Meer dan ooit zijn mensen bewust bezig met gezond leven en gelukkig leven. Een trend die door gezondheidsmarketingexpert Christophe Jauquet ‘healthusiasme’ - het enthousiasme om meer met gezondheid bezig te zijn - werd gedoopt. Hij schreef er vorig jaar een boek over, waarin hij merken en bedrijven uitdaagt om goed na te denken over hoe ze daarop best kunnen inspelen. “Als bedrijven producten of diensten op de markt brengen die weinig tot niets bijdragen aan onze gezondheid, zullen zij op termijn geen afzet meer vinden en irrelevant worden. Ik wil die bedrijven en merken helpen bij hun keuzes om de samenleving gezonder te maken.”

Making customers healthy & happy

“Met ‘Healthusiasm’ wil ik mijn steentje bijdragen om de samenleving gezonder te maken”, zegt de auteur. “Ik zie daarin namelijk een grote verantwoordelijkheid voor bedrijven en merken, voor hen is dit het ideale moment om op de Healthusiasm-kar te springen. Ik stel vast dat een heel aantal bedrijven er al concreet mee aan de slag is gegaan.”

Mensen verlangen vandaag meer dan ooit naar een bewust en gezond leven. Ik ben ervan overtuigd dat als bedrijven niet inspelen op de actuele behoefte ze over een aantal jaar irrelevant kunnen worden. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met de ecologische transitie: bedrijven die binnen tien jaar nog veel plastic producten op de markt brengen, zullen irrelevant worden omdat ze iets leveren wat consumenten niet meer willen of verwachten.”

“Voor gezondheid geldt net hetzelfde: als merken en bedrijven producten of diensten op de markt brengen die weinig tot niets bijdragen aan onze gezondheid, zullen ze op termijn geen afzet meer vinden. Ik wil hen helpen bij hun keuzes om de samenleving gezonder te maken.”

Technologie leert ons de controle te nemen

Vandaag kun je dankzij technologische innovaties vrijwel alles doen wat je wil”, zegt Jauquet. “We kunnen quasi eender welke ambitie waarmaken. Wil je morgen een muziekalbum op de markt brengen, dan bestaan daar betaalbare online tools of apps voor wil je een boek schrijven, een marathon lopen,... dan biedt technologie daar vandaag hulp bij, hetzij via een platform waarop je informatie kunt vinden, hetzij via manieren om in contact te komen met mensen die geïnteresseerd kunnen zijn in wat jij brengt.”

Mensen zijn steeds meer beginnen te beseffen dat ze kunnen worden wat ze willen. Dat vertaalt zich vandaag naar het verlangen om ook op het vlak van gezondheid de touwtjes meer in handen te hebben

Het zorgt ervoor dat je dingen snel kunt aanleren of verwezenlijken en dat je publiek kunt bereiken. Je bent niet langer afhankelijk van een grote platenfirma, een uitgeverij of een sportclub om je droom waar te maken. Mensen zijn steeds meer beginnen te beseffen dat ze kunnen worden wat ze willen. Dat vertaalt zich vandaag naar het verlangen om ook op het vlak van gezondheid de touwtjes meer in handen te hebben. Mensen willen hun eigen gezondheid beïnvloeden. Die digitale disruptie heeft een soort van perfecte storm gecreëerd waarin ook bedrijven en merken mee kunnen surfen.”

Altijd bezig met gezondheid

“Vroeger waren mensen vooral bezig met hun gezondheid als ze ziek waren. Vandaag focussen we op onze gezondheid, zelfs als we al gezond zijn, omdat gezond zijn een impact heeft op ons geluk”, weet Jauquet. “Maar wat bepaalt je geluk? Er liggen een aantal fundamenten aan de basis van een gelukkig leven, gezondheid is daar een heel belangrijke van.”

