70
€ 71 - 80
€ 81 - 90
€ 91 - 100

Dat gaf deze curve:

Te duur

Vervolgens plaatste Dieter alle antwoorden op dezelfde grafiek. Zo verkreeg hij een ruit midden in de grafiek. Binnen deze ruit kon Dieter zijn ideale prijs vinden.

Prijszetting

Ga jij deze prijsmethode toepassen?