Het woordje ‘ondernemer’ roept bij veel mensen nog altijd veel te snel het beeld van een man in een maatpak op. In de realiteit ligt het gelukkig anders. De laatste jaren groeit het aandeel vrouwelijke ondernemers gestaag, hoewel er natuurlijk nog veel werk aan de winkel is. Bij Salesforce is genderdiversiteit het voorbije jaar met 1,4% gestegen, wat het aandeel vrouwen op 33% brengt. Daar zijn we fier op, omdat dit een van de centrale waarden en ambities van ons bedrijf is. Maar we zijn ook eerlijk en beseffen dat we er nog lang niet zijn.

Natuurlijk zijn mannen geen betere ondernemers dan vrouwen. Twee noodzakelijke ingrediënten om als vrouwelijke ondernemer te slagen, zijn wat mij betreft ‘courage’ en ‘passion’. De moed om de stap te durven zetten en de passie om er elke dag weer opnieuw tegenaan te gaan. In mijn negen jaar bij Salesforce heb ik al heel wat sterke vrouwen ontmoet waarbij deze twee elementen prominent aanwezig zijn. Het zijn in mijn ogen rolmodellen die out-of-the-box denken en op hun beurt andere ondernemers – vrouwen én mannen – inspireren.

Wat ik bewonder, is dat ze allemaal vanuit hun eigen verhaal vertrekken en vanuit die authenticiteit een oplossing voor een bepaalde uitdaging of frustratie zoeken. Ze staan aan de leiding van een organisatie die een duidelijk doel voor ogen heeft en zo tot een succesverhaal is uitgegroeid.

WeForest

In mijn beginjaren bij Salesforce ging ik mijn kennis bij verschillende vzw’s toepassen. Eén van de organisaties die ik zo heb leren kennen, is WeForest. De stuwende kracht achter deze onderneming is Marie-Noëlle Keijzer. Het is haar ambitie om een CO2-vriendelijke wereld te creëren door de planeet iets terug te geven. Haar ngo werkt daarom met lokale gemeenschappen samen om bossen te herstellen.

Niet alleen had Marie-Noëlle het lef om deze mooie organisatie op te richten, het is ook dankzij haar passie dat WeForest een succesverhaal is geworden. Een blik op hun website volstaat om te zien door welke waarden deze onderneming gedreven wordt. Op die manier weten mensen waarom WeForest in het leven is geroepen en waarom hun donatie echt de moeite waard is.

Ondertussen hebben al heel wat kleine en grote bedrijven zich bij WeForest aangesloten. Ook bij Salesforce werken we graag mee aan duurzaamheid. De schade die we aanrichten door bijvoorbeeld met het vliegtuig te reizen, betalen we in de vorm van een CO2-offset aan de planeet terug.

MolenGeek

Moed en passie zijn één ding, maar er is ook onderwijs nodig om potentiële ondernemers een duwtje in de rug te geven. En dat is de belangrijkste doelstelling van MolenGeek, een organisatie die technologie en coding tot bij jongeren in een armere buurt van Brussel brengt. Zonder MolenGeek zouden ze waarschijnlijk nooit met de ICT-wereld in contact komen. Ook hier staat een vrouw mee aan het roer: Julie Foulon. Intussen heeft zij met Girleek ook een platform gelanceerd dat specifiek op vrouwen gericht is. Hiermee wil ze meer jonge vrouwen de laatste technologische trends laten ontdekken, zodat ze een eigen carrière in de sector kunnen ambiëren. Ook bij Julie Foulon valt op met hoeveel passie ze over haar projecten spreekt.

Aangezien Salesforce met MolenGeek samenwerkt, heb ik al enkele jongeren mogen ontmoeten. En ook hier kom ik sterke vrouwen tegen die vanuit persoonlijke drijfveren een verschil willen maken. Sarah Lou bijvoorbeeld. Zij trok de aandacht met haar kanaal Molem Sisters, dat via de sociale media te volgen is. Op YouTube heeft ze intussen meer dan 40.000 abonnees. In haar video’s komt ze op voor vrouwenrechten en probeert ze vooroordelen over moslims de wereld uit te helpen. Ook zij vertrekt dus vanuit een persoonlijke uitdaging om iets voor de maatschappij terug te doen.

