Amper negentien jaar oud is Hassan Al Hilou, de Brusselse ondernemer die momenteel furore maakt met zijn eigen bedrijf AGE Consultancy. Al Hilou heeft een helder doel voor ogen: meer diversiteit in ondernemingen brengen. “Op zich zullen de werknemers van een bedrijf niet terugdeinzen voor diversiteit. Maar als je hen gaat opleggen om een bepaalde, radicale bewustwording van diversiteit te creëren, dan krijg je verzet. Zoiets moet spontaan groeien.”

“Ondernemen zit in mijn bloed”, steekt Al Hilou van wal. “Sinds mijn twaalfde levensjaar was ik gefascineerd door economie en politiek, en bedacht ik ideeën om problemen om te zetten naar opportuniteiten. En dat is volgens mij de echte kern van ondernemerschap - een soort van onverwoestbaar optimisme om problemen te definiëren als een kans om het beter te doen.”

Raar gevoel

Met AGE Consultancy is Al Hilou dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Al op zijn vijftiende runde de ondernemer zijn eerste start-up, waarbij hij met een eigen ontwikkeld algoritme fake news wilde bestrijden. Hij leidde daarbij een team van tien mensen. “Pas op, we verdienden eigenlijk geen geld”, nuanceert Al Hilou. “Iedereen bouwde gewoon mee aan de start-up vanuit een soort belief. Met ons platform ‘YouthTalks’ wilden we bruggen bouwen tussen opinies en perspectieven. Tot ik besefte dat de start-up meer om mij draaide, wat ik eigenlijk nooit wilde. Ik was een leider van een bedrijf met plannen, maar de passie was een beetje verdwenen. En dat is een raar gevoel.

Toch was Al Hilou niet zinnens om zomaar zijn bedrijf stop te zetten. Al kwam er pas echt verandering toen de jonge tiener meermaals werd aangesproken door organisaties en politici met een maatschappelijk relevante vraag: ‘Jij bent jong en divers: hoe kunnen we mensen zoals jou bereiken?’

Geld interesseert me bitter weinig, ik wil gewoon kunnen bouwen aan mijn passie

“Ik herinner me nog goed toen ik op een dag naar huis wandelde, en me afvroeg waarvoor ik wilde staan”, vertelt Al Hilou. “Stoppen met mijn huidige onderneming was geen optie. De negatieve impact zou te groot zijn. Mensen die me toen al volgden en ervan overtuigd waren dat mijn onderneming ging mislukken, zouden zogezegd hun gelijk krijgen. Anderzijds kreeg ik vaak telefoon van ouders van jongeren die mijn naam gebruikten in hun spreekbeurten als voorbeeld voor andere jongen. Maar het feit dat iedereen me vroeg hoe hij of zij mensen zoals ik kon bereiken, heeft me aan het denken gezet.”

“Diversiteit was en is vandaag nog steeds een gat in de markt. Maar daarvoor wilde ik het zeker niet doen. Het is een beetje vreemd om als ondernemer te zeggen dat geld je weinig interesseert. Maar in mijn geval is dat nu eenmaal zo: ik voelde dat ik vooral gebrand was om iets met diversiteit te doen. Er was een nieuwe, organisch gegroeide passie. En daarom heb ik mijn eerste start-up achter de schermen laten groeien naar een adviesbureau over diversiteit.”

Diversiteit is geen PR-praatje, bedrijven hebben het echt nodig

Maar wat is diversiteit überhaupt? Voor Al Hilou draait het begrip rond age, gender en ethnicity - drie kernbegrippen die het acroniem van zijn bedrijf (AGE Consultancy, nvdr) vormen. “Diversiteit is echt niet moeilijk om te bereiken, maar wel om te begrijpen”, lacht de ondernemer. “Het is zoveel meer dan een loos PR-praatje of een leuke koptitel in de pers. Weet je dat sommige mensen mij willen profileren als die gast van Iraakse afkomst die het heeft gemaakt, omdat hij het ‘ook écht wilde’? Dat is een verkeerd signaal, en zo demotiveren we andere leeftijdsgroepen en mensen met een andere afkomst om hun ambities na te jagen.”

"Diversiteit is als een harig dier"

Al Hilou vertelt dat diversiteit zich op een aantal domeinen uit: HR en marketing, communicatie en product. “Kijk, in België alleen al heeft 20% van de bevolking een cultureel diverse achtergrond maar bedrijven worstelen ermee om die groep te bereiken”, licht hij toe. “Ondernemingen hebben hen echter nodig, en laten we beginnen bij de war for talent. Helaas heersen er vanuit HR enkele voorbijgestreefde veronderstellingen. Bijvoorbeeld dat een jong persoon moeilijk een toppositie kan managen. Terwijl zo iemand dikwijls vol innovatieve ideeën zit. Maar wil je écht meer diversiteit in je team krijgen, dan moet je recruitment marketing doen aan de hand van de bestaande diversiteit in je bedrijf. Een soort van employer branding techniek, zeg maar.”

