In Gent is er haast een wildgroei aan initiatieven die startende ondernemers vooruit moeten helpen. Positief, maar die krachten kunnen beter gebundeld worden. Daarom richtte Stad Gent, samen met 34 andere partners, de Startersfabriek op. Dat platform moet alle startersinitiatieven samenbrengen en zo de dienstverlening naar starters, student-ondernemers en pre-starters stroomlijnen. Het kostenplaatje? Anderhalf miljoen euro. Vooral jongeren zouden zo meer aan het ondernemen moeten slaan. 

Gent heeft al jaren een doorgedreven startersbeleid. Er zijn de starterscontracten die (her)beginnende ondernemers financieel ondersteunen, de halfjaarlijks startersevents en ondernemers kunnen gratis hun zaak opstarten in Gent. Daarnaast zijn er ook veel initiatieven uit Gentse onderwijsinstellingen en organisaties. Om al die initiatieven beter op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen, is er nu dus de Startersfabriek.

Zowel online als offline

De Startersfabriek krijgt zowel een online als offline kant. Het digitale gedeelte, dat nu eerst vorm krijgt, moet starters wegwijs maken doorheen het ruime aanbod van ondersteunings- vormings-, en begeleidingsinitiatieven. Daarnaast wordt er ook aan een fysieke plek gewerkt, waar starters terecht kunnen met al hun vragen, andere starters ontmoeten en infosessies volgen. De Startersfabriek moet zowel online als fysiek een broedplaats worden voor startende ondernemers.

Daniel Termont en Mathias Declerq Gent

Daniël Termont, burgemeester en Mathias Declerq, schepen van Ondernemen in Gent. 

Gent als ondernemende stad

Gent is volgens Mathias De Clerq, schepen van Ondernemen, de stad met het meeste aantal start-ups. “De cijfers liegen niet: de afgelopen jaren kwamen er telkens ongeveer 2.500 ondernemers bij. We hebben de hoogste oprichtingsratio van Vlaanderen, Antwerpen inbegrepen. De gespecialiseerde pers vergelijkt Gent op dat vlak met steden als Barcelona en Milaan,” vertelde hij daarover in Het Nieuwsblad.

“Met de Startersfabriek zetten we opnieuw een grote stap vooruit om het startersklimaat in Gent verder aan te wakkeren. Dit van onderuit, samen met alle partners die in Gent actief zijn om starters te stimuleren. Zo zorgen we voor een efficiënt en bloeiend ecosysteem voor starters in Gent,” sluit De Clerq nog af.

Het eerste publieke wapenfeit van de Startersfabriek wordt een groot Starterscongres op 23 maart in De Krook. De komende maanden zullen de partners van de Startersfabriek dit evenement voorbereiden en vormgeven. Tegen dan zou ook het digitale platform klaar zijn.