Hoewel ondernemerschap afgelopen jaar fors aan terrein won, is er nog veel ruimte voor verbetering. Vanuit dat gedachtegoed lanceerde Gentenaar Bram Van de velde FoundME, een gratis platform voor matchmaking in ondernemerschap en onderwijsinstellingen. Binnenkort mag de jonge start-up één kaarsje uitblazen, maar een ding staat nu al vast: met Jonas Dhaenens (founder en CEO van hostingbedrijf Combell) heeft FoundME er een believer bij. Hij investeerde een mooi bedrag. Welke visie deze nieuwe start-up heeft en hoe die het verschil maakt voor startende en groeiende ondernemers? Ik zat met beide heren samen voor een boeiend gesprek.

Ondernemerschap democratiseren voor iedereen

Van de velde, die met zijn 26-jarige leeftijd nog maar recent de schoolbanken vaarwel zei, bedacht het idee voor FoundMe als student. “Ik was student-ondernemer en wilde mijn idee in gang zetten”, blikt hij terug. “Hoewel er op zich veel initiatieven en organisaties bestaan die prille ondernemers steunen, wist ik niet waar ik een co-founder kon vinden. Toen begon het idee te rijpen voor een matchmaking platform voor ondernemers dat vraag en aanbod met elkaar verzoent.”

Er bestaan al veel initiatieven voor ondernemers, maar ik merk toch dat er nog een drempel is om van start te gaan

Op basis van een profiel met zelfaangeduide skills, brengt FoundME gebruikers in contact met de gevraagde partij. Het kan gaan om een co-founder, maar net zo goed om een investeerder. “Je kunt je zoekopdracht verfijnen volgens je voorkeuren: een koffie drinken met een like-minded entrepreneur, een freelance medewerker of je licht opsteken bij iemand met een bepaalde vakexpertise”, legt Van de velde uit. “Wel blijven we bewust weg van rekrutering. Daarvoor bestaan er al genoeg initiatieven.”

Type caption (optional)

Het platform bevat ook nog een aantal andere functionaliteiten, zoals de ‘digitale mentor’ die elke dag een nieuwe uitdaging stelt om je ondernemersperikelen naar een hoger niveau te stuwen. “Ik weet dat er in Vlaanderen al veel bestaat voor en door ondernemers”, stelt Jonas Dhaenens. “Maar ik merk toch dat er nog een zekere drempel is. “FoundME is het duwtje in de rug dat potentiële starters nodig hebben om van start te gaan. Op die manier willen we ondernemerschap democratiseren voor iedereen.

Business- en distributiemodel met vallen en opstaan

Initieel zou FoundME als platform rechtstreeks worden aangeboden aan startende en groeiende ondernemers. In de praktijk bleek dat toch een uitdaging van formaat. “In die korte tijd ben ik mezelf al heel vaak tegengekomen”, geeft Van de velde toe. “FoundME zou een marktplaats worden voor en door ondernemers. Maar Louis Jonckheere van Showpad had me ervoor gewaarschuwd: in een land als België zou dat niet van een leien dakje gaan. Jammer genoeg heeft hij gelijk gekregen.”

Ik wil pas met een verdienmodel werken van zodra ik een kritische markt heb bereikt

“Ik heb echter het hoofd niet laten hangen, en besloot om het platform aan te bieden aan scholen en steden die ondernemerschap aanmoedigen. Die zorgen ervoor dat studenten, student-ondernemers en burgers met de goesting om te ondernemen zich registreren. FoundME beperkt zich trouwens niet tot de school die het platform gebruikt. Je kan net zo goed in contact komen met een expert uit een andere universiteit of hogeschool. De feedback is alvast positief: er is een mooie synergie ontstaan tussen FoundME en de betrokken steden of scholen.”

Opvallend: het matchmaking platform wordt vandaag voornamelijk gratis aangeboden. Van de velde steekt zelfs niet onder stoelen of banken dat hij volop op zoek is naar een werkend verdienmodel. “Ik wil eerst dat het platform een kritische massa kan bereikt”, zegt de jonge CEO resoluut. “Zodra voldoende mensen de meerwaarde zien, kunnen we evalueren of we bepaalde functionaliteiten betalend moeten maken. Uiteindelijk is Facebook toch ook begonnen op die manier?!