Dat MolenGeek effect heeft, bewijst het verhaal van de 25-jarige Israa Ben Abbes. Zij ontdekte met een cursus in de school dat programmeren haar wel ligt. Vandaag is ze één van de gecertificeerde studenten die een carrière binnen Salesforce mochten uitbouwen. In het kader hiervan werkt ze momenteel in de Ierse hoofdstad Dublin. Ze geeft zelf aan dat haar leven dankzij de opleiding een nieuw doel heeft gekregen en is dan ook weer trots op haar Belgische afkomst. Geloof en overtuiging zijn eveneens belangrijke eigenschappen van een goede vrouwelijke ondernemer.

Netwerken

Uit onderzoek blijkt dat netwerken niet de favoriete bezigheid van vrouwelijke ondernemers is. Toch kan ik uit eigen ervaring het belang hiervan alleen maar benadrukken. Zo ga ik af en toe naar een TEDx-show, waar andere ondernemers hun passie komen delen. Ook TEDx Flanders wordt met Ellen Wezenbeek overigens door een vrouw geleid.

Uit onderzoek blijkt dat netwerken niet de favoriete bezigheid van vrouwelijke ondernemers is. Toch kan ik uit eigen ervaring het belang hiervan alleen maar benadrukken

Een andere vrouw die ik zo heb leren kennen, is Marie Van den Broeck. Zij is het perfecte voorbeeld van iemand die zich niet in een stereotiep hokje laat drummen. Ze is nog heel jong, maar bewijst dat iedereen een succesvol ondernemer kan worden door op een andere manier te denken en zich vol passie op een idee te storten.

Wat mij bij haar enorm aanspreekt, is opnieuw het feit dat ze vanuit een persoonlijk verhaal vertrokken is. Ze vond de inspiratie bij haar grootmoeder die plots minder mobiel werd en niet graag met een stel onhandige krukken wou lopen. Dus ging Marie na hoe ze het leven van haar grootmoeder en dat van andere mensen kon verbeteren.

De oplossing bleek simpel: ze ontwikkelde een soort mouw die over de handvaten geschoven wordt, waardoor de krukken plots veel comfortabeler in de hand liggen. En dat is niet alles: de mouwen zijn magnetisch gemaakt, waardoor je de krukken tegen elkaar kunt plaatsen en ze minder snel omvallen. Met dat idee richtte ze haar bedrijf My Add On op. Een bijzondere vrouw, maar zonder netwerken had ik haar misschien nooit ontmoet.

Gendergelijkheid

Diversiteit en gendergelijkheid zijn ook mooie waarden van waaruit verschillende sterke organisaties ontstaan zijn. Binnen het Centre for Balanced Leadership hebben bijvoorbeeld twee straffe dames de WISE-community Women in ICT Sharing Experiences opgericht. Michele Mees en Pascale Ameye zijn allebei in de privésector actief geweest en hebben elk een andere achtergrond. De ene komt uit marketing, de andere hield zich meer met sales bezig. Ze werden echter gedreven door de passie om iets rond gendergelijkheid in beweging te brengen.

Met die gedrevenheid vinden ze de moed om er elke dag opnieuw tegenaan te gaan. En zo zijn er nog wel voorbeelden. JUMP is een organisatie die de genderkloof in de bedrijfswereld wil wegwerken. Ook hier vinden we met Isabella Lenarduzi een sterke vrouw terug, die vanuit haar eigen verhaal de ambitie heeft om een verschil te maken.

Internationale Dag van de Vrouwelijke Ondernemer

Moed en passie die voortkomen uit authenticiteit … dat is de rode draad in de carrière van al deze inspirerende vrouwen. Hun organisaties zijn stuk voor stuk gedreven door sterke waarden waarover ze met trots communiceren. Ze hebben een goede reden om te doen wat ze doen en dat is ook de drijfveer om ervoor te blijven gaan.

Op de Internationale Dag van de Vrouwelijke Ondernemer betuig ik dus graag mijn respect voor deze inspirerende rolmodellen. Ze zijn het bewijs dat het ondernemerschap geen mannenwereld meer is. Ze maken mij oprecht fier en ik hoop dat ze de komende jaren nog een pak andere vrouwelijke ondernemers zullen inspireren.