foto: Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme

Sinds de lancering in september 2016 activeerde het Belgische micro-investeringsplatform WinWinner al meer dan 1 miljoen euro spaargeld door kleine beleggers de weg te wijzen naar het investeren in veelbelovende start-ups. Opmerkelijk, omdat WinWinner deze mijlpaal bereikte door gebruik te maken van winwinleningen en de taxshelter voor start-ups: twee maatregelen die tot voor kort nog té weinig bekendheid – en dus succes – kenden bij zowel bedrijven als beleggers. Meer en meer investeerders vinden de laatste tijd de weg naar start-ups. Opvallend veel van die investeerders komen daarbij rechtstreeks uit het netwerk van de ondernemers zelf.

Particulieren investeren in ondernemers

De maatregel waaraan WinWinner – zélf een jonge Belgische onderneming, nota bene – zijn naam ontleende, is de zogeheten winwinlening: een bijzondere kredietvorm waarbij spaarders hun financiële middelen ter beschikking stellen van startende ondernemingen. Aangezien deze financieringsmethode op maat gemaakt is voor kleine – vaak particuliere investeerders – komt een groot deel van de winwinleningen uit het eigen netwerk van de ondernemers zelf. Een trend waar WinWinner sterk op inspeelt.

“Veel ondernemingen zijn zich niet bewust van het potentieel van hun netwerk als het aankomt op investeringen. Wij helpen hen om dit netwerk financieel te activeren.” stelt Matthias Browaeys, oprichter WinWinner. 

Minder bekend: de taxshelter voor start-ups

Een andere maatregel waarop WinWinner inzet bij het connecteren van bedrijven met potentiële investeerders, is de taxshelter voor start-ups. Een woord waarbij vandaag nog té veel mensen meteen denken aan de fiscale maatregel ter ondersteuning van de filmindustrie. Terwijl dat maar één – en zeker niet het meest relevante – voorbeeld is van de term. Interessanter is de bredere variant voor start-ups, waarbij de investeerder aandelen verwerft van een jong bedrijf, en dat met een belastingvoordeel van 30% tot zelfs 45% van het geïnvesteerde bedrag.

Veel ondernemingen weten te weinig af van voordelen

Door de relatief geringe bekendheid van de winwinlening en taxshelter ontbreekt het start-ups vaak aan kennis omtrent de verschillende financieringsmogelijkheden. Veel jonge ondernemingen weten bijvoorbeeld niet dat ze een winwinlening als hefboom kunnen gebruiken bij het verkrijgen van krediet bij de banken. Het bedrag van de winwinlening wordt namelijk als eigen inbreng beschouwd. Door ondernemers professioneel te begeleiden én door als matchmaker op te treden tussen bedrijven en investeerders probeert het micro-investeringsplatform sterke impulsen aan het Belgische ondernemers- en investeerdersklimaat.

Volgens WinWinner blijkt dat de beslissing om al dan niet in een bepaalde start-up te investeren, steeds meer rekening wordt gehouden met het concept, de gedrevenheid en het unieke karakter van het bedrijf. Net daarom is het belangrijk voor ondernemingen om transparant en duidelijk over hun businessplan te communiceren.