Nog altijd is de perceptie dat de start-ups de wereld aan het overnemen zijn. Het succesrijke boek “Exponentiële organisaties” van Salim Ismail en Yuri Van Geest van The Singularity University is daar niet vreemd aan. Ook in eigen land blijven grotere organisaties de start-upcultuur benijden en proberen ze die als het ware in hun bedrijf te injecteren.

Gedopeerd met te veel geld

Maar volgens Business Insider is de manier waarop met name Amerikaanse start-ups de jongste jaren successen hebben geboekt en geld opgehaald, eigenlijk te vergelijken met de prestaties van atleten die naar doping hebben gegrepen. En de durfkapitalisten die enorm veel geld in de start-ups hebben gepompt, beginnen dat nu ook te beseffen.

Durkapitalist Bill Gurley bond in april de kat de bel aan door te stellen dat te veel bedrijven eigenlijk te veel geld hebben opgehaald en dat ze onvoldoende goede cijfers kunnen voorleggen om naar de beurs te gaan. Volgens Keith Rabois van Khola Ventures blijkt bij het wegnemen van de doping die de start-ups in de vorm van heel veel kapitaal hebben gekregen, dat er maar weinig zijn die in staat zijn een disruptief bedrijf uit te bouwen dat echt miljoenen dollar waard is.

Business Insider deed een rondgang bij verschillende durfkapitalisten om te vragen wat er in dit stadium met de veel gehypete start-ups zal gebeuren en trok daaruit een aantal duidelijke conclusies, die we hieronder voor jou samenvatten.

Durfkapitalisten zullen minder genereus zijn

Het is voortaan een stuk moeilijker om geld op te halen in Silicon Valley. Maar omdat een beursgang blijkbaar voor veel start-ups toch niet zo evident is, staan de durfkapitalisten voor het dilemma of ze er nog meer geld in pompen of misschien beter dat geld reserveren voor nieuwe start-ups. Start-ups die misschien meer kansen hebben om het te maken.

En de kans is groot dat ze voor die laatste optie kiezen, omdat ze moeten toegeven dat ze bij de initiële funding van de eerste start-ups hun potentieel te hoog hadden ingeschat. Door het succes van bedrijven als Uber was een soort obsessie ontstaan om een dergelijke groeikans bij een andere start-up toch maar niet te missen. Gevolg: durfkapitalisten stelden te gemakkelijk geld ter beschikking. Die obsessie moet nu echter plaats maken voor een groter realiteitsbesef.

Start-ups zullen in de kosten snijden en medewerkers ontslaan

Van de weeromstuit zullen start-ups met de neus op de feiten worden gedrukt: ze zullen hun maandelijkse 'cash burn' drastisch moeten verminderen. Dat kan onder meer door gratis eten, en andere extralegale voordelen zoals een was- en strijkdienst af te schaffen, maar eigenlijk vooral door medewerkers op straat te zetten.

Een kleine rondvraag van durfkapitalist Haystak leerde bijvoorbeeld al dat heel wat start-ups de jongste maanden hun cash burn al met 50% tot 70% hebben doen dalen. Ook het zoeken naar minder prestigieuze en dus goedkopere kantoorruimte is een middel om de kosten terug te schroeven. En dat zal gevolgen hebben voor de vastgoedprijzen in Silicon Valley.

Een aantal start-ups zal er het bijltje bij neerleggen

Eén en ander zal er ook toe leiden dat start-ups hun volgende nodige kapitaalronde niet rond zullen krijgen. Tot nu toe bleef het aantal faillissementen bij start-ups redelijk beperkt, omdat ze geloofden dat ze het toch zouden halen met wat extra geld. Toch zal het aantal faillissementen sterk toenemen.

Durfkapitalisten van Khosla Ventures verwachten zelfs dat de helft van de start-ups die in eerste instantie op grote successen leken af te stevenen de boeken zullen moeten neerleggen. Vooral start-ups die hun omzet vooral realiseren via verkopen aan andere start-ups dreigen in een bijzonder lastig parket verzeild te raken.

Overnames door grotere bedrijven zullen enkel gebeuren als dit strategisch in hun kader past en tegen lagere prijzen

Sprookjes zoals dat van Instagram, dat door Facebook in 2012 werd overgekocht voor 1 miljard dollar op het ogenblik dat het nog maar dertien medewerkers had, zitten er niet meer in. Als start-ups er niet in slagen een beursgang te forceren, sturen de durfkapitalisten toch aan op een exit. En dat betekent dat ze de start-ups waarin ze hebben geïnvesteerd, proberen te verkopen aan bedrijven die wel al op de beurs noteren. Wat uiteindelijk leidt tot het verlies van een groot aantal jobs.

Downsizing zorgt voor morele klappen

Start-ups die erin slagen wel nog geld op te halen, zullen zich vaak moeten tevreden stellen met lagere bedragen dan voorheen. Maar dat betekent automatisch dat ze de droom om uit te groeien tot een “unicorn”- een bedrijf met een waarde van 1 miljard dollar – moeten opgeven.

Dat geeft een ferme deuk in het ego van de oprichters en het demotiveert de medewerkers, waardoor verschillende talentvolle medewerkers andere oorden gaan opzoeken. En dat zorgt er dan weer voor dat het voor die start-ups nog moeilijker wordt om het alsnog waar te maken.

bron: Business Insider