Wat je vaak ziet, is dat ondernemers een fee aanrekenen voor hun oplossing, maar dan haastig features toevoegen omdat er plots te weinig geld op de rekening staat

“Het platform moet voldoende onafhankelijkheid bewaren zodat FoundME zijn eigen visie kan omzetten naar de praktijk”, gelooft Dhaenens. “Het is te vroeg om het platform betalend te maken. Wat je vaak ziet, is dat ondernemers een fee aanrekenen voor hun oplossing, maar dan haastig features toevoegen omdat er plots te weinig geld op de rekening staat. En net in dit verhaal is het zo belangrijk dat Bram en zijn team zich aan hun visie kunnen houden.”

Daarom is het vandaag vooral een kwestie van keihard die toegevoegde waarde aan te tonen. Je weet wel, eieren in het platform steken om kippen te creëren. We wéten dat FoundME binnen het jaar ook geen miljoenen gebruikers zal tellen - er zijn ook niet zó veel potentiële ondernemers. Het is gewoon de bedoeling dat het stap voor stap geïntegreerd wordt in bepaalde, relevante communities. We mikken alvast op 15.000 gebruikers, een aantal waarmee de artificiële intelligentie in staat is om nóg relevantere matches zal vinden.”

Single founder met een klankbord

Zelf is Bram Van de velde er niet in geslaagd om een medeoprichter te vinden voor zijn start-up. Toch stond hij er niet alleen voor: samen met twee vrienden, die FoundME vooral leken te zien als een leuk project, legde hij de fundamenten van het bedrijf. Een van de twee treedt nu ook in dienst. “Dankzij hem en natuurlijk ook Jonas’ hulp heb ik toch steeds een klankbord”, relativeert Van de velde. “Je kunt niet over alles kennis hebben, en zeker niet als je geen medeoprichter hebt. Soms is dat vervelend, maar wie weet vind ik via FoundME iemand die ook mee instapt in het verhaal.”

Als FoundME bestond toen ik van start ging met Combell, dan was het bedrijf misschien nog sneller succesvol geworden

De harde waarheid is dat single founders altijd minder snel en minder ver gaan dan een bedrijf met een of meerdere medeoprichters”, meent Jonas Dhaenens. “Logisch, één persoon kan nooit alle capaciteiten hebben. Als ik kijk naar mijn eigen traject, dan zie ik dat ik als single founder de eerste twee jaar - dus toen mijn co-founder Frederik (Poelman, nvdr) nog niet aan boord was - wel wat tijd heb verloren.”

“Net dat versterkt mijn geloof in FoundME. Dankzij dat platform kan je vanaf de start een team samenstellen dat je bedrijf versterkt, heb je minder kapitaal nodig om je bedrijf op te starten en vanuit een gezamenlijk enthousiasme snel een MVP (minimum viable product, nvdr) uit te brengen en ben je bovendien in de mogelijkheid om meteen een snelle start te nemen. Als FoundME bestond toen ik in 1999 van start ging met Combell, dan had ik waarschijnlijk veel vlugger een dream team samengesteld. Dan zou het succes sneller zijn gekomen.”

Internationaal vertegenwoordigd

FoundME telt dan wel slechts één oprichter en heeft nog geen verdienmodel, toch maken scholen en steden in België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en zelfs Portugal er al volop gebruik van. “Het zijn zware weken, en door onder andere het tijdsverschil is het niet gemakkelijk om met contactpersonen uit verschillende werelddelen te communiceren”, klinkt het bij Van de velde.

Volgens mij is het een goed idee om FoundME snel in veel landen te vertegenwoordigen

“Elk land heeft natuurlijk zijn eigen regelgeving en manier van werken, dus is het goed dat Bram in sommige landen een adviseur heeft aangesteld”, vult Dhaenens aan.

“Ik denk dat het een goed idee is om het bedrijf snel in zoveel mogelijk landen te vertegenwoordigen”, vindt Bram Van de velde. “Ik las onlangs over WeWork en hun coworking space, en hoe ze meteen op heel veel plaatsen tegelijk aanwezig waren. Dat werkt. Anderzijds wil ik niet te snel groeien. Het is beter om trager vooruit te gaan dan meteen heuse bedragen in marketing te investeren, waardoor je misschien enkel eenmalige gebruikers aantrekt.