Veel start-ups veroveren de wereld met een technologisch product, maar niet Marie Van den Broek. In de tiende aflevering van Techmag vertelt deze 25-jarige Oost-Vlaamse hoe ze met haar bedrijf My Add On een product bedacht dat krukken pimpt. Specifiek deelt ze haar ervaringen over het runnen van een early stage start-up. “Tuurlijk was het niet altijd gemakkelijk. Ik kwam net van de schoolbanken, dus wist ik totaal niets van het ondernemersleven”, zegt ze in een openhartig gesprek.

Focus en wilskracht als groeimotoren

De opzetstukjes voor krukken werden omgedoopt tot de MySleeve, het eerste product waarmee de 25-jarige onderneemster hoge ogen gooit. In de aflevering licht ze toe waarom ze haar snelle groei vooral te danken heeft aan focus en wilskracht.

“Als ondernemer moet je natuurlijk over een groot aantal hard en soft skills beschikken”, nuanceert ze. “Maar ik heb toch gemerkt dat focus en wilskracht de twee voornaamste eigenschappen zijn. Je moet altijd een zeer specifiek omschreven doel voor ogen hebben, en daar heb je een zeer enge focus voor nodig. Wanneer je daar een enorme drang om er te geraken aan toevoegt, dan heb je toch een streep voor op de rest.”

Soms moet je net afstand nemen van je start-up en je tussen de gebruikers en potentiële klanten begeven

Dankzij die focus heeft Van den Broek zich vooral tussen gebruikers en potentiële klanten begeven. Door veel met hen te praten, wist ze perfect welke behoeften er waren en kon ze daar ook op inspelen. “Hoe gek het ook klinkt - daarvoor moet je soms net afstand nemen van je start-up”, vindt ze. “Je bent continu bezig met je start-up, maar door soms los te koppelen van de dagelijkse stress, heb je tijd voor andere dingen die je bedrijf net ten goede komen.”

Uitdagingen voor early stage start-ups

Toch heeft Van den Broek, zoals het elke start-up betaamt, al tig uitdagingen overwonnen. “Je moet weten dat ik net van de schoolbanken kwam toen ik met My Add On van start ging”, vertelt ze. “Ik wilde stap voor stap kennismaken met het ondernemerswereldje en bewust elke fase van een start-up meemaken. Daarom leek het me ook verstandig om bewust voor trage groei te kiezen.”

Ik wilde bewust elke fase van een start-up meemaken, daarom leek het mij verstandig om bewust voor trage groei te kiezen

Van den Broek spreekt duidelijk uit ervaring wanneer ze praat over het hebben van een doel, maar niet weten hoe er te geraken. “Ik had wel vaker het gevoel dat ik spartelde om te bereiken wat ik wilde”, zegt ze nuchter. “Daarom zijn acceleratoren zoals Start it @KBC en The Birdhouse wel handig - die bieden de nodige begeleiding die vaak ontbreekt in ons ondernemersklimaat.”

De gepimpte krukken

Wellicht hielp het ook niet dat Van den Broek een single founder is. “Pas op, ik heb in het begin gezocht naar een medeoprichter”, zegt ze. “Maar ik merkte dat het moeilijk was om iemand te vinden met dezelfde visie, die toch even bereid is als ik om ervoor te gaan én complementair is met mij. Dat betekent dat ik in mindere mate een klankbord had. Het voordeel is wel dat je alles weet over alles, en niet met anderen hoeft te overleggen.”

Vandaag staat Van den Broek wel op het punt om te partneren met een gelijkgezinde ondernemer. Meer weten over haar plannen en andere hindernissen die ze heeft overwonnen? Bekijk dan hieronder de volledige aflevering en abonneer je hier op Techmag!