Met groot succes rondde de Gentse start-up Hoplr onlangs zijn tweede kapitaalronde af, goed voor 1,15 miljoen euro. Een stevige financiële injectie van Belfius en Matexi Groep die de twee founders van dit succesvolle buurtplatform toelaat hun ambities te verhogen. Zoals het uitrollen van Hoplr in Wallonië en Nederland.

Met de bedoeling om mensen uit eenzelfde buurt (dorp of gemeente) dichter bij elkaar te brengen, hielden jonge ondernemers Jennick Sheerlinck en Jonas Heirwegh vier jaar geleden Hoplr boven de doopvont. Het platform wint nog elke dag aan populariteit en dient als online buurtplatform, bijvoorbeeld voor het organiseren van buurtactiviteiten, uitwisselen van spullen, melden van problemen en het terugvinden van verloren gelopen huisdieren.

Vandaag is Hoplr al in meer dan 1.000 buurten goed ingeburgerd en wordt het door ruim 120.000 gezinnen gebruikt, waarvan 68% van de gebruikers wekelijks en 82% maandelijks inlogt.

Drie applicaties, waarvan één betalend

Dankzij een geslaagde tweede investeringsronde kunnen de founders naarstig verder bouwen aan hun buurtplatform dat tot op heden enkel in Vlaanderen beschikbaar was. Het geld zal onder meer geïnvesteerd worden in operationele groei, vernemen we van co-founder Jennis Scheerlinck. “De komende maanden gaan we Hoprl ook uitrollen in Wallonië en Nederland”, klinkt het. “Deze kapitaalronde is vooral belangrijk om onze continuïteit te garanderen. Enerzijds om Hoplr gratis en reclamevrij te houden voor onze gebruikers, anderzijds om onze diensten voor lokale overheden verder uit te breiden", zegt Scheerlinck.

Naast een website en mobiele app omhelst Hoplr nog een service-dashboard dat - in tegenstelling tot de twee andere applicaties - wel betalend is. Daarmee kennen we meteen ook het verdienmodel van de Gentse start-up: Hoplr verstrekt licenties aan lokale overheden, nutsbedrijven, intercommunales en organisaties actief in de publieke sector. Op die manier kunnen al deze partijen buurtgerichte meldingen van algemeen nut verspreiden, bijvoorbeeld over wegenwerken of afvalophaling. Belangrijk is dat de berichtgeving steeds ter bevordering van de dienstverlening of communicatie naar de burger toe is, én zonder commerciële insteek.

Community building

Sheerlinck en Heirwegh willen van Hoplr een autoriteit maken op vlak van community building in een maatschappelijk kader. In samenwerking met IMEC, UGent en EY startten ze eerder al een aantal wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die ze nu dankzij deze financiële injectie verder hopen uit te breiden.

Voor Belfius is het meteen de eerste participatie in het kader van hun jonge partnership met accelerator The Birdhouse, het startersprogramma waarin de Belgische bank-verzekeraar jaarlijks fors investeert en dat beloftevolle scale-ups ondersteunt en verdere groeimogelijkheden biedt. Zo heeft The Birdhouse onder meer mentoren, workshops, kantoorruimte en hun netwerk beschikbaar gesteld aan Hoplr.

Ook Quaeroq, het investeringsfonds van de Matexi Groep, doet net als bij de eerste kapitaalronde van Hoplr in 2016 opnieuw zijn duit in het zakje. “Een duurzame buurt creëren houdt meer in dan het inplannen van een vastgoedproject”, zegt Kristoff De Winne, Manager Corporate Office bij Matexi. “We willen op een hedendaagse wijze daarom de sociale cohesie en interactie stimuleren.”