Telecom en cloudbedrijf Destiny blaast dit jaar tien kaarsjes uit. En er is nog een andere goede reden om te vieren want de scale-up uit Zaventem, uitgegroeid tot de belangrijkste challenger op de Belgische telecommarkt, zet al enkele jaren op een rij double digit-groeicijfers neer. Het leverde Destiny de ‘Most Sustainable Growth 2018’ award op, doordat het jaar na jaar in de Deloitte Fast 50-ranking van snelst groeiende technologiebedrijven in België stond. Medeoprichter en CEO Daan De Wever gaat er echter niet bij zweven. “Ondernemers die zichzelf niet kunnen wegcijferen, omdat hun ego te groot is, halen nooit het volledige potentieel uit hun bedrijf. Je moet ook mensen aan boord durven te halen die veel slimmer zijn dan jijzelf.”

Ondernemersclichés vragen af en toe om bevestiging. Zo een bevestiging is Daan De Wever, medeoprichter van telecombedrijf Destiny in Zaventem, dat de voorbije jaren groeide als kool. Op zijn vijftiende verdiende hij al zijn eerste strepen als ondernemer in spe door schoolfuiven te organiseren. Enkele jaren later hield De Wever het op de universiteit al na één jaar voor bekeken, waarna hij noodgedwongen een tijdlang de kost moest verdienen met allerlei uitzendbaantjes. Een wat rafelig parcours dus, maar het belette hem allerminst om als ondernemer bijzonder hoge ogen te gooien.

“Ik studeerde economie, en mijn punten in dat eerste jaar universiteit waren eigenlijk bijzonder goed. Maar tegelijk besefte ik toen al dat ik het écht niet zag zitten om nog drie jaar lang met mijn neus in de boeken te zitten”, zegt hij. “Ik heb dat toen ook met zoveel woorden aan mijn ouders verteld, en ben meteen op zoek gegaan naar werk.”

Uitstekende leertijd

Met enkel een secundair diploma economie-wiskunde op zak spring je uiteraard niet zo zo heel ver als starter op de arbeidsmarkt. “Een jaar lang heb ik dus zowat alles gedaan, van werken in magazijnen tot vloeren leggen, vertelt De Wever. Toch was dat een uitstekende leertijd, omdat ik er veel respect heb opgedaan voor mensen die hun job met passie uitoefenen.”

“Mijn persoonlijke ambitie lag uiteraard wel hoger, uiteindelijk kon ik ergens aan de slag als topograaf. Ik had niet het juiste diploma maar kon de werkgever er wel van overtuigen dat ik dankzij met mijn werklust én stevige wiskundige bagage toch geknipt was voor de job. Enkele jaren later heb ik dan de kans gekregen om mee de schouders te zetten onder een ingenieursbureau dat pionierde met 3D-modellen voor de bouwsector. Daar is mijn carrière echt van start gegaan.”

Het gat in de markt

Destiny, het geesteskind van Daan De Wever en zijn jongere broer Samuel, zag in 2008 het daglicht. “Het was mijn broer die met het idee kwam aandraven om samen een klein telecombedrijfje over te nemen. Ik heb toen even geaarzeld - wegens totaal geen achtergrond in die technologie - maar waagde finaal dan toch de sprong.”

Op dat moment zagen we daar een duidelijk gat in de markt: de grote, klassieke telecomspelers leverden maar tot een bepaald niveau verbindingssnelheid via koperdraden. Bedrijven die meer wilden, moesten overschakelen op glasvezelverbindingen. Wij hadden toen een technologie gevonden die het ons mogelijk maakte om via die koperdraden toch een snelheid te bieden die vijftig keer hoger lag dan wat de grote operatoren toen konden aanbieden. Die technologie kon bedrijven uiteraard flink wat geld doen besparen. Zo zijn we toen in de markt gerold.”

Anno 2018, tien jaar na oprichting, focust het bedrijf uit Zaventem vooral op innovatieve cloud-technologie. “We profileren ons nu als een virtuele cloud-operator die middelgrote bedrijven heel snel en laagdrempelig toegang biedt tot bestaande infrastructuur en hen tegelijk innovatieve cloud-technologie aanbiedt”, verduidelijkt Daan De Wever.

Vooral onze snelheid en flexibiliteit hebben ons behoorlijk snel in de rol van challenger in de telecommarkt geduwd

“Finaal draait het daarbij zelfs niet zozeer om wat we onze klanten op technologisch vlak te bieden hebben: vooral onze snelheid en flexibiliteit hebben ons behoorlijk snel in de rol van challenger in de telecommarkt geduwd. Wij luisteren meestal net iets beter naar de vragen van onze klanten dan sommige heel grote spelers, en met die aanpak kunnen we het verschil maken.”

Reuzen op lemen voeten

Destiny telt intussen ruim 140 medewerkers, deed de voorbije jaren de ene overname na de andere en werd ook al meermaals onderscheiden voor zijn vernieuwende aanpak en snelle groei. In die zin lijkt dit groeiverhaal dan ook nogal wat parallellen te vertonen met de klassieke successtories van talloze technologiebedrijfjes in Silicon valley. Alleen: veel van die snelle groeiers daar bleken achteraf ook reuzen op lemen voeten te zijn, en vaak verdwenen ze nog sneller dan ze gekomen waren.

