Nieuwe vormen van kapitaalwerving, zoals crowdfunding, winnen terrein. Met de verschuiving van fysiek naar online, neemt het belang van een goede business pitch toe. Ondernemers zullen in één keer potentiële investeerders moeten overtuigen van het product. De kans om achteraf investeerders over de streep te trekken door feilloos lastige vragen te beantwoorden is verdwenen. Hoe goed een businessidee ook is, zonder een goede pitch heeft het weinig kans van slagen. In dit artikel geeft Chris Thomas, oprichter van equity-crowdfunding platform Eureeca, ondernemers tips om de perfecte pitch samen te stellen.

“Het spreekt voor zich, maar een pitch moet boeien van begin tot eind. Een verhaal dat wordt verteld met ‘en toen, en toen’, overtuigt niet,” aldus Thomas. Potentiële investeerders willen duidelijk en beknopt de aspecten horen die voor hen relevant zijn. Zeker bij equity-crowdfunding, een vorm waarbij aandelen tegen financiering worden geruild, kan een business pitch de onderneming maken of breken. In plaats van een lage donatie of lening, stappen investeerders in jouw bedrijf en worden zij hier onderdeel van wat de noodzaak tot succes verhoogd. Een goede business pitch brengt investeerders aan boord met de juiste informatie over de onderneming, de markt en financiële gegevens. 

Product versus vraag

Potentiële investeerders willen weten welk probleem de onderneming die zij overwegen financieel te steunen aanspreekt en oplost, hoe dat gebeurt en voor wie. “Zonder aansluiting in de markt is het product of dienst gedoemd te mislukken,” geeft Thomas van Eureeca aan. Investeerders willen niet alleen de unieke en innovatieve eigenschappen horen, maar ook de redenen waarom het product zal werken. Het is hierbij raadzaam voor ondernemers om voorafgaand aan kapitaalwerving de behoeftes van de doelgroep in kaart te brengen door marktonderzoek. Door bij potentiële gebruikers na te gaan of het probleem met het product of dienst wordt opgelost, komen eventuele verbeterpunten naar boven. Deze cijfers kunnen vervolgens gebruikt worden om de pitch te ondersteunen en zorgen ervoor dat ondernemers op voorhand antwoorden hebben op lastige vragen van investeerders. Bij bestaande bedrijven kunnen daarnaast ook cijfers over de groei bijdragen aan het succes van de pitch.

Managementteam

Investeerders willen daarnaast weten met wie ze in zee gaan. Naast informatie over het product of dienst is het om deze reden ook belangrijk te vertellen over de ondernemers erachter. Ondernemers doen er goed aan om niet alleen hun cv toe te lichten, maar ook te vertellen waarom zij geschikt zijn om de onderneming tot een succes te maken.

De (bestaande) spelers

De volgende stap is om de markt en de doelgroep waarvoor het product en dienst bedoelt is, toe te lichten. Communiceer hoe de markt eruitziet, welke relevante ontwikkelingen zich voordoen en over de verschillende segmenten en groeipotentie de markt beschikt. Communiceer daarnaast over wie de belangrijkste spelers zijn en wat hun producten of diensten tekortschieten om te voldoen aan de marktbehoefte. “Vertel hen waarom jouw product beter en completer is dan die van je concurrenten,” aldus de oprichter van Eureeca.

Financieel vooruitzicht

Naast dat het product of de dienst goed moet aansluiten bij de behoeftes op de markt willen potentiële investeerders horen hoe jij denkt winst te gaan maken. Zij zullen overtuigd moeten worden dat de investering zal groeien door het financiële model achter de business. Vertel over overheadkosten, hoeveel winst denk je te kunnen maken en in welk tijdsbestek. Vergeet hierbij niet om ook toe te lichten of en door wie de onderneming al eerder financieel is gesteund. Het financiële model laat de cashflow, een winst- en verliesrekening, een balans met een uitsplitsing van de bedrijfsactiva, verplichtingen en eigen vermogen van aandeelhouders zien. Daarnaast wordt een inschatting gegeven van de waarde van de onderneming. Vergeet hierbij als ondernemer niet toe te lichten op basis van welk model deze waarde is berekend.

Het financiële model kan worden meegenomen in het businessplan en pitch of los als overzicht worden toegevoegd. “Benoem in de pitch kort de cijfers en verschaf potentiële investeerders daarnaast een uitgebreid Excel-document, hierdoor kunnen zij gebruikte formules inzien en dat geeft hen de kans te spelen met de cijfers,” adviseert de oprichter van Eureeca.

Benodigde financiering

Naast het toelichten van de financiën die je wilt ophalen, is het belangrijk om ook de planning te benadrukken en waarvoor het geld zal worden gebruikt. Bij een nog te ontwikkelen product of dienst is dat vanzelfsprekend, maar bij een bestaand bedrijf kan de bestemming van de financiën variëren van het aannemen van meer personeel tot het kopen van nieuw bedrijfspand. Het is belangrijk om toe te lichten hoe deze aspecten zullen bijdragen aan het succes van de onderneming en naar welke mijlpalen de organisatie toewerkt. 

Exitstrategie

Als het goed is, zijn alle aan het bedrijf gerelateerde aspecten behandeld door bovenstaande stappen af te vinken. Naast het (verwachte) toekomstige succes van de onderneming is het goed om ook het proces toe te lichten aan investeerders. Hoe en wanneer kunnen zij hun investering terugverwachten, terugtrekken of rendement terugverwachten? Maak hierbij ook duidelijk hoeveel investeerders nodig zijn om de financiering te laten slagen en of er al potentiële kopers zijn.

Bovenstaande componenten zorgen voor een volledige pitch. De volgende stap is het verpakken van deze informatie in een goed lopend verhaal. “Ondernemers moeten in hun pitch een grote hoeveelheid informatie in korte tijd overbrengen. Het verpakken van de juiste elementen in een overtuigend verhaal is zeer lastig, maar kan het verschil maken tussen groei of faillissement. Practice makes perfect,” aldus Chris Thomas van het equity-crowdfunding platform Eureeca.