Anderzijds uit diversiteit zich ook op niveau van marketing, waarbij consumenten volgens Al Hilou onvoldoende of op een verkeerde manier worden benaderd. “Bedrijven investeren nog te veel in massacommunicatie, terwijl mensen vandaag de dag enkel als individu willen worden aangesproken”, stelt Al Hilou. “Met mijn adviesbureau probeer ik bedrijven te helpen om zowel op HR- als strategisch niveau te benaderen. Daarvoor doe ik een beroep op harde data, onderzoek en de identiteit van het bedrijf in kwestie.”

Een belangrijke vereiste is wel dat het hele diversiteitsverhaal spontaan moet groeien, klinkt het. “Vergelijk het met een harig dier dat je naast een baby zet”, lacht Al Hilou. “Op zich is daar niets mis mee. Maar als dat beest ook nog eens veel lawaai maakt, dan zal de baby huilen en bang zijn. Diversiteit is eigenlijk ook een harig dier. Op zich zullen de bestaande werknemers van een bedrijf niet terugdeinzen voor diversiteit. Maar als je hen gaat opleggen om een bepaalde, radicale bewustwording van diversiteit te creëren, dan krijg je verzet.

Katalysator van potentieel

Hassan Al Hilou mag samenwerken met enkele mooie namen, maar die lost hij bewust niet. Ook is hij zeer selectief in de klanten waarmee hij samenwerkt. De ondernemer werkt namelijk op zichzelf, en leidt dus geen team. Dat hij zijn onderneming daarmee weinig schaalbaar maakt, is een bewuste keuze. “Ik wil mijn autonomie en flexibiliteit behouden”, vertelt hij. “Op een gegeven moment boden twee partijen mij een samenwerkingscontract aan. Ik koos niet voor diegene met de hoogste fee, wel voor het project waarin ik geloofde. Zulke keuzes kan ik mij permitteren, omdat ik geen medewerkers in dienst heb. Ook wil ik graag dat mijn dienstverlening exclusief blijft. Een beetje zoals Louis Vuitton, toen het merk op een gegeven moment een minder high-level imago kreeg omdat zoveel consumenten er kleren van droegen. En daardoor ging de verkoop in het luxesegment naar beneden. De waarde daalde. Daarom beheer ik 5 grote klanten, waarin ik mezelf wil positioneren als katalysator van het potentieel om bedrijven meer divers te maken.”

Thuis heb ik niet altijd dezelfde kansen gekregen als mijn leeftijdsgenoten. Maar dat heeft mij er nooit van weerhouden om te bereiken wat ik wilde

En dat lijkt hem aardig te lukken. Of hij, als jonge knaap van Nederlandse afkomst, er ooit mee worstelde om zichzelf te bewijzen? “Ik mag echt niet klagen: eigenlijk heb ik veel geluk gehad omdat zowel bedrijfsleiders als politici in mij geloofden”, antwoordt Al Hilou. “Of misschien besef ik het zelf niet wanneer de buitenwereld argwaan vertoont. Zoals ik al zei: ik probeer problemen en bedreigingen om te buigen tot kansen om een meerwaarde te betekenen. Het klinkt als een afgerammeld cliché, maar het is de waarheid: ik heb altijd in mezelf geloofd en daardoor sta ik waar ik vandaag wil staan.”

Stressstoornis

“Thuis heb ik niet altijd dezelfde kansen gekregen als mijn leeftijdsgenoten”, vertelt Al Hilou. “Maar dat heeft mij er nooit van weerhouden om te bereiken wat ik wilde. Pas op, ik heb ook mijn zwakkere kantjes, hoor. Zo heb ik het moeilijk om met dingen om te gaan waar ik geen macht over heb. Ooit moest ik wachten op een project dat al dan niet zou doorgaan. Dat was heel moeilijk, omdat ik stond te popelen om ervoor te gaan. Ik ben toen in het ziekenhuis beland met een stressstoornis. Gelukkig heb ik een manier gevonden om dat te counteren: ik investeer veel energie in sociaal engagement en het aanmoedigen van jongeren om hun talent te ontdekken."

"Wat kan ik zeggen: alweer een manier om van een ‘probleem’ een opportuniteit te maken, zeker? (lacht)