Zelf vindt Daan De Wever die vergelijking niet helemaal opgaan. “We zijn behoorlijk snel doorgegroeid tot een scale-up, dat klopt, maar ik zie toch ook grote verschillen. Haast al die Silicon valley-bedrijfjes moeten echt schaalgrootte verwerven op basis van een puur technologisch verhaal. Bovendien worden ze haast allemaal rechtgehouden door venture-kapitaal, waarbij zo snel mogelijk groeien en geld opbrengen meestal de voornaamste betrachting is.”

Destiny is ook een groeibedrijf, maar wij doen dat op een heel constante en duurzame wijze. Via onze positionering als virtuele cloud-speler kunnen wij nog heel lang stevig doorgroeien zonder ons karretje te moeten aanhaken aan een grote, kapitaalkrachtige speler. Dat blijkt overigens ook uit de cijfers: we draaien vandaag meer dan 40 miljoen euro omzet, maar boeken tegelijk ook al ruim 8 miljoen euro winst voor afschrijvingen. Wij zijn dus geen bedrijf dat cash verbrandt, integendeel, wij genereren cash.

Sociaal vangnet

Als geboren ondernemer kijkt De Wever zelf ook met een enigszins kritische blik naar het huidige Vlaamse ondernemerslandschap. “Ik ben er van overtuigd dat ons sterk uitgebouwde sociale vangnet heel wat potentiële ondernemers afremt om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Vanuit sociaal oogpunt kan ik ons systeem enkel maar toejuichen, maar tegelijk stel ik vast dat heel wat mensen hierdoor ook gevangen blijven in hun comfortzone”, stelt hij.

“Ergens is dat wel jammer. Ik denk dat er voor ons onderwijs, dat toch nog altijd van zeer goed niveau is, een uitermate belangrijke rol is weggelegd op dat vlak. Almaar meer technologiebedrijfjes ontstaan in of rondom onze universiteiten. Die kunnen wat mij betreft nooit te veel aandacht besteden aan intrapreneurship en ondernemerschap.”

Ik ben er van overtuigd dat ons sterk uitgebouwde sociale vangnet heel wat potentiële ondernemers afremt om de stap naar het ondernemerschap te zetten

“Begrijp me niet verkeerd: het gaat wat dat betreft wel degelijk de goede richting uit, maar misschien moeten we in dit land ook wel wat meer aandacht hebben voor onze al wat grotere groeibedrijven. Toegegeven, het is doorgaans iets minder hip dan de start-up of scale-up scène, maar deze zijn vaak wel heel uniek en grensverleggend, vaak zelfs op wereldvlak.”

Even op de rem staan

Anno 2018 is Destiny goed op weg om zelf zo’n status te verwerven, maar De Wever toont zich niet te beroerd om toe te geven dat hij op dat vlak de voorbije jaren wel flink wat leergeld betaald heeft. “Als je zo snel groeit, loop je als bedrijf ook heel snel het risico om in een soort van reactieve modus te belanden. Daarmee bedoel ik: je focust zo exclusief op groei dat je al snel de neiging hebt om je basis te verwaarlozen.”

De kracht van een groeibedrijf is het aanpassingsvermogen, omdat je continu in transitie bent. Maar als je basis niet goed zit, kan je ook nooit een zelflerend bedrijf worden

“De kracht van een groeibedrijf is het aanpassingsvermogen, omdat je haast continu een bedrijf in transitie bent. Maar als je basis niet goed zit, kan je ook nooit een echt zelflerend bedrijf worden. Ook wij hebben op een gegeven ogenblik even op de rem moeten staan, om wat tijd en ruimte scheppen om meer in die basis te investeren.

“Daarbij aansluitend, en minstens even belangrijk is dat je voldoende aandacht hebt voor je team. Je kan op papier de mooiste strategische of financiële groeiplannen uittekenen, maar wat schiet je daarmee op als je niet de juiste mensen in je team hebt om die plannen niet enkel vandaag maar ook nog binnen drie jaar mee te dragen en uit te voeren? Die balans vinden, is een enorme uitdaging.”

Externe CEO

Daan De Wever voegde in 2009, toen Destiny amper één jaar bestond, ook zelf de daad bij het woord. Vanuit het besef dat hij operationeel geen absolute topper was, haalde hij toen al een externe CEO binnen. “Wanneer je als ondernemer niet kan loslaten omdat je ego te groot is, dan zal je bedrijf nooit zijn volle potentieel kunnen uitspelen. Die beslissing toen was wellicht de beste die mijn broer en ik ooit genomen hebben.”

We zijn vandaag uitgegroeid tot de belangrijkste challenger voor de klassieke spelers op de Belgische telecommarkt, maar dat hebben we in grote mate te danken aan de inbreng van de zeer ervaren CEO die we toen binnenhaalden. Wij hadden in 2009 een leuk idee én we hadden net een klein bedrijfje met potentieel overgenomen, maar we hadden er geen flauw idee van hoe we dat nu allemaal in praktijk moesten aanpakken en hoe die markt nu precies in elkaar zat.”

Je mag als ondernemer nooit schrik hebben om mensen aan boord te halen die veel slimmer zijn dan jijzelf: op termijn wordt net die mix de grote sterkte van je bedrijf”, besluit Daan De Wever.