Wie het groter ziet voor z’n onderneming en klaar is voor een volgende groeistap heeft ongetwijfeld nood aan een adviesraad. Van advies geven tot toegang tot een breder netwerk: een adviesraad kan jouw organisatie geven wat het nodig heeft om te kunnen groeien.

Daarvoor geef ik je graag enkele tips en tricks:

  • Goede afspraken maken goede vrienden: vertel van bij het begin wat je verwachtingen zijn van de adviesraad. Maak de domeinen duidelijk waarop je hulp wilt. Omschrijf de meest kritische uitdagingen in je groei.
  • Vertrek van een duidelijk verhaal rond je groeistrategie. Dit is het ankerpunt voor advies met toegevoegde waarde, afgestemd op jouw context.
  • Je doet best beroep op een adviesraad wanneer je de product/market fit (zie fase 3 in onderstaande tekening) bereikt hebt. In een vroegere fase heeft een adviesraad weinig meerwaarde voor jouw onderneming. Het is van groot belang dat er een eerste tractie in de markt aanwezig is. In deze fase wordt er feedback gevraagd vanuit de ervaring van de adviesraadleden. Ervoor gaat het vaak om het beoordelen van experimenten op vlak van product/markt/pricing, waarbij externen slechts een beperkte meerwaarde kunnen hebben en alleen de markt antwoord kan geven.
  • Sta open voor adviezen en laat binnenkijken in jouw onderneming. Gegrond advies kan enkel volgen wanneer de adviesraad inzicht heeft op de verschillende aspecten binnen je bedrijf. Als je niet bereid bent om externe experten een intern inzicht te gunnen, kan een adviesraad alleen steriel advies geven.
  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Elke sessie moet degelijk, dus op basis van recente kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, voorbereid worden.
  • Aanvaard eerlijkheid: een adviesraad moet eerlijk zijn, ook al is het geen positief verdict. Als ondernemer moet je de eerlijkheid van de experten aanvaarden en hieruit leren.
  • Geef tijdig een update aan de leden van de adviesraad: in een kwartaal kan er heel veel gebeuren. Het is dan ook belangrijk dat de raad van advies op de hoogte gehouden wordt van belangrijke veranderingen.
  • De twee belangrijkste elementen zijn evenwel de samenstelling en de agenda. Daar vertel ik je in een volgend artikel nog meer over.

Wie zit er in een adviesraad?

In een adviesraad zitten mensen die de start-up bijstaan met hun ervaring en expertise. Daarnaast stellen ze hun netwerk ter beschikking.

Het klankbord bestaat uit drie verschillende profielen. Er is de domeinexpert die je bijstaat op het domein waarin de onderneming actief is. Bijvoorbeeld een bankier wanneer je actief bent in de financiële sector. Hij vertegenwoordigt de stem van de klant (maar is best zelf geen directe klant). Als het team zelf uit de sector komt, dan kan hij of zij een expert zijn in technologie, om bijvoorbeeld in dit technische domein het team bij te staan.

Het tweede profiel in de raad is de accelerator, een ervaren ondernemer die weet hoe hij een business versneld kan laten groeien. Zijn drive en ervaring zullen de onderneming ongetwijfeld een boost geven in hun groeiproces. Hij of zij waakt over de externe groei (in klanten, partners, gebruikers,...).

Als laatste profiel is er de enabler, dit is iemand met aandacht voor de consolidatie van het bedrijf. Het team mag zich niet 'kapot groeien'. Hij ziet waar de motor sputtert en door zijn inzicht en ervaring kan hij duiden waar extra middelen (processen, opleiding, functies) nodig zijn. Deze persoon waakt over de interne groei (de maturiteit van het team).

Belangrijk om te weten is dat er geen klanten, consultants of investeerders in de raad zitten, omdat zij anders persoonlijke belangen hebben aan het advies. Laat nu net het externe karakter van de adviesraad een van de grootste pluspunten aan een adviesraad zijn.

Bedrijven met een adviesraad trekken makkelijker investeerders aan, presteren beter en hebben minder kans op falen. Raad vragen aan andere ondernemers of ervaren coaches is nooit een verloren investering. Een extern zicht op jouw situatie plaatst vaak de elementen op zijn plaats.