“Bijvoorbeeld een vrouw van 35 met een kindje van anderhalf, een leuke job, fijne vrienden die graag gaat lopen, heeft nogal wat energie nodig om alles te kunnen bolwerken. Maar ze wil dat leven wel blijven leiden omdat het haar gelukkig maakt. Ze wil een goeie mama zijn, een goeie vriend, echtgenoot, een loyale collega, enzovoort. Om die energie te krijgen, moet ze zo gezond mogelijk zijn en blijven. Deze jonge vrouw is dus bewust bezig met haar gezondheid, zonder dat ze ziek is.”

Gezond zijn effent het pad tot geluk, tot het waarmaken van ambities”, gaat Jauquet verder. “Dat is waarom steeds meer mensen gezonder beginnen te leven of hun gewoontes wat aanpassen: vaker sporten, bewuster eten, geen alcohol meer vlak voor ze gaan slapen,... De noden liggen dan wel per leeftijdscategorie anders, maar overal zie je dat mensen net dat tikkeltje gezonder willen leven en zo hun eigen geluk nastreven.”

De patiënt en consument

“Vandaag hebben we meer dan ooit toegang tot informatie, ook wat onze gezondheid betreft. Heel veel mensen die vandaag naar de dokter gaan met dit of dat kwaaltje, hebben zich vooraf al geïnformeerd via andere kanalen”, zegt Jauquet. “De patiënt vandaag is niet langer de persoon die een pilletje neemt omdat de dokter het zegt. Het is iemand met bepaalde verwachtingen, iemand die vragen zal stellen aan een arts, die specifieke noden heeft, zelf suggesties doet en graag betrokken wil worden bij beslissingen.”

Eigenlijk zijn een patiënt en een consument toch één en dezelfde persoon. Ze bevinden ze zich louter in een andere situatie. Dus waarom zouden we andere verwachtingen hebben als consument dan als patiënt? Beiden willen een snel antwoord, een makkelijke oplossing, de juiste info,...”

“Een patiënt is tenslotte een persoon die af en toe te maken heeft met een aandoening. Elk mens neemt dagelijks een aantal verschillende rollen op zich: bestuurder, student, bezoeker, werknemer, gast, patiënt,… In al die verschillende situaties blijft de mens hetzelfde en blijven zijn algemene verwachtingen gelijk, onafhankelijk van de situatie waarin die zich bevindt.”

Van gezondheidszorg naar zorgen voor onze gezondheid

“Ik gebruik de term healthcare zelf niet vaak meer, maar wel healthusiasm. Op dezelfde manier gebruik ik vaker ‘zorgen voor gezondheid’ dan ‘gezondheidszorg’. Het gaat om het enthousiasme om gezond én gelukkig te zijn, een vooral ook te blijven”, verduidelijkt Christophe Jauquet.

“We hebben de gezondheidszorg te lang bekeken vanuit het perspectief van de alwetende arts, met patiënten die daar als het ware rondcirkelen. De arts staat in dit beeld in het centrum van de gezondheidszorg. Vandaag is de relatie arts-patiënt veranderd: de mens staat nu centraal, zorgt voor zijn gezondheid en zoekt hiervoor naar oplossingen die hem kunnen helpen. Het is niet langer enkel de dokter die bepaalt, maar wijzelf die op zoek gaan.”

We hebben de gezondsheidszorg te lang bekeken vanuit het perspectief van de alwetende arts, met patiënten die daar als het ware rondcirkelen

Je zou kunnen spreken van een copernicaanse omwenteling in de gezondheidszorg. In hun zoektocht naar het eigen geluk combineren mensen verschillende aspecten en oplossingen om gezond en gelukkig te worden. Mensen zullen alsmaar meer nood hebben aan oplossingen om voor hun eigen gezondheid te zorgen, en de arts zal er hier maar één - weliswaar belangrijke - van zijn.

“Gedreven door het healthusiasme van mensen, zie ik de gezondheidszorg dus graag evolueren naar een ‘zorgen voor gezondheid’, waarbij oplossingen voorhanden zijn om zo gezond en gelukkig mogelijk te leven. Die tools zullen niet langer enkel vanuit de zorginstellingen komen, maar ook van bedrijven en merken. Want dit is wat klanten ook van hen verlangen”, weet Jauquet.