Snelle groei vereist een degelijke omkadering. Dat is zeker het geval voor scale-ups en hun founder teams. Het management van een digitaal groeibedrijf kan ondersteuning vinden via een raad van bestuur of een adviesraad.

De installatie van een adviesraad als eerste stap naar een meer mature organisatie biedt drie belangrijke hefbomen voor het managementteam: het creëert een betrokken orgaan naast het operationele team, het zorgt voor een cadans binnen het leven van de onderneming en het legt de focus op een beperkt aantal topics die in de raad aan bod komen.

Het advies binnen een adviesraad is meestal meer specifiek gericht op de operationele groeihefbomen van de venture en de rol van de ondernemers daarin, terwijl de adviezen binnen een raad van bestuur zich plaatsen in een breed gamma van topics die de legale entiteit achter het bedrijf aanbelangen. Een adviesraad is dus meestal meer gericht op groei en acceleratie dan een raad van bestuur. We gaan hier in op de andere verschillen tussen beide vormen van ondersteuning.

1. Bindend karakter

Een adviesraad is een extern klankbord samengesteld uit experten met de bedoeling de leiding te adviseren. Het advies heeft geen bindend karakter. Het is een informeel samengesteld gezelschap. De formaliteiten en administratie van de raad zijn beperkt.

Dat is in groot contrast met de raad van bestuur. Deze is het hoogste leidinggevende orgaan van een onderneming. De raad van bestuur houdt toezicht op het bestuur van de onderneming. De leden van de raad van bestuur hebben stemrecht en de kracht om veranderingen af te dwingen binnen de onderneming.

2. Aansprakelijkheid

Dit verschil heeft invloed op de aansprakelijkheid. Bij een raad van bestuur ligt die veel hoger dan bij een adviesraad. Wanneer de raad van bestuur een onderneming in de verkeerde richting stuurt, dan is zij hiervoor verantwoordelijk.

Dat is niet het geval bij een adviesraad aangezien haar advies niet-bindend is.

3. Motivatie van de leden

Een raad van bestuur draait om het bedrijf, met name de legale entiteit, en zijn welvaren. Vele bestuursleden hebben een rechtstreeks belang bij het bedrijfssucces en zijn bijvoorbeeld investeerder.

Bij een adviesraad ligt de klemtoon op de ondersteuning van het management/founder team. Een adviesraad is samengesteld uit externe experts die geen rechtstreeks belang hebben bij het succes van het bedrijf. De doelstelling is om de ondernemers te helpen succes te boeken, zonder daarbij (financiële) belangen te hebben.

4. Kosten

De kosten van een adviesraad zijn een grootteorde lager dan die van de raad van bestuur. Er zijn bijvoorbeeld geen verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid nodig. De zitpenningen zijn typisch beperkt en vormen eerder een onkostenvergoeding.

5. Advies

Beide raden hebben de intentie om advies aan te brengen. Dit gebeurt echter op verschillende niveaus. Het advies dat wordt gegeven bij de raad van bestuur is gericht op de continuïteit van de onderneming. De raad van bestuur heeft een bredere focus, omdat het over essentiële zaken gaat beslissen.

Hiertegenover heb je de adviesraad. Deze raad heeft een gerichte focus en staat de bedrijfsleiding meestal bij op een kritische activiteit of een specifiek groeiscenario. Het advies is dus meestal specifiek gericht op (een aantal van) de doelstellingen van het management.

Wat is de beste fit voor jouw context?

Hopelijk bieden deze punten een houvast om een eerste begeleidingsstructuur vorm te geven.

Raad vragen aan andere ondernemers of ervaren coaches is nooit een verloren investering. Een extern zicht op jouw situatie plaatst dikwijls de elementen op zijn plaats. In volgend artikel gaan we in op: wat kost een adviesraad en wat krijg je in ruil?

Interesse of vragen omtrent een adviesraad? Neem een kijkje op www.myadvisoryboard.be (aangeboden door Sirris).